allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

  
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa N° 13404

Cerfa N° 13404

Déclaration Préalable

dinsdag 24 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Met behulp van dit formulier meld je de Franse overheid dat je bepaalde bouw-, verbouw- of sloopactiviteiten wilt gaan uitvoeren. Het bied de overheid de mogelijkheid te controleren of jouw activiteiten niet in strijd zijn met de geldende regels. Ook kan zo worden bekeken of bepaalde belastingen moeten worden geheven of aangepast.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13406
Beoordeling:
Bezoeken: 458
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Kijk in ons overzicht of het insturen van een déclaration préalable de juiste handeling is voor de werkzaamheden die je wilt uitvoeren.
Is de déclaration préalable inderdaad de juiste handeling en gaat het alleen om aanpassingen aan of rond een woonhuis, gebruik dan het vereenvoudigde formulier Cerfa N° 13703.

Het formulier N° 13404 bestaat uit 7 bladzijden. Bij de punten 1 en 2 vul je je persoonlijke gegevens in en bij punt 3 de kadastrale gegevens.

Punt 4 vul je alleen in als het om veranderingen gaat. Dat kan ook de verandering van de bestemming van een terrein zijn (je wilt bijvoorbeeld een camping beginnen). Ook het kappen van bomen in een beschermd gebied moet hier worden aangegeven. Gaat het om een lotissement dan vul je ook punt 4.2 in.

Punt 4.3 is specifiek voor een camping of een vakantiepark.

Punt 4.4 gebruik je voor een aanvraag voor het kappen of snoeien van bomen in een park, bos of openbaar groengebied.

Ga je bouwen, dan vul je punt 5 in. Bij 5.3 moet je wijzigingen van de oppervlakte aangeven. Vroeger was er sprake van de SHON, tegenwoordig wordt gesproken van surface de plancher. Je leest erover in artikel De oppervlakte van een woning (1).

Voor de aanleg van parkeerplaatsen vul je punt 5.5 in.

Moet er ook gesloopt worden, dan mag punt 6 niet leeg blijven.

Punt 7 gaat over de PVR, een bijdrage voor de aanleg van de openbare infrastructuur. Je leest erover in artikel PVR - Participation pour voirie et réseaux.

Tenslotte onderteken je bij punt 8.

Bijlages

Bij het formulier hoort ook een opsomming van de benodigde bijlages, borderau de dépôt des pièces jointes. Welke bijlages precies nodig zijn, hangt af van het soort project. Op de bijlages vermeld je de code van de bijlage zoals in de opsomming is aangegeven. De verplichte staan hieronder.

DP1. Un plan de situation du terrain
Het volstaat meestal om een kopie van de kadastrale tekeningen mee te sturen.
DP2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier
Deze bijlage is bij bouwwerkzaamheden nodig en geeft de afstanden tot erfafscheiding en openbare weg aan.
DP3. Un plan en coupe du terrain et de la construction
Deze bijlage is bij bouwwerkzaamheden nodig en geeft een dwarsdoorsnede van het terrein en de constructie. Waar die dwarsdoorsnede zich bevindt, geef je aan in DP2.
DP4. Un plan des façades et des toitures
Verander je de gevel, bijvoorbeeld door een deuropening te maken of een dakraam te plaatsen, dat verduidelijkt deze tekening of fotomontage de plannen.
DP5. Une représentation de l’aspect extérieur
Een tekening of fotomontage van andere plannen die een invloed op het uiterlijk van het pand hebben.
DP10. Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions
Een schets en perspectieftekening.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cerfa N° 13703

  Dit formulier wordt gebruikt voor kleinere bouwwerkzaamheden aan of rond een woning, waarvoor geen bouw- of sloopvergunning vereist is.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |