allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenVerhuispremie

Verhuispremie

Prime de déménagement

dinsdag 15 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Ter gelegenheid van de geboorte van derde of daarop volgend kind kun je, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op een verhuispremie.

Het vorige artikel in deze rubriek: Allocation veuvage
Beoordeling:
Bezoeken: 475
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden om te profiteren van deze prime de déménagement zijn dat:
- de verhuizing plaatsvindt in verband met de geboorte van een derde kind (of meer);
- je ten minste drie kinderen ten laste hebt, waarbij de jongste jonger is dan 2 jaar.
- De verhuizing moet plaats vinden (of hebben plaats gevonden) tussen de eerste dag van de kalendermaand na de derde maand van de zwangerschap en de laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de tweede verjaardag van het derde (of volgende) kind;
- Je moet de aanvraag hebben ingediend binnen 6 maanden na de verhuizing.

Bedrag van de premie

De premie is gelijk aan het bedrag van de werkelijke verhuiskosten met een bovengrens[1]:
- van € 948,10 voor een verhuizing na de geboorte van een derde kind,
- van € 1,027.11 voor een verhuizing na de geboorte van een vierde kind.

Dit plafond wordt verhoogd met € 79,01 per bijkomend kind.

Betaling van de premie

De premie wordt eenmalig uitgekeerd na overlegging van het bewijs van de uitgaven (factuur van verhuisbedrijf of van de huur van een voertuig).

Er bestaat een mogelijkheid tot het toekennen van een voorschot op basis van een schatting.

Te volgen stappen

Binnen 6 maanden na de verhuizing ga je naar:
- het kinderbijslagfonds (CAF - caisse d’allocations familiales) indien je daar aanspraak op maakt,
- het fonds (caisse) waarbij je bent aangesloten.

Formaliteiten

Het formulier Cerfa No 11363 moet worden ingevuld, samen met het formulier Cerfa No 11423 dat je situatie omschrijft. Verder dien je
bewijsstukken (facturen verhuisbedrijf, factuur autoverhuur, etc..) bij te voegen.

Mogelijkheid tot weigering

De bonus wordt niet verleend als je voor je nieuwe woning aanspraak maakt op een huisvestingsvergoeding.

De beslissing van weigering kan binnen 2 maanden worden aangevochten per brief aan de CAF of de uitkerende instantie.

Voetnoten:

[1Bedragen geldig vanaf 1 januari 2011

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Toelage bij adoptie

  De Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) is een inkomens-afhankelijke premie voor de adoptie van jonge kinderen.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |