allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingIk ga op reis naar Frankrijk en neem mee...
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Ik ga op reis naar Frankrijk en neem mee...

donderdag 6 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

Deze informatie heeft geen betrekking op commercieel vervoer, maar is bestemd voor toeristen en voor particulieren die van Nederland naar Frankrijk gaan of op doorreis door Frankrijk reizen.
Het vorige artikel in deze rubriek: Huisdieren
Beoordeling:
Bezoeken: 950
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Klik op de tekst van een onderwerp voor meer details!

Hond, kat of fret

Als je met een of meer honden, katten of fretten naar of door Frankrijk reist, moet je voor vertrek een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Je krijgt te maken met Europese regels rond de gezondheid en het vervoeren van gezelschapsdieren, alsmede met Franse bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot potentieel gevaarlijke honden.

Europees dierenpaspoort / inenting tegen hondsdolheid
Voor alle honden, katten en fretten die van de ene lidstaat van de Europese Unie naar de andere reizen moet een Europees veterinair paspoort kunnen worden getoond.

Het Europees veterinair paspoort bevestigt de identiteit van het dier door een elektronisch systeem (chip, transponder) of een tatoeage en getuigt van de inenting tegen hondsdolheid. Het wordt afgegeven door de dierenarts.

De inenting tegen hondsdolheid moet ook geldig zijn tijdens het verblijf in Frankrijk.

De inenting wordt als geldig beschouwd, wanneer zij is uitgevoerd volgens het geldige protocol in de lidstaat waar de injectie is gegeven, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van het laboratorium waar het vaccin is gemaakt. Als het dier nog nooit is gevaccineerd, of als de herhalingsenting niet is uitgevoerd binnen de termijn die is voorgeschreven door de fabrikant van het vaccin, dan moet de termijn in acht genomen worden die bepaald is door de fabrikant om de inenting als geldig te kunnen beschouwen.[1]

 
Aanvals-, waak- en verdedigingshonden die als gevaarlijk worden beschouwd
Diverse ongevallen hebben ertoe geleid dat de Franse overheid twee categorieën van honden heeft gedefiniëerd die als waarschijnlijk gevaarlijk beschouwd worden en onderworpen zijn aan speciale regels. Die hebben onder andere betrekking op hun binnenkomst of doorreis in Frankrijk:
Honden van de eerste categorie die niet zijn ingeschreven in een erkend stamboek en die door hun lichaamsbouw worden geassimileerd met de Staffordshire terriër, American Staffordshire terriër ("pitbulls"), Mastiff ("boerboel") en Tosa mogen niet ​​in Frankrijk verblijven of worden doorgevoerd.
Honden van de tweede categorie zijn zuivere rashonden ingeschreven in een erkend stamboek: Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa, alsmede honden lijkend op de Rottweiler. Deze honden zijn toegestaan op het Franse grondgebied, maar moeten op alle openbare plaatsen een muilkorf dragen en zijn aangelijnd. Ook moet de eigenaar verzekerd zijn voor ongevallen met het dier.

Tabak en alcohol

Er lijken tussen de landen van de EU geen grenzen meer te zijn. Toch zijn er grenzen, bijvoorbeeld voor de hoeveelheden tabak en alcohol die je bij je mag hebben. Wat beschouwt de Franse douane als normale hoeveelheden?

Wanneer je als particulier tabak of alcohol koopt, betaal je in het land van aankoop de accijns. Je hoeft dan aan de Franse grens niet nogmaals accijns te betalen, mits de hoeveelheid binnen de grenzen van "normaal persoonlijk gebruik" blijft. Overschrijdt je bagage deze hoeveelheden, dan wordt dit als een commercieel transport beschouwd en gelden andere regels.

Product Hoeveelheid
Sigaretten 2.000
Cigarillos of sigaren 1.000
Losse tabak 2 kg
Spiritualiën
(whisky, gin, vodka...)
10 liter
Sterke wijn
(vermouths, porto, madeira...)
20 liter
Wijn 90 liter[2]
Bier 110 liter

Er zijn ook andere producten die je bij de douane moet aangeven wanneer je de Franse grens over gaat. Dat betreft vooral vloeistoffen die kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van alcoholische dranken, zoals anijs, steranijs, venkel, hysop, alsem, anethol.

Medicijnen

Ook het vervoer van medicijnen kent zijn beperkingen.

De hoeveelheid medicijnen die je mag meenemen mag de behandelingsduur niet overschrijden en mag voor maximaal drie maanden zijn.

Neem altijd een kopie van het recept mee!

Geld en andere betaalmiddelen

Ook het hoeveelheid geld kent zijn beperkingen.

Wanneer je in Frankrijk reist of het land in- of uitgaat, moet je geldbedragen vanaf € 10.000 (of het equivalent in andere valuta) die per fysiek persoon worden vervoerd aanmelden.

Het eenvoudigste is een online aangifte: Dalia: online douane-aangifte.

Maar je kunt deze declaratie ook ten minste 15 dagen voor vertrek te toen bij:

SETICE (Service des Titres du Commerce extérieur)
8 rue de la Tour des Dames
75436 Paris cedex 09

Tel: +33-1-55-07-48-62
Fax: +33-1-55-07-46-59/67

Het kan ook per email op: mailto:dg-setice@douane.finances.gouv.fr

Wapens

Frankrijk heeft strenge voorschriften aangaande vuurwapens en munitie. Wapens die niet voor sportieve of recreatieve doeleinden worden gebruikt, mogen onder bepaalde voorwaarden in Frankrijk worden vervoerd, die kunnen worden samengevat in twee situaties:

In de eerste plaats betreft het wapens die worden vervoerd in verband met de deelname aan een schietconcours. Je moet een uitnodiging kunnen laten zien en in het bezit zijn van een Europese licentie.
Jagers en sportschutters kunnen onder de volgende voorwaarden naar Frankrijk komen om hun activiteit uit te oefenen:
Ze moeten in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas.
Jagers moeten bewijzen dat ze op reis zijn in het kader van jacht of schietwedstrijd en een schriftelijke uitnodiging kunnen tonen voor de officiële competitie, met vermelding van de datum en plaats van het evenement.

Kunst

Voor het vervoer van kunstvoorwerpen gelden uitsluitend exportbepalingen.

Afhankelijk van de soort kunst moet met de daarvoor verantwoordelijke dienst contact worden opgenomen om te controleren of toestemming vereist is.

Beschermde dier- en plantsoorten

Frankrijk maakt deel uit van de groep lidstaten die de Overeenkomst inzake de Internationale Handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantsoorten (CITES) hebben ondertekend. Het doel van deze internationale overeenkomst is het beperken van de handel en de verplaatsing van specifieke dieren (vissen, reptielen, vogels, insecten, zoogdieren met inbegrip van zeezoogdieren, schaaldieren en weekdieren) en planten, alsmede van hun derivaten (producten op basis van de huid, de botten...) die met uitsterving worden bedreigd.

Wanneer je dieren of planten die worden beschermd door de Overeenkomst, wilt invoeren in Frankrijk, ben je verplicht in het bezit te zijn van een invoervergunning dat is afgegeven door het Franse ministerie van Ruimtelijke ordening en Milieu. Alle ivoorproducten mogen in het algemeen niet worden vervoerd.

Voor het verkrijgen van een CITES-invoerbewijs, is gewoonlijk een CITES-uitvoerbewijs, afgegeven door het land van herkomst, vereist.

Wanneer je een CITES-invoerbewijs in Frankrijk nodig hebt, kun je je met de benodigde documentatie wenden tot:

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (Ministerie van ruimtelijke ordening en milieu)

Bureau des Echanges Internationaux d’Espèces Menacées.
75302 PARIS 07 SP
France
Tel : +33 1 42 19 20 21
Fax : +33 1 42 19 19 77
Internet: www.developpement-durable.gouv.fr

 

Voetnoten:

[1In ieder geval kan die termijn niet korter zijn dan 21 dagen.

[2waarvan niet meer dan 60 liter bruisend

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Illegale downloads

  Het is verboden om zonder toestemming bestanden, muziek en films op te slaan of te kopiëren op het Internet en die zo (ongewenst) beschikbaar te maken voor anderen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention