allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBulletin de paie - de details

Bulletin de paie - de details

De Franse loonstrook in detail

dinsdag 31 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 10 januari 2018

Dit is het vervolg van artikel Bulletin de paie.

Sinds 2018 zijn de Franse loonstroken sterk vereenvoudigd!
Het vorige artikel in deze rubriek: Bulletin de paie
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 1.675
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hiernaast zie je een voorbeeld van mogelijke items op een loonstrook.

(16) De eerste letter duidt het type van de aftrek van de bijdragen:

Code Betekenis Omschrijving
S Sécurité sociale sociale zekerheid
C chômage werkloosheid
R ARRCO aanvullend pensioen
G AGIRC aanvullend pensioen
O prévoyance Obligatoire verplichte voorzorg
F Fiscal

De laatste letters TT, TA, TB, TC geven de grondslag van een premie aan:

Code Betekenis of omschrijving
TT bruto loon[1]
TA Tranche A[2]
TB Tranche B[3]
TC Tranche C[4]
PA plafond van de sociale zekerheid

Bij een rubriek over absentie kunnen de laatste tekens de periode aangeven, bv M-1 = vorige maand.

In de tabel hieronder vind je een uitleg van de items op de loonstrook. De laatste kolom geeft aan of de premie wordt betaald door S: de werknemer, P: de werkgever.
ItemTekst op loonstrookOmschrijvingSP
 Rémunérations Inkomsten   
11Appointements forf(aitares) vast salaris   
12Abs(ences) congés payés aantal als verlof genomen werkdagen in de huidige periode   
13Ind(emnités) congés payés aantal in de huidige periode gegeven verlofdagen   
14Prime exceptionelle uitzonderlijke bonus   
15*Rémunération brute (subtotaal) bruto loon[5]   
 Cotisations salarialesLoonheffingen  
17S(écurité sociale) maladie (et) veuv(age) bijdrage ziektekosten en weduwenuitkering XX
18S(écurité sociale) vieilesse pensioensbijdrage XX
19S(écurité sociale) CGS déductible (CSG: Contribution Sociale Généralisée) verplichte werknemersbijdrage[6] X 
20C(hômage) ASSEDIC RAC TA werkloosheidsbijdrage - Tranche A XX
21C(hômage) ASSEDIC RAC TB werkloosheidsbijdrage - Tranche B XX
22G APEC CAD TB (APEC: Association Pour l’Emploi des Cadres) verplichte aanvullende pensioen-bijdrage voor kaderpersoneel - Tranche B XX
23R. UPS CAD TA verplichte pensioensbijdrage - Tranche A XX
24R. AGFF CAD TA verplichte pensioensbijdrage - Tranche A en Tranche B XX
25G. CED CAD TT tijdelijke verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
26G. UPC CAD TB verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
27G. AGFF CAD TB verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
28A O. CAPRICEL 1 TA premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - Tranche A  X
28B O. CAPRICEL 1 TB premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - Tranche B  X
28C O. CAPRICEL 1 PA premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - plafond  X
29*Cotisations salariales (subtotaal) Loonheffingen   
 Indemnités non soumisesNiet aan loonheffing onderhevige betalingen
30Ind(emnités de) trans(port) rég(ion) Paris(ienne) 50% werkgeversbijdrage openbaar vervoer Parijse regio (Carte Orange)  X
31*Indemn(ités) non soumises (subtotaal) niet aan loonheffing onderhevige betalingen   
 Autres retenues Overige inhoudingen
31A Acompte Vooruitbetaling   
31B Prêt Lening   
32Titres restaurant Door werkgever en werknemer betaalde vergoeding voor de lunch X 
33S(écurité sociale) Cotisation de Remboursement de la Dette Sociale verplichte sociale bijdrage[7] X 
34S(écurité sociale) Cotisation Sociale Généralisée verplichte sociale bijdrage (zie ook hierboven) X 
35*Autres retenues (subtotaal) overige inhoudingen   

De overige posten zijn werkgeversbijdragen.

Voetnoten:

[1De premie wordt berekend op basis van het brutoloon

[2Loon onder de grens van sociale zekerheid.

[3Loon tot vier maal de grens van sociale zekerheid.

[4Loon tot acht maal de grens van sociale zekerheid.

[5Eventuele andere inkomsten (bv lease-auto of toeslag).

[6Deze bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

[7ingevoerd om het tekort in de sociale zekerheid te verminderen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Chèques-vacances

  Deze waardebonnen zijn vrij van sociale lasten en inkomstenbelasting en worden door de werkgever of de ondernemingsraad verstrekt.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |