allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenVerhuispremie

Verhuispremie

Prime de déménagement

dinsdag 15 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Ter gelegenheid van de geboorte van derde of daarop volgend kind kun je, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op een verhuispremie.

Het vorige artikel in deze rubriek: Allocation veuvage
Beoordeling:
Bezoeken: 475
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden om te profiteren van deze prime de déménagement zijn dat:
- de verhuizing plaatsvindt in verband met de geboorte van een derde kind (of meer);
- je ten minste drie kinderen ten laste hebt, waarbij de jongste jonger is dan 2 jaar.
- De verhuizing moet plaats vinden (of hebben plaats gevonden) tussen de eerste dag van de kalendermaand na de derde maand van de zwangerschap en de laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de tweede verjaardag van het derde (of volgende) kind;
- Je moet de aanvraag hebben ingediend binnen 6 maanden na de verhuizing.

Bedrag van de premie

De premie is gelijk aan het bedrag van de werkelijke verhuiskosten met een bovengrens[1]:
- van € 948,10 voor een verhuizing na de geboorte van een derde kind,
- van € 1,027.11 voor een verhuizing na de geboorte van een vierde kind.

Dit plafond wordt verhoogd met € 79,01 per bijkomend kind.

Betaling van de premie

De premie wordt eenmalig uitgekeerd na overlegging van het bewijs van de uitgaven (factuur van verhuisbedrijf of van de huur van een voertuig).

Er bestaat een mogelijkheid tot het toekennen van een voorschot op basis van een schatting.

Te volgen stappen

Binnen 6 maanden na de verhuizing ga je naar:
- het kinderbijslagfonds (CAF - caisse d’allocations familiales) indien je daar aanspraak op maakt,
- het fonds (caisse) waarbij je bent aangesloten.

Formaliteiten

Het formulier Cerfa No 11363 moet worden ingevuld, samen met het formulier Cerfa No 11423 dat je situatie omschrijft. Verder dien je
bewijsstukken (facturen verhuisbedrijf, factuur autoverhuur, etc..) bij te voegen.

Mogelijkheid tot weigering

De bonus wordt niet verleend als je voor je nieuwe woning aanspraak maakt op een huisvestingsvergoeding.

De beslissing van weigering kan binnen 2 maanden worden aangevochten per brief aan de CAF of de uitkerende instantie.

Voetnoten:

[1Bedragen geldig vanaf 1 januari 2011

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Toelage bij adoptie

  De Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) is een inkomens-afhankelijke premie voor de adoptie van jonge kinderen.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |