allesfrans.com

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsVergunningenDéclaration préalable

Déclaration préalable

Melding kleinere verbouwingen

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 28 januari 2015

Deze voorafgaande kennisgeving is een administratieve handeling die de overheid de mogelijkheid geeft te controleren of een bouwproject voldoet aan het bestemmingsplan en andere voorschriften. Het is meestal nodig voor kleinere bouwprojecten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Certificat d’urbanisme
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 1.298
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze voorafgaande kennisgeving is vooral nodig voor de volgende werkzaamheden:
- het maken een netto vloeroppervlakte (surface de plancher) van meer dan 2 m² en maximaal 40 m²,
- veranderen aan de buitenkant van een gebouw,
- het wijzigen van de bestemming van een gebouw (bijvoorbeeld het veranderen van een bedrijfspand in woonruimte), zelfs als daar geen werkzaamheden voor nodig zijn.

De melding

De aanvrager moet de melding van zijn project indienen bij de burgemeester van de gemeente waar het pand zich bevindt.

Welk formulier

- Cerfa N° 13702*02 voor aanvragen met betrekking tot het opdelen van een terrein van een lotissement waarbij geen permis d’aménager nodig is,
- Cerfa N° 13703 voor aanvragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden aan een woonhuis en/of bijgebouwen waarvoor geen bouwvergunning nodig is,
- Cerfa N° 13404 voor aanvragen met betrekking tot werkzaamheden (met of zonder sloop) waarvoor geen vergunning nodig is.

Het formulier moet samen met een dossier van bijlagen worden ingeleverd. Welke bijlagen dat zijn, staat op het formulier aangegeven.

Klik op het formuliernummer hierboven om meer uitgebreide informatie over het formulier en de bijlagen te vinden.

Indienen

Het formulier met bijbehorende dossier moet in tweevoud per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgestuurd of worden afgeleverd bij de burgemeester van de gemeente waar de grond is gelegen. Extra exemplaren kunnen nodig zijn als het werk of voorzieningen is gelegen in een beschermd gebied (historisch gebouw, natuurreservaat, nationaal park ...).

De burgemeester geeft een ontvangstbevestiging met een registratienummer. Hierop staat de datum aangegeven waarop de werkzaamheden kunnen beginnen wanneer tegen de melding geen bezwaar wordt gemaakt.

Afhandeling

De periode is meestal 1 maand vanaf de datum van indiening van de melding.

Een uittreksel van de melding moet binnen 8 dagen na inlevering en tijdens de afhandeling; of ten minste 1 maand, worden aangeplakt.

Besluit

- In geval van aanvaarding heeft de aanvrager twee jaar[1] de tijd om met de werkzaamheden te beginnen. Daarna moet opnieuw een melding worden gedaan.
- In geval van weigering moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om de burgemeester te vragen zijn standpunt te herzien. Dit verzoek moet binnen 2 maanden na de weigering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gedaan.

Als dit niet lukt kan de aanvrager binnen twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de weigering de administratieve rechtbank (tribunal administratif) inschakelen (per aangetekende brief met ontvangstbewijs). De aanvrager moet duidelijk de redenen opgeven die het volgens hem rechtvaardigen de werkzaamheden uit te voeren.

Geen reactie

Reageert de burgemeester niet binnen de aangegeven termijn, dan mag worden aangenomen dat hij geen bezwaar heeft. Voor de zekerheid kun je alsnog om een verklaring van geen bezwaar aan de burgemeester vragen.

Kosten

 

Voetnoten:

[1Vergunningen geldig in 2015 hebben een duur van 3 jaar. Zie Bouwvergunningen van 2015 zijn 3 jaar geldig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Permis d’aménager

  Deze vergunning heb je nodig voor bepaalde werkzaamheden rond de (her-)indeling van een terrein.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage met reactie(s).
 • Déclaration préalable 29 april 2012 14:59, door alexandra23

  U schrijft dat een déclaration préalable voldoende is voor te bouwen project(jes) van 2 tot 40 m2
  Ik lees in het boek wonen en kopen in Frankrijk dat dit maar tot 20 m2 mag zònder bouwvergunning.
  Ik wil een schuur bouwen (Creuse) en wil niet in de problemen komen, maar zou blij zijn hem wat groter dan deze 20m2 te mogen maken.
  Graag duidelijkheid.

  • Déclaration préalable 4 mei 2012 11:21, door Hanjo

   Sinds 1 maart 2012 is de maximum oppervlakte voor een Déclarations Prealable verhoogd tot 40m². Vanaf 40m² is een Permis à Construire vereist. Bepaalde (lokale) omstandigheden kunnen voor afwijkende regelgeving zorgen!


Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |