allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Financiële steun bij een verhuizing

  Afhankelijk van jouw professionele sector of gezinssituatie is het mogelijk om te profiteren van bepaalde bonussen, voorschotten en verhuishulpmiddelen.

 • Steun bij het betalen van de huur

  Behalve de steun uit het kinderbijslagfonds kent Frankrijk publieke en private regelingen om je te helpen bij het vinden van een huurwoning.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsABC van verkeersvoorschriften

ABC van verkeersvoorschriften

maandag 20 augustus 2012 , door Hanjo

Welke teksten vind je zoal langs de Franse weg.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 673
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Accotement Berm
Accotement meuble
Accotement non stabilisé
Zachte berm
Adaptez votre vitesse Pas Uw snelheid aan
Attention Let op!
Au pas Langzaam!
B.A.U. Bande arrêt d’urgence, vluchtstrook
Bouchon File
Brouillard Mist
Centre ville Centrum
Chantier Werkterrein
Chantier mobile Rijdende werkzaamheden
Chasse Jacht
Danger (de mort) Gevaar (levensgevaar)
Fauchage Maaien
Fin Einde
Fin de limitation (de vitesse) Einde (snelheids-)beperking
Fin de travaux Einde (weg-)werkzaamheden
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte ! Stop!
Hors service Buiten dienst
Impasse Doodlopende straat
Interdit, interdiction Verboden, verbod
Limitation (de vitesse) (Snelheids-)beperking
Mise en fourrière Auto wordt direct weggesleept
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Priorité aux piétons Voetgangers hebben voorrang
Prudence ! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden, afremmen
Risque de ... Kans op..., gevaar door...
Roulez au pas Stapvoets rijden
Route barrée Afgesloten rijweg
Sens obligatoire Verplichte rijrichting
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Serrez à gauche Links houden
Sortie de camions Uitrit van vrachtwagens
Sortie d’usine Fabrieksuitgang
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Verglas IJzel
Vitesse Snelheid
Virage (dangereux) (Gevaarlijke) bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Zone bleue Parkeren alleen met parkeerschijf toegestaan
Zone rouge Verboden te stoppen

Wegbewijzering

Autres directions Overige richtingen
Centre commercial Winkelcentrum
Centre ville Stadscentrum
Déviation Wegomleiding
Gare Station
Péage Tolweg
Stade Stadion, voetbalveld
Toutes directions Alle richtingen
Vers ... Naar ...
ZA, Zône artisanal Handelsgebied
ZI, Zône industriel Industriegebied

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |