allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenIn een Frans bedrijfFranse bedrijfscultuur...

Franse bedrijfscultuur...

...en de verschillen met de Nederlandse bedrijfscultuur.

woensdag 5 september 2012 , door Hanjo

Wat aandacht voor de cultuurverschillen in het zakelijk verkeer aan de hand van een viertal specifiek Franse culturele en taalkundige aspecten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse bedrijfscultuur (vervolg)
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 2.781
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De hiërarchie in de organisatiestructuur

Overheid en bedrijven in Frankrijk worden gekenmerkt door een strakke hiërarchische structuur. Hoewel die structuur de afgelopen jaren wat is afgevlakt, wijkt ze toch nog sterk af van de meer vlakke Nederlandse organisatie. Het is een bron van praktische problemen in de communicatie tussen beide landen.

Leg je als Nederlander in Frankrijk te laag in de hiërarchie contacten, dan kun je later ontdekken dat je opnieuw van voor af aan kunt beginnen omdat die persoon geen beslissingen mag nemen.

Nadeel van dit Franse type organisaties zijn de strakkere communicatielijnen tussen basis en top. Delegeren is bij veel managers een vies woord en het begrip "chef" heeft waarde. De chef zal ook vaak zijn superieure positie uitstralen en zijn ondergeschikten toten respect.
Voordeel is dat er meestal een goede taakverdeling is.

Meer hierover in artikel Hiërarchie in Franse bedrijven.

De omgangsvormen

Traditioneel gezien zijn de omgangsvormen in Frankrijk formeler dan in Nederland. Ook dit is de afgelopen jaren met name op het sociale vlak behoorlijk veranderd en met name de verhoudingen onder jongere werknemers zijn minder gecompliceerd geworden. Vanzelfsprekend heeft dit de meeste invloed in bedrijven die veel jongeren in dienst hebben, zoals in de hightech wereld. Tutoyeren en de lossere omgangsvormen zijn in deze bedrijven meer regel dan uitzondering.

De verhouding man/vrouw is ook wat formeler in de omgang. Dit is een belangrijk aspect, omdat in Frankrijk meer vrouwen hogere functies bekleden dan in Nederland.

Begroetingen zijn een duidelijk voorbeeld. In Frankrijk begroet men elkaar gewoonlijk door elkaar een hand te geven. Ook is het geven van een of twee zoenen op of bij beide wangen tussen man en vrouw of twee vrouwen gebruikelijk.
Het begroeten gebeurt veel vaker dan in Nederland, in principe elke keer dat men elkaar ontmoet. Collega’s schudden elkaar iedere dag de hand, maar vaak ook als men uit elkaar gaat, wat Nederlanders vaak niet doen.

Meer hierover in artikel De dagelijkse "Bonjour".

Andere verschillen ziet men bij bepaalde sociale handelingen zoals uitnodigingen voor lunch of diner. Die verschillen nogal wat betreft tijd en duur en ook wat betreft cadeaus. Zo geeft men normaal gesproken in Frankrijk geen wijn aan een collega bij wie men gaat eten (behalve als je weet dat je collega een verzamelaar is en dat hij die bepaalde wijn en jaar mist!). De vuistregel is iets uit eigen land geven, dus breng als Nederlander kaas, jenever, sigaren, chocolade of bloembollen mee.

Culturele verschillen bestaan verder aan tafel. Daar waar de Fransen graag de tijd voor nemen om een hartelijke en vertrouwelijke sfeer te scheppen met een uiteraard warme maaltijd, vinden sceptische Nederlanders dit maar al te vaak tijdverspilling; immers, een kop koffie en een paar broodjes volstaan evengoed.

De tijdsperceptie

De verschillen in de tijdperceptie zijn duidelijk zichtbaar op een aantal gebieden: stiptheid, afspraken maken, uitweidingen in de conversatie, de dagindeling en het werkpatroon.

Terwijl Nederlanders gewend zijn om een werkdag vol te proppen met zo veel mogelijk afspraken tussen 9 en 5 uur, zijn de Fransen geneigd om meer tijd uit te trekken en verplichte (sociale) aspecten als de lunch of privézaken in te plannen (de relationele benadering). En dit gebeurt niet netjes na elkaar al zwaaiend met je agenda, maar juist met veel overlappingen en wat pathos en emoties. Men doet meer dan één activiteit tegelijk. Daaruit komt dan dat men meer gewend is in Frankrijk om te wachten, of beter gezegd om geduld te hebben…

In Nederland worden doorgaans privé- en werksfeer strikt gescheiden, vergaderingen hebben een agenda die gevolgd wordt. In Frankrijk wordt hiermee creatief gegaan, uitweidingen in de conversatie of in de dagindeling worden ruim benut.

Terwijl stiptheid meestal verwacht wordt in de zakelijke omgeving, gaat het heel anders in de privésfeer. Een sociale afspraak met vrienden of familie die om 4 uur ’s middags gepland staat betekent dat men op z’n vroegst vanaf kwart over vier verwacht wordt. Stipt zijn is hier gelijk aan onbeleefd zijn!

Meer hierover in artikel Het rekbare begrip "op tijd".

Taalaspecten

De Franse taal is retorischer van aard; verve, pathos, emoties en eloquentie maken deel uit van de dagelijkse praktijk. De context waarin de taal gebruikt wordt krijgt meer aandacht.
Het Nederlands is pragmatischer in zijn benadering van de realiteit.

Er zit ook meer hiërarchie in het Frans. De tegenstelling tussen vous en tu is een duidelijk voorbeeld. Tu is cultureel gezien lang niet gelijk aan jij dat veel algemener en breder is in het gebruik. Daarom komen Nederlanders vaak directer en informeler over dan ze zijn.
Maar het Frans combineert meer, bijv. vous met de voornaam, een aanspreekvorm die zeer gewoon is op het werk en daarbuiten, en die laat zien dat er een zeker (hiërarchisch) verschil maar ook een bepaalde collegialiteit is tussen de personen.

 

Het vervolg lees je in artikel:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |