allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenOverstroming en verzekering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Overstroming en verzekering

Wat vragen en antwoorden van de FFSA

woensdag 9 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Na de recente hevige regenval en overstromingen in zuidoost en zuidwest Frankrijk publiceerde de Franse federatie van verzekeraars, (FFSA - Fédération française des sociétés d’assurance, een overzicht van veelgestelde vragen en hun antwoorden. Wij geven hier een samenvatting.

Het vorige artikel in deze rubriek: Opstal- en inboedelverzekering
Beoordeling:
Bezoeken: 814
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Alle onroerendgoedverzekeringen (assurances de biens) moeten verplicht natuurrampen dekken. In gemeentes die tot rampgebied zijn verklaard, kan de schade veroorzaakt door overstromingen worden vergoed onder deze garantie binnen de grenzen en voorwaarden van het verzekeringscontract.

Is de officiële verklaring tot rampgebied noodzakelijk om te worden gecompenseerd?
Ja, de verklaring van de ramp door de overheid (déclaration de catastrophes naturelles) is nodig om de compensatie van houders van de verzekeringen voor natuurlijke gebeurtenissen van abnormale intensiteit onverzekerbaar mogelijk te maken. Daarnaast bepaalt de datum van publicatie van die verklaring ook de termijn voor de schademelding.

Hoe snel moet ik mijn melding aan de verzekeraar doen?
Je hebt 10 dagen vanaf de publicatie van de verklaring tot natuurrampen in het Franse Publicatieblad om het incident te melden.

Ben ik automatisch gedekt door mijn verzekering?
Mensen die een algemene schadeverzekering (assurance de dommages) voor hun woning hebben (brand, waterschade, enz.), voor hun bedrijf, hun voertuigen, enz. profiteren automatisch van de dekking tegen natuurrampen.

De schade veroorzaakt door overstromingen, modderstromen en schokken geassocieerd aan een vloedgolf zal ook als zodanig worden gecompenseerd.

Motorvoertuigen, die uitsluitend zijn verzekerd voor aansprakelijkheid profiteren niet van de verzekering tegen natuurrampen.

Worden de kosten voor pompen en schoonmaken gecompenseerd?
Ja, de kosten van het pompen, reinigingen en desinfecteren van de panden worden vergoed, alsmede de schade veroorzaakt door vocht of condensatie als gevolg van het onder water staan.

Is er eigen risico?
Een bepaald bedrag blijft de verantwoordelijkheid van de verzekerde. Dit is de franchise.

Het eigen risico is:
- € 380 voor onroerend goed voor prive-gebruik (huis, auto, ...);
- 10% van het bedrag van de schade met een minimum van € 1.140 voor bedrijven;
- 3 werkdagen met een minimum van € 1.140 voor gegarandeerde exploitatieverliezen.

In het geval van herhaalde claims voor andere goederen dan voertuigen en de gemeente niet beschikt over een preventieplan (PPR), zal het eigen risico wordt bepaald (verhoogd) door het aantal waarnemingen van dezelfde soort natuurramp plaatsgevonden over de vijf jaren voorafgaand aan de datum van de nieuwe ramp.

Mijn huis in aanbouw is beschadigd. Wie gaat dat betalen?
Afhankelijk van het bouwcontract is de bouwer of aannemer verantwoordelijk voor de bouwplaats tot het moment van overdracht, dat wil zeggen: tot je de sleutels krijgt. Het is hun verzekeraar die in moet grijpen. Maar als je een uitgebreide woonhuisverzekering hebt, kun je zelf contact opnemen met je verzekeraar.

Wordt de schade aan land en beplanting vergoed?
De verzekering tegen natuurrampen dekt goederen die onder de garantie van het contract vallen: gebouwen, meubels en apparatuur. Land, planten en bomen zijn over het algemeen uitgesloten.

Welke documenten moeten worden ingediend?
Om de claim vast te stellen moet je contact opnemen met je verzekeraar met:
- een beschrijving van de schade, met vermelding van hun aard. Een enkele gebeurtenis kan soms slechts gedeeltelijk worden ingedeeld als natuurramp. Bijvoorbeeld in een zeer hevige storm kunnen kleine overstromingen plaats vinden die als natuurramp worden geklasseerd, terwijl stormschade onder de normale verzekering valt;
- een lijst met de kosten van van alle verloren of beschadigd geraakte zaken.

Om te bewijzen dat de goederen op de lijst bestaan ​​en hun waarde te bepalen, kun je elk type document bijvoegen: inkoop- of reparatiefacturen, taxatierapporten, foto’s, ...

Voor professioneel vastgoed moet je een eigendomsbewijs of leasecontract, een uittreksel uit het handelsregister, de balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen jaren met gedetailleerde rekeningen van baten en lasten (van het lopende jaar en drie voorgaande jaren) kunnen overleggen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention