allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastingaangifteBelastingaangifte overledene
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belastingaangifte overledene

dinsdag 18 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Een overledene blijft belastingplichtig en het is de taak van de nabestaanden om aan die plicht te voldoen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Aangifte van je inkomsten uit de participatie-economie
Beoordeling:
Bezoeken: 1.014
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Inkomen in het jaar van overlijden

Afhankelijk van de gezinssituatie van de overledene (getrouwd, samenwonend, of alleenstaand), moeten één of twee aangiftes over het jaar van overlijden worden gedaan.

Vanaf 2011 moet de aangifte inkomstenbelasting van een overleden partner in dezelfde periode als een "normale" aangifte, dus in mei of juni.
Let op: de aangifte voor zakelijke belastingen (BIC, BA en BNC) moet worden ingediend binnen zes maanden na de datum van overlijden.

Je echtgenoot of samenwonende partner (PACS) is overleden

Voor het jaar van het overlijden van je echtgenoot moet je twee verklaringen invullen.
Beide verklaringen moeten worden ingeleverd in het jaar volgend op het jaar van overlijden, op de normale datum van de aangifte inkomstenbelasting.

Eén aangifte voor het paar In vak A geef je bij de gezinssituatie (situation de famille) de datum van het overlijden van de echtgenoot op.

Je vult de inkomsten van alle leden van het huishouden (van de overledene, van jezelf, kinderen en andere van het huishouden afhankelijke personen) voor de periode van 1 januari van het jaar van overlijden tot aan de datum van overlijden.

Wanneer je gebruik maakt van een door de belastingdienst vooraf ingevulde verklaring (déclaration préremplie), staat het bedrag van een aantal inkomsten (salaris, vergoedingen, vervroegde uittreding, werkloosheid, ziekte-uitkering en pensioenen, overwerk, inkomsten uit roerend kapitaal) al vermeld.
Je moet die bedragen dan zelf aanpassen naar de juiste bedragen voor de periode van 1 januari van het jaar tot de datum van overlijden. Gebruik de daarvoor bedoelde lege ruimtes op het formulier.
 
Je doet hetzelfde voor de aftrek van het aantal personen ten laste.

Als je echtgenoot een zelfstandig beroep uitoefende, moet je ook aangifte doen van de zakelijke winsten gerealiseerd tot de datum van overlijden.

Een aangifte voor de overlevende partner
Je dient ook een persoonlijke aangifte in. Daarvoor ontvang je begin mei een apart formulier met specifieke instructies. Dit document zal worden verstrekt wanneer de wijziging van de gezinssituatie zoals eerder omschreven werd aangevinkt.

Je geeft de inkomsten op die je tussen de datum van overlijden en het einde van het jaar hebt ontvangen. Vergeet niet om het eventuele inkomen van personen ten laste in te vullen.
De behouden gezinstaken zijn die welke bestaan ​​op 1 januari van het jaar van het overlijden, of op 31 december in geval van een toename (bijvoorbeeld een geboorte).

Je kunt deze aangiftes ook online doen. Het is eenvoudiger, want het programma leid je door de stappen van de aangifte.

Het aantal parts:

In het jaar van overlijden krijg je hetzelfde aantal eenheden alsof je getrouwd was: 2 parts als je geen personen ten laste hebt, 2,5 als je één kind hebt, 3 parts bij twee kinderen, enz.
Wanneer je overleden echtgenoot van een half extra part telde als gevolg van een handicap, behoudt je daar recht op over het gehele belastingjaar.
De volgende jaren profiteer je in sommige gevallen van een toename van het aantal parts en word je beschouwd als een getrouwd stel voor de bepaling het aantal eenheden.

Hoe verdeel je de uitgaven?

Kosten aftrekbaar van het inkomen, en die aanleiding geven tot een belastingvermindering, worden ingedeeld volgens hun betalingsdatum.

Kosten die je hebt betaald tussen 1 januari en de datum van overlijden, kun je dus aftrekken in de gezamenlijke aangifte.
De belastingvermindering voor onderwijskosten wordt toegewezen aan de belastingplichtige die het kind op 31 december van het belastingjaar ten laste heeft.

De overledene was ongehuwd, weduwnaar, weduwe of gescheiden

Als erfgenaam heb je de plicht de aangifte voor de inkomstenbelasting in te dienen op de normale datum van inlevering. Je vermeldt de inkomsten van de overledene tussen 1 januari van het belastingjaar en de datum van overlijden.

Wanneer de overledene een zelfstandig beroep uitoefende, moet je ook de aangifte met betrekking tot gerealiseerde winsten tot de datum van overlijden.

De belastingaanslag zal wordt afgegeven op naam van de erfgenamen.

Wanneer je over alle gegevens beschikt (fiscaal nummer, nummer van de télédéclarant en het referentie-inkomen[1]), kun je als wettelijke vertegenwoordiger de aangifte online invoeren.

Waar moet je aangifte doen?

Je moet het dossier van de aangifte voor de overledene (indien de overledene ongehuwd, weduwe of gescheiden was) of de gezamenlijke verklaring voor het paar (als je echtgenoot of PACS partner is overleden) inleveren:

voor de aangifte inkomstenbelasting: bij het centre des finances publiques van de woonplaats van de overledene of het paar
voor de aangifte van bedrijfswinsten: bij het service des impôts des entreprises van de plaats waar het bedrijf is gevestigd.
 

Voetnoten:

[1Je vindt hierover meer in artikel Franse belastingdienst online.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention