allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenErfbelasting
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Erfbelasting

Successierecht in Frankrijk

zondag 12 januari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Als erfgenaam, legataris of begiftigde ben je verplicht een successieverklaring (déclaration de succession) te ondertekenen. Maar er zijn uitzonderingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een tuinhuisje kan duurder uitvallen dan je denkt...
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.706
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
De erfgenamen in eerste lijn en de langstlevende echtgenoot hoeven geen aangifte te doen wanneer de bruto-activa minder dan € 50.000 zijn en zij nog niet eerder geprofiteerd hebben van de overledene via een niet aangegeven schenking of gift.
Andere begunstigden van een erfenis (broer, oom ...) hoeven wanneer de bruto-activa minder zijn dan € 3.000 geen aangifte te doen.
 

Erfgenamen anders dan die welke zijn vrijgesteld van successierechten (dat wil zeggen, de langstlevende echtgenoot, de partner in een PACS en, onder bepaalde voorwaarden, broeders en zusters die met de overledene onder één dak woonden) zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van successierechten.

Een enkele door een van de erfgenamen opgestelde aangifte van de algehele erfenis voldoet. De verklaring moet worden ondertekend door ten minste één van de mede-erfgenamen.

Ook bestaat de mogelijkheid een mandataire aan te wijzen. Deze persoon handelt namens de erfgenamen en heeft daarvoor een mandaat op schrift.

Wat staat in de aangifte?

De aangifte wordt in tweevoud gedaan op de formulieren 2705, 2705-S en 2706 in twee exemplaren (een origineel en een kopie). Elk exemplaar moet worden ondertekend (dus na het maken van een kopie).
Daarnaast moet het dossier bevatten:

een formulier 2709 voor elke woning die zich niet in de domicilie van de overledene bevindt;
een formulier 2705-A wanneer je begunstigde uit een levensverzekering van de overledene bent.


Deze formulieren zijn verkrijgbaar in de centres des finances publiques maar kunnen ook online worden gevonden. Er is ook een document met aanvullende informatie (2705-NOT) beschikbaar.

Online vind je de formulieren hier. Je kiest eerst het jaar en type document:

De aangifte moet de volgende gegevens bevatten:

alle informatie met betrekking tot de identiteit van de overledene en de overlevende echtgenoot. Waar nodig moeten de identiteit en de kwaliteit van de erfgenamen, begiftigden, legatarissen of partner onder een civiel solidariteitspact (PACS) ook worden genoemd;
details omtrent testamentaire bepalingen en clausules in een eventueel huwelijkscontract en de eventuele verklaring van een PACS;
een overzicht van alle donaties die door de overledene voor zijn dood zijn gedaan. Alleen giften en donaties die binnen een periode van 6 jaar voor het overlijden zijn gedaan worden in aanmerking genomen bij het berekenen van de successierechten. Donaties buiten die periode mogen worden vermeld maar worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
een lijst en gedetailleerde schatting van alle goederen van de nalatenschap, al dan niet belastbaar;
een opsomming met de bedragen van de schulden van de overledene
een verklaring van oprechtheid.
 

Wanneer en waar moet aangifte worden gedaan?

Als erfgenaam moet je een verklaring van opvolging doen:

binnen 6 maanden na overlijden, wanneer het overlijden plaats vond in Frankrijk
in overige gevallen binnen 12 maanden[1].

Waar lever je de aaangifte in?

Wanneer de overledene in Frankrijk woonachtig was, lever je de aangifte in bij de belastingdienst bedrijven, de service des impôts des entreprises (pôle enregistrement) van de woonplaats van de overledene.
Woonde de overledene buiten Frankrijk dan stuur je de aangifte naar de speciale afdeling:
recette des impôts des non-résidents
10, rue du Centre
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
 

Voetnoten:

[1Er zijn enkele specifieke uitzonderingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Erfbelasting 14 juli 2018 09:01, door Sylvia

  Volgens mij zijn alleen wettige erfgenamen (héritiers) onderling en hoofdelijk aansprakelijk. Voor hen die zonder testament geen erfgenaam zouden zijn geweest, geldt dat niet.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention