allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaFrankrijk, het landAlgemeenWat veranderde er in januari 2012

Wat veranderde er in januari 2012

dinsdag 3 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Het vorige artikel in deze rubriek: Vigilance
Beoordeling:
Bezoeken: 334
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Minimumloon

Het minimumloon (SMIC) is aangepast: het nieuwe bruto uurloon is vastgesteld op € 9,22. Lees ook artikel Levensstandaard.

Solidariteitsinkomen

De RSA (revenu de solidarité active steeg met 1,7% tot € 474,93 voor een alleenstaande zonder kinderen.

Plafonds toewijzing van de gezinsbijslagen

De maximumbedragen voor de bepaling van het recht op kinderbijslag zijn met 1% verhoogd. Lees ook artikel Geboortepremie.

Dagvergoeding zorg

Het door een zorgverzekering uitbetaalde bedrag mag per dag niet meer bedragen dan 50% van 1,8 keer het minimumloon.

Bouwvergunning

De formaliteiten in verband met projecten van uitbreiding van de bestaande gebouwen worden vereenvoudigd. Een in december 2011 gepubliceerd decreet bepaalt dat de oppervlakte waarvoor de bouwvergunning niet is vereist wordt verhoogds van 20 naar 40 m².

Je vindt alles over vergunningen via artikel Alle regels op een rij.

Certificaat energieprestatie

Een nieuwe regeling voor de diagnose van de energie-prestaties van een woning (DPE - diagnostic de performance énergétique), dwingt diagnostici om de gegevens met een gedetailleerde verklaring te verduidelijken. Lees ook artikel Energielabel in woningadvertenties.

Belasting op woningen met een hoge huurprijs en een kleine oppervlakte

De eigenaars van de woningen in gebieden met een hoge huurprijs waarvan de vloer oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 14 vierkante meter worden belast wanneer de huur hoger is dan de referentiewaarde van 40 euro per vierkante meter leefruimte.

Verhoging van het lage BTW-tarief van 5,5 tot 7%

De lage tarief van de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) is gestegen van 5,5 tot 7% ​​op een aantal producten. Voor een aantal producten, zoals voedsel, energie en goederen en diensten voor mensen met een handicap blijft het oude tarief gehandhaafd.

Gas

De gasprijzen voor huishoudens stijgen met 4,4%.

Sociale tarieven voor elektriciteit en gas

De procedure voor de toewijzing van sociale tarieven voor elektriciteit en gas gebeurt nu automatisch voor de betroffen huishoudens.

Mediator van toerisme en reizen

In geval van geschillen met een reisbureau hebben klanten vanaf januari 2012 de mogelijkheid om van bemiddeling gebruik te maken via een mediator voor toerisme en reizen.

Bonus-malus auto

Nieuwe tarieven zijn van toepassing op de bonus-malus voor de auto. Deze zijn afhankelijk van de uitstoot van het voertuig.

TGV, Teoz, Lunea

Met ingang van 3 januari stijgen de tarieven voor de TGV-, Teoz- en Luneatreinen met 3,2%.

Taxi’s

De prijs voor een taxirit mag worden verhoogd met 3,7%.

Frans paspoort

De foto’s voor een Frans paspoort kunnen niet meer worden genomen aan de balie van het stadhuis. Zij moeten worden genomen door een professionele fotograaf of in speciale pasfotocabines, met behulp van een door het ministerie van Binnenlandse Zaken goedgekeurd systeem.

Franse nationaliteit voor buitenlanders

Buitenlanders die de Franse nationaliteit aanvragen (door naturalisatie of huwelijk) moeten een ​​betere beheersing van de Franse taal te hebben.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Winter 2009-2010

  De klimatologische winter (december-januari-februari) 2009-2010 was koud, vaak sneeuw en over het algemeen weinig bewolkt.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |