allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastinggrondslagenRevenu fiscal de référence
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Revenu fiscal de référence

dinsdag 6 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Dit referentie-inkomen is een berekening van de Franse belastingdienst, die als criterium wordt gebruikt om de toegang van belastingplichtigen tot bepaalde sociale en fiscale voordelen te beoordelen.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Quotient familial" en "parts"
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 542
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je hoeft je referentie-inkomen niet zelf te berekenen omdat het op aanslag inkomstenbelasting vermeld staat.


Hoe wordt de revenu fiscal de référence berekend?

Het referentie-inkomen worden berekend op basis van de netto belastbare waarde van het inkomen, waaraan de pensioenspaarbijdragen die in mindering worden gebracht op het vrijgestelde (of belastingvrije) inkomen en bepaalde uitkeringen worden toegevoegd. Het gaat dus om een verhoging van het netto belastbaar inkomen.

Waar kun je je revenu fiscal de référence vinden?

De revenu fiscal de référence wordt afgeleid uit je aangifte voor de inkomstenbelasting. Je vindt het bedrag terug op de omslagpagina van je belastingaanslag in het vakje "Vos références".

Nut van het gegeven

Dit referentie-inkomen worden gebruikt als basis voor de toegang tot bepaalde voorzieningen:

Sociaal (bv. studiebeurzen voor universiteiten)
Belastingen (bv. werkgelegenheidspremie, lokale belastingvrijstellingen of -verlagingen, toewijzing van universele ziektekostenverzekering (CMU);
Patrimoniaal vermogen (bijvoorbeeld of de betrokkene al dan niet het recht heeft om een Livret d’épargne populaire (LEP) te openen);

De toegang tot sociale en fiscale voordelen via het referentie-inkomen is afhankelijk van de voorwaarde dat de maxima worden overschreden die verschillen naar gelang van het aantal aandelen in het quotient familail.

Wees voorzichtig om misverstanden tussen het referentie-inkomen (revenu fiscal de référence) en het belastbaar inkomen (revenu imposable) te vermijden. Dit laatste staat voor iets anders, namelijk het jaarinkomen van de belastingplichtige dat aan belasting onderhevig is.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Valeur locative

  De kadastrale huurwaarde is de basis voor de berekening van de Franse onroerend-goedbelastingen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention