allesfrans.com

 • Gereedschap voor loodgieterswerk

  De verschillende loodgieters werkzaamheden vereisen een klein specifiek instrumentarium.

 • Een extra boiler plaatsen

  Wanneer een tappunt voor warm water ver van de productiebron ligt, kan een elektrische boiler van tien of vijftien liter een uitkomst bieden.

 • Franse omroepbijdrage gaat (iets) omlaag

  Goed nieuws voor iedereen die in Frankrijk een televisie bezit!
 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenBezwaarschrift aanvullende kosten

Bezwaarschrift aanvullende kosten

dinsdag 13 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 25 september 2019

Deze brief stuur je aangetekend (lettre recommandée avec accusé de réception (A/R)) naar een leverancier die ongevraagd extra kosten in rekening bracht.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bezwaar maken tegen de Franse omroepbijdrage
Beoordeling:
Bezoeken: 394
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam bedrijf
Adres bedrijf
 

Woonplaats, le datum

 

Madame, Monsieur,
 
Le datum aankoop, j’ai acheté produkt|je vous ai commandé de dienst.
 
Je m’aperçois que vous m’avez facturé des options payantes par défaut, au motif que je ne m’y suis pas opposé(e) expressément.
 
Cette pratique est contraire à l’article L. 121-17 du code de la consommation. C’est la raison pour laquelle je vous mets en demeure de me rembourser, sous (…) jours les frais supplémentaires que vous m’avez facturés.
 
Par ailleurs, je vous rappelle que cette pratique est susceptible d’être sanctionnée par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (article L. 132-22 du code de la consommation).
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam bedrijf
Adres bedrijf
 

Woonplaats, datum

 

Mevrouw, mijnheer,
 
Op datum aankoop kocht ik bij u product|bestelde ik de dienst.
 
Ik begrijp dat U mij standaard aanvullende betaalde opties hebt berekend, met als reden dat ik daar niet uitdrukkelijk van heb afgezien.
 
Deze praktijk is in strijd met artikel L. 121-17 van de consumentenwet. Om deze reden stel ik U in gebreke van de terugbetaling binnen (…) dagen van de door U berekende extra kosten.
 
Ik herinner U eraan dat deze praktijk kan worden bestraft met een bestuurlijke boete van maximaal € 3.000 voor een moraal persoon en € 15.000 voor een rechtspersoon (artikel L. 132-22 van de consumentenwet).
 
Hoogachtend,
 
Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 6


Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |