allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieRecours gracieux of recours hierarchique

Recours gracieux of recours hierarchique

Beroep aantekenen tegen beslissingen

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Een "recours gracieux" en een "recours hierarchique" geven je de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen beslissingen die door de overheid worden genomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Rechtsbijstand in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 210
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer de overheid een voor jou ongunstige beslissing neemt, kunt je vragen deze beslissing te heroverwegen.

Een "recours gracieux" of "recours hierarchique" is een administratief beroep, dat een gerechtelijk beroep kan voorafgaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De beslissing

De administratieve beslissing kan expliciet worden geschreven of impliciet zijn door het uitblijven van een reactie.

In principe betekent geen reactie na twee maanden dat je bezwaar is verworpen. Maar in sommige gevallen kan behandeling langer duren (4 tot 8 maanden).

Geen reactie betekent niet altijd een verwerping, in het bijzonder bij een aanvraag voor een bouwvergunningen mag je aannemen dat de plannen zijn goedgekeurd.

Twee manieren

Er zijn twee soorten administratieve middelen:
- het administratief beroep (recours gracieux) dat zich specifiek richt op de beslissing nemende overheid,
- het hiërarchisch beroep (recours hierarchique), gericht aan een hogere overheid dan degene die de beslissing neemt.

Je kunt direct voor een recours hierarchique kiezen zonder eerst van het administratief beroep gebruik te maken.

In het algemeen is het administratief beroep niet nodig, maar er zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld voor bezwaar tegen inkomstenbelasting).

Hoe

Het beroep kan worden op gewoon papier worden ingediend, bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Je moet een duidelijke motivatie geven en een kopie van het document met de oorspronkelijke beslissing bijvoegen.

Bewaar zelf een ​​kopie van de brief, bijlagen en bewijsstukken voor eventuele latere gerechtelijke stappen.

Binnen welke periode

Je hebt een periode van twee maanden om een ​​beslissing van de overheid aan te vechten. Die periode gaat in:
- ofwel op de datum van de kennisgeving of bekendmaking van de schriftelijke beslissing,
- of bij het verstrijken van de deadline van een administratief beroep.

Op internet: De Franse uitleg


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |