allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsVergunningenPermis d’aménager
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Permis d’aménager

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 28 januari 2015

De permis d’aménager is een administratieve handeling die het de overheid mogelijk maakt bepaalde werkzaamheden te controleren, met name de ontwikkeling of (her-)indeling van terreinen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Déclaration préalable
Beoordeling:
Bezoeken: 462
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De vergunning is onder meer nodig voor:
- werken ter verbetering van een camping,
- activiteiten op een lotissement,
- afgraven of ophogen van de bodem met een diepte of hoogte van meer dan 2 meter en een oppervlakte van 100 m² of meer.

De aanvraag

De aanvraag voor de vergunning moet worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waar de grond zich bevindt met gebruikmaking van het formulier Cerfa N° 13409*01.

Het formulier moet worden ingevuld samen met een dossier van documenten, zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Hoe je het formulier kunt krijgen en welke stukken moeten worden meegeleverd, lees je in ons artikel Cerfa N° 13406.

Indienen

Het formulier met bijbehorende dossier moet in viervoudper aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgestuurd of worden afgeleverd bij de burgemeester van de gemeente waar de grond is gelegen. Extra exemplaren kunnen nodig zijn als het werk of voorzieningen is gelegen in een beschermd gebied (historisch gebouw, natuurreservaat, nationaal park ...).

De burgemeester geeft een ontvangstbevestiging met een registratienummer. Hierop staat de datum aangegeven waarop de werkzaamheden kunnen beginnen wanneer tegen de aanvraag geen bezwaar wordt gemaakt.

Afhandeling

De periode is meestal 3 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Een uittreksel van de aanvraag moet binnen 8 dagen na inlevering en tijdens de afhandeling; of ten minste 3 maanden, worden aangeplakt.

Besluit

- In geval van aanvaarding komt de beslissing van de burgemeester in de vorm van een arrêté municipal. Deze beschikking is gericht aan de aanvrager en wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per elektronische post toegestuurd.
- In geval van weigering moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om de burgemeester te vragen zijn standpunt te herzien. Dit verzoek moet binnen 2 maanden na de weigering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gedaan.

Als dit niet lukt kan de aanvrager binnen twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de weigering de administratieve rechtbank (tribunal administratif) inschakelen (per aangetekende brief met ontvangstbewijs). De aanvrager moet duidelijk de redenen opgeven die het volgens hem rechtvaardigen de vergunning te krijgen.

Geen reactie

Reageert de burgemeester niet binnen de aangegeven termijn, dan mag wordenaangenomen dat hij geen bezwaar heeft. Het is toch raadzaam om alsnog een verklaring van geen bezwaar aan de burgemeester te vragen.

Geldigheidsduur

De vergunnings is twee jaar geldig[1].

Kosten

 

Voetnoten:

[1Vergunningen geldig in 2015 hebben een duur van 3 jaar. Zie Bouwvergunningen van 2015 zijn 3 jaar geldig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Permis de construire

  Voor een nieuw huis en voor bouwwerkzaamheden die de netto oppervlakte met meer dan 40m² vergroten, heb je een "permis de construire" nodig.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention