allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Eten, wat en wanneer?

  Wanneer je aan Frankrijk denkt, denk je al gauw aan lekker eten en drinken. De Fransen zijn terecht trots op dit onderdeel van hun cultuur en het is de passie van  (...)

 • Ongewenste oproepen? Hier zijn enkele tips!

  Enkele tips om een deze ondraaglijke telefoongesprekken snel te beëindigen.

 • Je rijexamen in een automaat

  Wat zijn de consequenties van rijlessen en examen rijden in een auto met automatische versnelling.

 • Alleen de burgemeesters komen er goed vanaf

  Slechts 38% van de Franse respondenten zegt een goede mening hebben over hun gekozen vertegenwoordigers.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsVergunningenPermis d’aménager

Permis d’aménager

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 28 januari 2015

De permis d’aménager is een administratieve handeling die het de overheid mogelijk maakt bepaalde werkzaamheden te controleren, met name de ontwikkeling of (her-)indeling van terreinen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Déclaration préalable
Beoordeling:
Bezoeken: 374
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De vergunning is onder meer nodig voor:
- werken ter verbetering van een camping,
- activiteiten op een lotissement,
- afgraven of ophogen van de bodem met een diepte of hoogte van meer dan 2 meter en een oppervlakte van 100 m² of meer.

De aanvraag

De aanvraag voor de vergunning moet worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waar de grond zich bevindt met gebruikmaking van het formulier Cerfa N° 13409*01.

Het formulier moet worden ingevuld samen met een dossier van documenten, zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Hoe je het formulier kunt krijgen en welke stukken moeten worden meegeleverd, lees je in ons artikel Cerfa N° 13406.

Indienen

Het formulier met bijbehorende dossier moet in viervoudper aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgestuurd of worden afgeleverd bij de burgemeester van de gemeente waar de grond is gelegen. Extra exemplaren kunnen nodig zijn als het werk of voorzieningen is gelegen in een beschermd gebied (historisch gebouw, natuurreservaat, nationaal park ...).

De burgemeester geeft een ontvangstbevestiging met een registratienummer. Hierop staat de datum aangegeven waarop de werkzaamheden kunnen beginnen wanneer tegen de aanvraag geen bezwaar wordt gemaakt.

Afhandeling

De periode is meestal 3 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Een uittreksel van de aanvraag moet binnen 8 dagen na inlevering en tijdens de afhandeling; of ten minste 3 maanden, worden aangeplakt.

Besluit

- In geval van aanvaarding komt de beslissing van de burgemeester in de vorm van een arrêté municipal. Deze beschikking is gericht aan de aanvrager en wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per elektronische post toegestuurd.
- In geval van weigering moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om de burgemeester te vragen zijn standpunt te herzien. Dit verzoek moet binnen 2 maanden na de weigering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gedaan.

Als dit niet lukt kan de aanvrager binnen twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de weigering de administratieve rechtbank (tribunal administratif) inschakelen (per aangetekende brief met ontvangstbewijs). De aanvrager moet duidelijk de redenen opgeven die het volgens hem rechtvaardigen de vergunning te krijgen.

Geen reactie

Reageert de burgemeester niet binnen de aangegeven termijn, dan mag wordenaangenomen dat hij geen bezwaar heeft. Het is toch raadzaam om alsnog een verklaring van geen bezwaar aan de burgemeester te vragen.

Geldigheidsduur

De vergunnings is twee jaar geldig[1].

Kosten

Aan de procedure zijn mogelijk kosten verbonden. Lees Taxe d’aménagement.
 

Voetnoten:

[1Vergunningen geldig in 2015 hebben een duur van 3 jaar. Zie Bouwvergunningen van 2015 zijn 3 jaar geldig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Permis de construire

  Voor een nieuw huis en voor bouwwerkzaamheden die de netto oppervlakte met meer dan 40m² vergroten, heb je een "permis de construire" nodig.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |