allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelasting betalenHoe betaal je als niet ingezetene in Frankrijk indirecte belastingen?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe betaal je als niet ingezetene in Frankrijk indirecte belastingen?

zaterdag 22 september 2018 , door Hanjo

De verschillende fiscale betalingsmethoden zijn afhankelijk van de aard van de belasting (lokale belastingen, inkomsten- of vermogensbelasting), je statuut van fiscaal ingezetene (of niet) in Frankrijk en het land waar jouw rekening zich bevindt.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Remise gracieuse"
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 608
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Lokale belastingen

Tijdens jouw verblijf in het buitenland blijf je verantwoordelijk voor de lokale belastingen (taxe d’habitation, taxes foncières en eventueel taxe sur les locaux vacants) op onroerend goed dat je in Frankrijk bezit en/of bewoont. Deze belastingen worden beheerd door het centrum voor overheidsfinanciën (centre des finances publiques) van de plaats waar de gebouwen zich bevinden.

Je betaalt deze belastingen dus niet aan de belastingdienst voor niet-ingezetenen (SIP NR).

De betaalmogelijkheden verschillen per belastingkantoor!

Inkomstenbelasting

Wanneer je na vertrek uit Frankrijk geen voor Frankrijk belastbare inkomens meer hebt (onder internationale belastingverdragen), moet je eventuele termijnen en het saldo van je belastingaanslag betalen aan het centre des finances publiques waarvan je afhankelijk was op het moment van vertrek.
Als je belastbaar Franse inkomsten hebt (onder internationale belastingverdragen) hebt (na je vertrek), moet je het saldo van jouw belasting betalen aan de SIP NR.
Als je van mening bent dat je volgende jaar belasting moet betalen over inkomen in dit jaar, is het belangrijk dat je je termijnen (termijnen van 15 februari en 15 mei van het volgende jaar) in het jaar na jouw vertrek buiten Frankrijk blijft betalen of een automatische incasso laat doorlopen.

Betalingswijzen

Wanneer je belasting hoger is dan € 10.000, moet je betalen via automatische online betaling, maandelijkse betaling of automatische incasso op de vervaldag. Anders loop je het risico van een toeslag van 0,2%.

Je hebt een bankrekening in Frankrijk of Monaco

Je geniet van dezelfde betalingsvoorwaarden als de in Frankrijk gevestigde belastingplichtigen.

Directe online betaling

Online betaling is geen creditcardbetaling, maar een zeer flexibele automatische incasso-optie. Je geeft een betalingsopdracht via het internet en de incasso wordt pas minstens 10 dagen na de op de aanslag vermelde betalingstermijn uitgevoerd.
Deze dienst is dag en nacht bereikbaar.

Je kunt kiezen:

 • deze betalingsmethode op elke vervaldag toe te passen;
 • welk bedrag moet worden overgemaakt.

Online betalen van:

 • je inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen;
 • je taxe d’habitation en de omroepbijdrage (contribution à l’audiovisuel public);
 • je onroerende voorheffing (taxes foncières) en soortgelijke belastingen;
 • je solidariteitsbelasting op vermogen;
 • je belasting op leegstaande woningen (taxe sur les logements vacants en taxe d´habitation sur les logements vacants);
 • je taxe de balayage.
Om online te kunnen betalen moet je een bankrekening hebben die gevestigd is in Frankrijk of in één van de 33 landen die deel uitmaken van de SEPA-zone (de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco). Je mag geen betaling doen vanaf een Livret A spaarrekening tenzij de bank dit toelaat. Het is niet toegestaan vanaf deze andere spaarrekeningen: Livret de Développement Durable, Compte épargne logement en dergelijke.

Je kunt op de site online betalen vanuit jouw persoonlijke ruimte of via de online betaalservice door gebruik te maken van de gegevens op de belastingaanslag.

Ook wanneer je een aanmaning (lettre de relance of mise en demeure de payer) hebt ontvangen kun je deze betalen via deze methode. Je hebt tot 30 dagen na de kennisgevingsdatum de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. Het bedrag wordt dan van je bankrekening afgetrokken:
 • 8 dagen na uw betalingsopdracht als u de dienst voor de eerste keer gebruikt of als je je bankgegevens wijzigt;
 • in andere gevallen 3 dagen na jouw betalingsopdracht.

Maandelijkse betalingen

Mensualisation laat je toe om je fiscale betalingen te spreiden over het jaar. Deelname voor het lopende jaar is mogelijk tot 30 juni.

Je kunt je aanmelden op de maandelijkse betaling vanuit jouw persoonlijke ruimte of via de online betaalservice door gebruik te maken van de gegevens op de belastingaanslag.

Automatische betaling

Je kunt kiezen voor prélèvement à l’échéance als je liever op de gebruikelijke voorwaarden blijft betalen, waarbij je profiteert van een uitstel van 10 dagen na de betalingstermijn.
Ook hiervoor kun je je aanmelden vanuit jouw persoonlijke ruimte of via de online betaalservice door gebruik te maken van de gegevens op de belastingaanslag.

TIP SEPA

Als je kiest voor betaling via TIP SEPA:

 • knip je de originele strook (geen fotokopie) van de aanslag;
 • je ondertekent de TIP en voegt een RIB toe;
 • je kunt ook een cheque bijvoegen (ten name van de "Trésor Publicque").

Je stuurt de TIP samen met de RIB of cheque naar:

Centre d’encaissement des Finances Publiques
CS 89074
35907 RENNES CEDEX 9

Je hebt geen bankrekening in Frankrijk of Monaco

Directe online betaling

Deze methode is mogelijk wanneer je een rekening hebt geopend in één van de 33 landen die samen de SEPA-zone vormen (de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco).

Het moet om een bedrag gaan van minder dan € 10.000.

Als je een niet-ingezeten belastingplichtige bent, moet je je overschrijving naar de SIP NR alleen gebruiken voor de inkomstenbelasting. De bankrekening van de SIP Non Residents kan betaling van lokale belastingen niet innen. Deze belastingen worden beheerd door het centrum voor overheidsfinanciën (centre des finances publiques) van de plaats waar de gebouwen zich bevinden.

Contactgegevens SIP Non-Résidents:
Naam van de begunstigde: SIP Non-Résidents
IBAN : FR 76-3000-1000-6464-8800-0000-026
Domiciliation : PARIS, BANQUE CENTRALE
SWIFT-identificatiesymbool (BIC): BDFEFRPPCCT

De bankgegevens van bovenstaande rekening:

Banque de France
31 rue croix des petits champs
75049 Paris Cedex 01

De te vermelden referenties:

Naam, voornaam, aanslagnummer (of factuurnummer).

Cheque op een buitenlandse bankrekening

Je moet deze cheque rechtstreeks naar de SIP Non Résidents sturen als je afhankelijk bent van deze dienst (het Centre de paiement in Rennes kan uitsluitend cheques van Franse banken verwerken).

Vanaf 2016 moeten bedragen boven de € 10.000 online worden betaald vanaf een bankrekening geopend in de SEPA-zone.

De contactgegevens van SIP-NR zijn als volgt:

SIPNR
10 rue du Centre
TSA 10010
93465 Noisy-le-grand Cedex

Stuur geen gedeeltelijke betaling of een fotokopie van een TIP naar het betalingscentrum; hiermee kan geen rekening worden gehouden.

Enkele bijzondere situaties

Je betaalt maandelijks en ontvangt een verzoek om een termijnbetaling (demande d’acompte provisionnel): stuur het verzoek terug naar de SIP of de Trésorerie die het je heeft toegestuurd, met vermelding van het nummer van jouw maandelijkse betalingscontract en het adres van de SIP of de Trésorerie die jouw contract beheert. Dit contract blijft van kracht.
Je ontvangt een verzoek om een termijnbetaling(demande d’acompte provisionnel), je maandelijkse of automatische incasso loopt door terwijl je niet langer belastbaar bent in Frankrijk: houd geen rekening met dit verzoek. Vraag om de beëindiging van jouw contract via internet met vermelding van jouw deelnamenummer. Deze opzegging kan ook schriftelijk worden gedaan.
Je ontvangt een herinneringsbrief terzijl je de belasting vóór de betalingstermijn hebt betaald. Het is noodzakelijk rekening te houden met postvertragingen. Als je voor de deadline hebt betaald, is de aanmaningsbrief niet van toepassing. Zorg er echter voor dat het verschuldigde bedrag van jouw bankrekening is afgeschreven. Online betaling zorgt ervoor dat de belastingdienst de betaling correct ontvangt!

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention