allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringWerken in Frankrijk
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Werken in Frankrijk

Over het recht op werk

zondag 29 november 2009 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De vrijheid van verkeer en vestiging in Frankrijk geldt voor alle burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Zij kunnen economische activiteiten uitvoeren onder dezelfde voorwaarden als Franse burgers (met uitzondering van bepaalde openbare en gereglementeerde beroepen). Ze hoeven niet over een arbeidsvergunning te beschikken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werk en religie
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 16.741
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Werkvergunning

Wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt, heb je geen werkvergunning nodig om in Frankrijk te werken. Bezit je niet de Nederlandse nationaliteit, vraag dan eerst goed na wat de mogelijkheden zijn.

Je Nederlandse diploma’s

Nederlandse diploma’s zijn niet zomaar erkend in Frankrijk. Dat is met name belangrijk wanneer je in Frankrijk een beschermd beroep wil gaan uitoefenen. Je kunt (in het Frans) navraag doen bij het "Centre international d’études pédagogiques (CIEP)"). Hun website vind je hier.

Franse taal

In veel bedrijven wordt uitsluitend Frans gesproken. Ondanks dat er enorme vooruitgang wordt geboekt, spreken relatief weinig Fransen de Engelse taal. Bedrijven zullen dan ook niet graag voor jou de moeite doen om een tweede taal in het bedrijf te introduceren. En zelfs wanneer het bedrijf meertalig is, dan is (een goede) kennis van de Franse taal zeker niet overbodig - al is het maar voor bij de koffiemachine! Het eerder genoemde CIEP verwijst ook naar een standaard test voor de kennis van de Franse taal: TCF ("Test de connaissance du français"). De informatie op de website is in meerdere talen beschikbaar, inclusief uitgebreide handleiding met een voorbeeldtest.

Arbeidsrecht

In een ander artikel staat al iets omschreven over de Franse levensstandaard en komt het minimumloon aan de orde.

Werk zoeken

Op de website van het Franse arbeidsbureau, Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), kun je op zoek gaan naar een vacature, maar je kunt natuurlijk ook bij een kantoor in jouw departement binnenstappen. De website heeft een zoekfunctie waar je bijvoorbeeld Néerlandais zou kunnen invullen.
We vonden op andere sites nog de volgende interessante links:
NL Select
Bureau de Recrutement pour des Néerlandophones en France
06 12 88 21 77
mailto:nlselect@infonie.fr
 

Een (eigen) bedrijf opzetten

Wil je zelf een bedrijf opzetten, dan ga je naar de Kamer van Koophandel (CCI) van de regio waar je je wilt vestigen. Informatie betreffende de adresgegevens vind je op de website van de Kamers van Koophandel in Frankrijk.
De Nederlandse Ambassade in Parijs heeft een economische afdeling die Nederlandse bedrijven helpt bij hun activiteiten in Frankrijk.

Tijdelijk werken in Frankrijk

Wanneer de periode dat je in Frankrijk gaat werken en wonen niet meer dan 5 jaar is, kun je gebruik maken van een detacheringregeling die tussen Nederland en Frankrijk is overeengekomen. Deze zogenaamde A1-verklaring (voorheen: E101) wordt in Nederland uitgegeven door de SVB. Je blijft in die periode gewoon in Nederland AOW premie betalen en jij en je gezin vallen ook onder het Nederlandse zorgstelsel. Wanneer je in Frankrijk woont, ben je daar ook (gedeeltelijk) belastingplichtig! Verderop lees je meer.

Wanneer je in Nederland woont, kan ieder jaar opnieuw een A1-verklaring worden opgevraagd.
Wanneer je in Frankrijk woont kan slechts eenmaal een verklaring worden aangevraagd voor een periode van maximaal 5 jaar. In de praktijk wordt soepel omgegaan met het begreep "eenmaal", maar aan de totale periode van 5 jaar wordt wel strikt de hand gehouden.

Langere tijd wonen en werken in Frankrijk

Wanneer je (na een eventuele detachering) blijft wonen en werken, heb je geen andere keuze dan onder de Franse sociale wetgeving te vallen.

AOW opbouw

Je hebt in Nederland waarschijnlijk al een aantal jaren AOW opgebouwd.
Voor ieder jaar dat je tussen je 15e en 65e levensjaar niet in Nederland woonde, krijg je 2 procent minder AOW uitbetaald. Wil je dit stukje AOW niet missen, dan kun je je vrijwillig bijverzekeren. Hoe het werkt, leg ik hier niet uit, want dat doet de SVB op haar site veel beter.
In 2008 bedraagt de minimale jaarpremie (wanneer je weinig of geen inkomsten hebt) € 454,90 en de maximum premie is het tienvoudige van dat bedrag.

Pensioen opbouw

Tijdens een detachering kan de pensioenopbouw in Nederland doorlopen. Je kunt hierover met je werkgever afspraken maken. Maar wanneer je bij een Franse werkgever in dienst treedt, ben je op de Franse regelgeving aangewezen. Belangrijke valkuilen zijn de pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid en het nabestaandenpensioen.

Inkomstenbelasting

We hebben een apart artikel gewijd aan belastingaangifte en inkomstenbelasting. Je vindt het hier.

Vrijstelling voor uitgezonden werknemers

Wanneer je inkomsten uit Nederland geniet en in Nederland al bepaalde premies betaalt, heb je in Frankrijk recht op vrijstelling. Maar het basisbedrag van deze vrijstelling mag niet meer zijn dan 20% van totaal belastbaar inkomen dat in Frankrijk wordt verdiend. Ook mogen betalingen voor sociale voorzieningen worden afgetrokken.
Frankrijk heeft ongeveer 40 sociale voorzieningsverdragen met EU landen en andere landen. Deze verdragen vergemakkelijken het detacheren van werknemers. Ze behouden hun sociale voorzieningendekking en zijn vrijgesteld van betaling van sociale voorzieningen in Frankrijk.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention