allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenCAF - Caisse d’allocation familiale
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

CAF - Caisse d’allocation familiale

zaterdag 10 november 2018 , door Hanjo

Een Caisse d’allocations familiales (CAF) is een lokale vertegenwoordiger van de Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), die de "familie" tak van de Franse sociale zekerheid vormt.

Het vorige artikel in deze rubriek: APA: Allocation personnalisée d’autonomie
Beoordeling:
Bezoeken: 919
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke CAF is een privaatrechtelijke instelling met territoriale bevoegdheid die verantwoordelijk is voor het verlenen van financiële bijstand aan personen van familiale of sociale aard, onder voorwaarden die door de wet worden bepaald, de zogenaamde "prestations légales". Elk CAF biedt ook, op lokaal niveau, een hoofdzakelijk collectieve sociale tussenkomst via technische bijstand en subsidies aan lokale spelers in het sociale leven (gemeentehuizen, crèches, vrijetijdscentra, enz.).

Sinds 1946 was er in principe één kinderbijslagfonds per departement. Afhankelijk van de lokale context hadden sommige departementen echter twee of meer CAFs. Eind 2011 vond in de betrokken departementen (met uitzondering van Pyreneeën-Atlantiques) een fusie van de zogenaamde "infra-departementale" fondsen plaats. Het netwerk van CAFs ging zo van 123 naar 102 fondsen.

Missies

De CAFs zijn verantwoordelijk voor de betaling van gezinsbijslagen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in niet-agrarische beroepen en de niet-actieve bevolking.

Deze bepaling wordt uitgebreid tot de gepensioneerden van het nationale pensioenfonds voor werknemers van de plaatselijke overheden en het Bijzonder Pensioenfonds voor werknemers in de industriële instellingen van de staat, gevestigd in de overzeese departementen.

Bepaalde instellingen of diensten kunnen echter bij decreet worden gemachtigd om deze voordelen te verstrekken aan werknemers in de landbouw en overheidspersoneel.

De opdrachten van de CAF zijn gebaseerd op vier hoofdpijlers, namelijk:

 • vroege kinderjaren;
 • jeugd (enfance en jeunesse);
 • huisvesting en leefomgeving;
 • solidariteit en integratie.

De soorten bijstand

Geboorte, adoptie, kinderopvang

 • Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), toeslag voor kinderopvang:
  • Prime à la naissance (of à l’adoption), geboorte- of adoptiepremie;
  • Allocation de base (AB), basistoelage;
  • Complément de libre choix du mode de garde (CMG), aanvulling van de vrije keuze van de wijze van kinderopvang
  • Complément de libre choix d’activité, aanvulling van de vrije keuze van de activiteit (voor gezinnen met één of meer kinderen geboren voor 1 januari 2015);
  • Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant, gedeelde toeslag voor onderwijs van het kind (voor gezinnen met één of meer kinderen geboren na 1 januari 2015).

De kinderen

 • Allocations familiales (AF), gezinstoelage;
 • Complément familial (CF), gezinstoeslag;
 • Allocation journalière de présence parentale (AJPP), dagvergoeding voor aanwezigheid van ouders.

Terug naar school (la rentrée)

 • Allocation de rentrée scolaire (ARS), toelage voor lesmaterialen.

Huisvesting

 • Aide personnalisée au logement (APL), gepersonaliseerde huisvestingshulp;
 • Allocation de logement sociale (ALS), sociale huisvestingsvergoeding;
 • Allocation de logement familiale (ALF), gezinswoningstoelage;
 • Prime de déménagement, verhuiskostenvergoeding;
 • Prêt à l’amélioration de l’habitat, lening voor woningverbetering.

Alleenstaande of gescheiden ouder

 • Allocation de soutien familial (ASF),
 • Recouvrement des pensions alimentaire, s (il ne s’agit pas d’une prestation versée, mais d’une assistance pour le recouvrement d’une pension alimentaire impayée.)

Gehandicapt kind of gehandicapte volwassene

 • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), toelage voor onderwijs van gehandicapt kind;
 • Allocation aux adultes handicapés (AAH), toelage voor gehandicapte volwassenen.

Integratie

 • Revenu de solidarité active (RSA), actief solidariteitsinkomen (sinds 1 juni 2009);
 • Prime d’activité (PPA), activiteitspremie (sinds 1 januari 2016).

Op internet: https://www.caf.fr/


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention