allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenTe zware schulden - Wat te doen?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Te zware schulden - Wat te doen?

dinsdag 8 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De ontoereikendheid van financiële middelen of onvoorziene gebeurtenissen (werkloosheid, ziekte, echtscheiding) kunnen het moeilijk maken om je kosten te betalen.
Hoewel krediet op zich geen slechte zaak hoeft te zijn, is het niet het middel om chronische budgettaire problemen op te lossen en kan het leiden tot een overmatige schuldenlast (surendettement).

Het vorige artikel in deze rubriek: Prêt relais - Overbruggingskrediet
Beoordeling:
Bezoeken: 618
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als je financiële problemen hebt, moet je niet wachten tot ze verergeren. Er zijn oplossingen om je verslechterende situatie te verbeteren. Helaas worden ze niet altijd gebruikt, omdat ze worden genegeerd.

Wanneer je financiële problemen zo groot zijn dat je er niet mee kunt omgaan, bent je in een ernstige situatie en moet je op zoek gaan naar een oplossing. Hieronder geven we de te volgen procedure voor het vragen van hulp bij de commission de surendettement.

Wie kan hulp vragen?

Alleen de persoon die financiële problemen zit, kan de procedure starten.
Een schuldeiser kan dat niet. Hij kan alleen een procedure starten om betaald te worden.

Je moet voldoen aan de volgende criteria:

Een particulier zijn;
De Franse nationaliteit hebben of, als je buitenlander bent, in Frankrijk woonachtig zijn;
Niet-zakelijke schulden hebben of krijgen;
Een schuld hebben die zo groot is dat het duidelijk onmogelijk is om ermee om te gaan;
Te goeder trouw zijn.

Hoe bereik je de commissie?

Je kunt hier het document Cerfa No 13594 downloaden en printen.

Je dossier zal de volgende informatie bevatten:

Je naam en adres,
Je gezinssituatie,
Een gedetailleerd overzicht van je inkomen en middelen (loon, uitkeringen, vergoedingen, ...),
Je vermogen (onroerend goed, spaargeld, ...),
Je schulden,
Naam en adres van je schuldeisers.
 

Je moet bij het bestand kopieën van documenten bijvoegen en een ondertekende brief waarin je vraagt ​​om voor de procedure in aanmerking te komen, samen met een uitleg van de redenen voor jouw schuld.
Geef aan of er al procedures tegen je lopen, zoals een uitzettingsbevel.

 

Wat wordt verwacht is dat je zo specifiek mogelijk bent over jezelf, je vermogen en je schulden, Geef een toekomstverwachting en verberg niets! Organiseer je papieren in om het werk van het secretariaat te vergemakkelijken.

 

Moet je een advocaat inschakelen?
Nee, maar je mag je laten bijstaan ​​door een persoon van jouw keuze (een familielid, een vereniging, een maatschappelijk werker), in het bijzonder om je zaak voor te bereiden. Met uitzondering van een advocaat mogen ze je voor deze bijstand niet om een vergoeding vragen.

 

Als je hulp hebt gevraagd van een maatschappelijk werker, vermeldt deze dan in de gegevens.

 

Nadat gecontroleerd is of het dossier compleet is, bevestigt de commissie de ontvangst van de aanvraag en stelt het de desbetreffende crediteuren per brief op de hoogte. Binnen 48 uur word je een certificaat van ontvangst toegestuurd. Dit bevestigt de officiële datum van verwijzing naar de commissie.

 

Een persoon staat borg voor je
Wanneer voor een contract of lening iemand voor je heeft borg gestaan, informeer dan die persoon, maar ook de commissie. Deze kan de schuldeiser vragen om de persoon niet voor jouw schulden te laten opdraaien.

Hoe dien je je dossier in?

Je dossier lever je in bij de succursale de la Banque de France van het departement waarin je woont.Dat mag per post.

Wat zijn de gevolgen?

Je kunt de commissie verzoeken om naar de rechter van een tribunal d’instance aux fins een eventuele procedure op te schorten.
Je kunt hulp krijgen van een maatschappelijk werker.
Het indienen van je aanvraag bij de commissie leidt onmiddellijk tot inschrijving bij FICP[1], zelfs wanneer er (nog) geen betalingsachterstand is.
Dit bestand kan worden bekeken door alle banken. Ze zijn nu verplicht om de FICP te raadplegen om te controleren of de aanvrager van een krediet niet al in de schulden zit en zo te voorkomen dat de situatie verergert. Maar het geeft op geen enkele wijze een verbod op de uitgifte van een krediet.

Hoe lang blijf je ingeschreven in het FICP?
De inschrijving duurt ​​5 tot 8 jaar, afhankelijk van de redenen. Bij aanmelding door de commissie is de periode 8 jaar, maar ze mag worden verminderd tot 5 jaar als het plan zonder incidenten wordt gevolgd.

De procedure loopt

De commissie is je enige toegang tot de procedure en heeft de de rol van filter. Binnen 3 maanden na de datum van indiening moet de commissie beslissen over de ontvankelijkheid van de zaak, de status van de schuld bepalen en de meest geschikte procedure kiezen.
Het indienen van de zaak en de procedure voor de commissie zijn gratis.

Voldoet de commissie niet aan deze periode, dan moet ze je drie maanden rente over je schulden vergoeden.

Voetnoten:

[1fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention