allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieRecours gracieux of recours hierarchique
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Recours gracieux of recours hierarchique

Beroep aantekenen tegen beslissingen

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Een "recours gracieux" en een "recours hierarchique" geven je de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen beslissingen die door de overheid worden genomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Rechtsbijstand in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 224
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer de overheid een voor jou ongunstige beslissing neemt, kunt je vragen deze beslissing te heroverwegen.

Een "recours gracieux" of "recours hierarchique" is een administratief beroep, dat een gerechtelijk beroep kan voorafgaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De beslissing

De administratieve beslissing kan expliciet worden geschreven of impliciet zijn door het uitblijven van een reactie.

In principe betekent geen reactie na twee maanden dat je bezwaar is verworpen. Maar in sommige gevallen kan behandeling langer duren (4 tot 8 maanden).

Geen reactie betekent niet altijd een verwerping, in het bijzonder bij een aanvraag voor een bouwvergunningen mag je aannemen dat de plannen zijn goedgekeurd.

Twee manieren

Er zijn twee soorten administratieve middelen:
- het administratief beroep (recours gracieux) dat zich specifiek richt op de beslissing nemende overheid,
- het hiërarchisch beroep (recours hierarchique), gericht aan een hogere overheid dan degene die de beslissing neemt.

Je kunt direct voor een recours hierarchique kiezen zonder eerst van het administratief beroep gebruik te maken.

In het algemeen is het administratief beroep niet nodig, maar er zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld voor bezwaar tegen inkomstenbelasting).

Hoe

Het beroep kan worden op gewoon papier worden ingediend, bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Je moet een duidelijke motivatie geven en een kopie van het document met de oorspronkelijke beslissing bijvoegen.

Bewaar zelf een ​​kopie van de brief, bijlagen en bewijsstukken voor eventuele latere gerechtelijke stappen.

Binnen welke periode

Je hebt een periode van twee maanden om een ​​beslissing van de overheid aan te vechten. Die periode gaat in:
- ofwel op de datum van de kennisgeving of bekendmaking van de schriftelijke beslissing,
- of bij het verstrijken van de deadline van een administratief beroep.

Op internet: De Franse uitleg


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention