allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

  
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa N° 13703

Cerfa N° 13703

Déclaration Préalable

dinsdag 24 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Met behulp van dit formulier meld je de Franse overheid dat je bepaalde bouw-, verbouw- of sloopactiviteiten wilt gaan uitvoeren. Het biedt de overheid de mogelijkheid te controleren of jouw activiteiten niet in strijd zijn met de geldende regels. Ook kan zo worden bekeken of bepaalde belastingen moeten worden geheven of worden aangepast.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13404
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 519
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Kijk in ons overzicht of het insturen van een déclaration préalable de juiste handeling is voor de werkzaamheden die je wilt uitvoeren.
Is de déclaration préalable inderdaad de juiste handeling en gaat het NIET alleen om aanpassingen aan of rond een woonhuis, gebruik dan het uitgebreide formulier Cerfa N° 13404.

Het formulier N° 13703 bestaat uit 7 bladzijden. Bij punt 1 vul je je persoonlijke gegevens in en bij punt 2 de kadastrale gegevens.

Punt 3 vermeldt het soort project: ga je bijbouwen, veranderen of wil je een omheining plaatsen. Je mag hierbij een korte omschrijving geven. Je geeft ook aan om dit om je hoofdverblijf of een tweede woning gaat.
Bij 3.2 moet je wijzigingen van de oppervlakte aangeven. Vroeger was er sprake van de SHON, tegenwoordig wordt gesproken van surface de plancher. Je leest erover in artikel De oppervlakte van een woning (1).

Tenslotte onderteken je bij punt 4.

Bijlages

Bij het formulier hoort ook een opsomming van de benodigde bijlages, borderau de dépôt des pièces jointes. Welke bijlages precies nodig zijn, hangt af van het soort project. Op de bijlages vermeld je de code van de bijlage zoals in de opsomming is aangegeven. De belangrijkste staan hieronder.

DP1. Un plan de situation du terrain
Het volstaat meestal om een kopie van de kadastrale tekeningen mee te sturen.
DP2. Un plan de masse côté dans les trois dimensions
Deze bijlage is bij bouwwerkzaamheden nodig en geeft geeft de afstanden tot erfafscheiding en openbare weg aan.
DP3. Un plan en coupe
Deze bijlage is bij bouwwerkzaamheden nodig en geeft een dwarsdoorsnede van het terrein en de constructie. Waar die dwarsdoorsnede zich bevindt, geef je aan in DP2.
DP4. Un plan des façades et des toitures
Verander je de gevel, bijvoorbeeld door een deuropening te maken of een dakraam te plaatsen, dat verduidelijkt deze tekening of fotomontage de plannen.
DP5. Une représentation de l’aspect extérieur
Een tekening of fotomontage van andere plannen die een invloed op het uiterlijk van het pand hebben.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cerfa No 13408

  Met dit formulier meld je dat werkzaamheden waarvan je melding hebt gedaan of je een vergunning hebt gekregen, zijn afgerond.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |