allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBestemmingsplan
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bestemmingsplan

Plan local d’urbanisme

maandag 7 februari 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 5 september 2018

Sind 1983 zijn de Franse burgemeesters verantwoordelijk voor de regelgeving van het gebruik van de grond van hun gemeente. Het bepalen en wijzigen van deze plannen is een belangrijke politieke daad. Aanvankelijk heette het plan Plan d’occupation des sols (POS), maar in 2000 is het omgedoopt in plan local d’urbanisme (PLU).

Het vorige artikel in deze rubriek: Bekeken door de buren? De regels
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.786
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De POS hoefde niet "gemeente-dekkend" te zijn: de PLU omvat wel de totale oppervlakte van de gemeente. De enige uitzondering geldt voor gebieden die onder een plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) vallen, beschermde gebieden, zoals historische wijken.

Wanneer een gemeente een deel van het bestemmingsplan wil aanpassen, wordt dit deel aangeduid als zone d’aménagement concerté (ZAC) en het plan voor het aan te passen gebied heet plan d’aménagement de zone (PAZ).

Bij een wijziging van het bestemmingsplan zal de gemeente met bepaalde voorzieningen rekening moeten houden, zoals sociale woningbouw (logements sociaux) en werkgelegenheid verstrekkende activiteiten.

Wat staat in een PLU?

Het rapport de présentation omschrijft het gebied en geeft een uitleg van de keuzes die zijn gemaakt en de zones die zijn vastgelegd.
Het projet d’aménagement et de développement durable (PADD) geeft de toekomstplannen en visie van de gemeente weer.
De orientations d’aménagement de certains quartiers ou secteurs hoeft niet zijn opgenomen, maar kan onderdeel zijn van een PLU, wanneer een gemeente voor bepaalde wijken of gebieden speciale maatregelen wil nemen, bijvoorbeeld voor renovatie, of juist behoud van historische kenmerken.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen maximaal vier verschillende soorten zones:
(U), zones urbaines, de huidige woongebieden;
(AU), zones à urbaniser, de toekomstige woongebieden;
(A), zones agricoles, de landbouwgebieden;
(N), zones naturelles et forestières, de natuurgebieden en bossen waar niet mag worden gebouwd.

Daarbij wordt ook gekeken naar natuurlijke risicogebieden of gebieden met bodemschatten. Ook wordt rekening gehouden met te reserveren ruimte voor de infrastructuur.

Bij de zone (AU) wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden die bouwrijp zijn en toekomstige ontwikkeling.
 
Ook vind je in de PLU bouwregels betreffende openbare voorzieningen, zoals openbare parkeerplaatsen, speelplaatsen, enz. Ook mogen eisen worden gesteld voor bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte.
De PLU moet rekening houden met mesures nécessaires à la réalisation des projets d’interêt général (PIG) alsmede met andere landelijke regelgeving. Zo is er een plan voor de zee: schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), voor beschermde natuurgebieden: plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) en voor historisch erfgoed: zones de protection d’un patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Al dit soort gebieden moeten duidelijk in de PLU zijn opgenomen en op de kaart zijn aangegeven.

In de bijlage

De annex van de PLU is net zo belangrijk. Je vindt er:

gereserveerde gebieden (emplacements réservés), terreinen waar in de toekomst een school, een creche, maar ook een autoweg zou kunnen komen. Er mag daar dus niet gebouwd worden, maar ligt jouw stukje grond er direct naast, dan is dit niet te onderschatten informatie.
informatie over het tegengaan van geluidshinder in de plans d’exposition au bruit, bijvoorbeeld in de buurt van een natuurgebied of monument.
overstromingsgebieden van een rivier en de eventuele bouwbeperkingen die gelden voor zo’n gebied.
ruimtes die voor bijvoorbeeld het uitbreiden van een begrafenisplaats worden gereserveerd.

SCOT

Natuurlijk hebben de gemeentes zich bij het maken of aanpassen van de PLU te houden aan allerlei andere regels en moet hun bestemmingsplan passen in dat van het gebied waarin de gemeente ligt.

Zo mag een gemeente die op minder dan 15 kilometer van een stad met minimaal 50.000 inwoners of op minder dan 15 kilometer van zee ligt geen nieuwe woongebieden plannen, tenzij dit is opgenomen in de SCOT (schéma de cohérence territoriale).

Een SCOT omvat meerdere aan elkaar grenzende gemeentes die daarvoor een samenwerkingsverband aangaan (EPCI, établissement public de coopération intercommunales). Het is de prefect van het departement waarin die gemeentes liggen die controleert of de SCOT gerechtvaardigd is en aan alle regels voldoet.
Een SCOT moet elke 10 jaar worden herzien.

Geen PLU

Lang niet alle gemeentes hebben een eigen PLU. In sommige gevallen is er sprake van een intercommunaal plan.
Wanneer er helemaal geen PLU is, zijn er natuurlijk altijd nog de nationale regels in het Règlement nationale de l’urbanisme (RNU). We noemen er een:

Een gebouw dat geen agrarische bestemming heeft, moet op minimaal 100 meter van de as van een auto(snel)weg staan en op minimaal 75 meter van de as van regionale wegen. Uitgezonderd zijn natuurlijk bouwwerken ten behoeve van de infrastructuur.

 

Het vervolg lees je in artikel:

Lees ook:
Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Plan d’urbanisation locale (PLU) 20 oktober 2015 22:14

  Heb sinds 2002 huis in de Ardèche met paar stukken grond. Wilde stuk tussen mij en de buurman kopen in 2005 (Agricole) ,maar was pas te koop toen het constructible werd in 2007. In 2013 plots door de mairie alle stukken die agricole waren terug naar nature ,maar ook , het duur gekochte stuk constructible , is terug naar nature. Ben , met een aantal anderen, via een advocaat, naar le tribunal administratif gestapt en wacht nu bijna twee en een half jaar op een uitslag. In Nederland is het normaal dat je dan un dommage resultant de planification spatiale kunt krijgen , maar in Frankrijk zijn ze nog niet zo ver Europees gevorderd??? Wie kan mij advies geven hieromtrent?

 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention