allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Carte PCS - prepaid cash services

  Hoe werkt de prepaid credit card?

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselHoe worden Franse parlementsleden verkozen?

Hoe worden Franse parlementsleden verkozen?

woensdag 6 juni 2012 , door Hanjo

Op 10 en 17 juni worden 577 nieuwe afgevaardigden gekozen voor de Franse Nationale Assemblee. Hun rol is om wetten te wijzigen en erover te stemmen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Liste électorale (kiezerslijst)
Beoordeling:
Bezoeken: 254
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wie zijn de leden?

De 559 afgevaardigden (450 mannen en 109 vrouwen) in de huidige wetgevende activiteit, zien hun mandaat verstrijken op dinsdag 19 juni 2012 om middernacht. Hun gemiddelde leeftijd is 59 jaar en 8 maanden: de jongste is Dussopt Olivier, 33 jaar, PS-adjunct in de Ardèche, de oudste, Loic Bouvard, 83 jaar, UMP-adjunct van Morbihan.

De meest vertegenwoordigde beroepen zijn leraren (78), ambtenaren (49) en staatsambtenaren (35), senior managers van privé-bedrijven (47), artsen (41), advocaten (38 ) en gepensioneerden (22).

Eén lid voor 125.000 inwoners

Elk lid wordt gekozen in een "circonscription", een kiesdistrict, waarvan de grenzen op demografische basis worden bepaald door de kieswet. Kiesdistricten moeten een vergelijkbaar aantal inwoners hebben om het gelijkheidsbeginsel te respecteren van 125.000 inwoners per plaats in het parlement.

Er zijn 577 kiesdistricten en net zoveel leden. Voor het eerst worden elf van hen gekozen door de Fransen die in het buitenland wonen.

Twee kiesrondes

Afgevaardigden worden gekozen voor vijf jaar door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. Iedereen ouder dan 18 jaar, genietend van burgerlijke en politieke rechten die voldoet aan de wettelijk voorgeschreven regels van verkiesbaarheid, kan kandidaat zijn.

Er wordt gekozen op een persoon en niet op een lijst. Een kandidaat wint de eerste ronde als hij de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en ten minste 25% van de stemmen van geregistreerde leden heeft.

Anders wordt een tweede ronde gehouden tussen de kandidaten die in de eerste ronde ten minste 12,5% van de stemmen van geregistreerde leden ontvingen.

Wat doen de parlementsleden?

De gekozen kamerleden vormen fracties samengesteld uit ten minste vijftien leden, die de zetels in het Palais Bourbon innemen. Momenteel zijn er vier fracties plus 13 niet-ingeschreven leden.

Ze nemen deel aan acht vaste commissies belast met de herziening en ontwerp van wetten: nationale defensie en leger, buitenlandse zaken, financiën, algemene economische en budgettaire controle, sociale zaken, culturele zaken en onderwijs, constitutionele wetten, wetgeving en algemeen bestuur van de Republiek, economische zaken, duurzame ontwikkeling en planning.

Een transparante campagne

Kandidaten voor de verkiezing zijn verplicht inzage te geven in hun ontvangsten en uitgaven. Deze overzichten moeten worden gecertificeerd door een accountant en gedeponeerd bij een speciale Commissie[1].

Wat de ontvangsten betreft, kan de campagne van kandidaten uitsluitend worden gefinancierd door politieke partijen die onder toezicht staan van de Commissie en door donaties van particulieren met een limiet van € 4.600. Bijdragen van juridische entiteiten (bedrijven, verenigingen, vakbonden, enz.) zijn verboden.

Aan de uitgavenzijde wordt het maximum vastgesteld op € 38.000 plus € 0,15 per hoofd van de bevolking in het kiesdistrict.

Binnen twee maanden na aantreden, moet de afgevaardigde een verklaring onder ede van zijn activa indienen bij de Commissie. Eenzelfde verklaring wordt ingediend bij het verstrijken van de termijn.

Voetnoten:

[1Commission des comptes de campagne et des financements politiques

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |