Beginpagina > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe d’habitation

Taxe d’habitation

maandag 5 september 2016, door Hanjo

Bijgewerkt op zaterdag 21 januari 2017

Of je nu een woning bezit, huurt of gratis bewoont, deze onroerende voorheffing wordt jaarlijks berekend op je hoofdverblijf. Ook je tweede huis wordt belast. Basis is de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Onterechte verhoging woonbelasting voor 2016
Beoordeling:
3 stemmen
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
 • RSS
 • RSS
 • RSS

Iedere gemeubileerde primaire of secundaire woning in gebruik als huisvesting wordt belast. Het kan om een woonhuis of een appartement gaan dat van voldoende meubilair is voorzien om huisvesting mogelijk te maken.

Ook wanneer de ingerichte woning niet wordt gebruikt, of alle mubilair in één ruimte staat opgeslagen, is de belasting verschuldigd.

Bijgebouwen
Bijgebouwen (dépendences[1]) zijn bijvoorbeeld dienstruimtes, schuren, loodsen, privé parkeerruimtes, garages, siertuinen, ...

Ook ongemeubileerde of vrijstaande bijgebouwen zijn belastbaar, op voorwaarde dat ze zich binnen een kilometer van de woning bevinden.

Vrijgesteld ruimtes

Bepaalde ruimtes zijn vrijgesteld:

gebouwen die zijn onderworpen aan de cotisation foncière des entreprises, een heffing voor bedrijfspanden, en geen onderdeel zijn van je persoonlijke woonomgeving;
gebouwen met een agrarische bestemming (schuren, stallen ...);
ruimtes voor studentenhuisvesting;
chambres d’hôtes, gîtes ruraux en andere toeristische onderkomens die zich in een plattelandsgebied bevinden waar dit soort activiteiten wordt gestimuleerd[2].
Om te kwalificeren voor deze vrijstelling, moet een verklaring samen met de nodige bewijsstukken worden ingediend vóór 1 januari van ieder jaar waarop de vrijstelling van toepassing moet zijn.
Je gebruikt hiervoor formulier Cerfa N° 13567*01.

Caravans en woonwagens
Zolang ze op normale wijze verplaatst kunnen worden, zijn caravans en woonwagens niet onderhevig aan de taxe d’habitation. Kunnen ze niet over het terrein verplaatst worden, dan zijn ze wel belastbaar.

Leegstaande woningen

Een leegstaande woning valt mogelijk onder een taxe sur les logements vacants. Je gemeente kan hier de nodige informatie over geven.

Berekening van de belasting

De taxe d’habitation wordt berekend op basis van de kadastrale huurwaarde van de woning en de bijgebouwen. Je leest hierover meer in artikel Taxe foncière.

Voor de woning die als hoofdverblijf dient gelden bepaalde kortingen, wat resulteert in de netto huurwaarde (valeur locative nette).

De vergoeding is gelijk aan de netto huurwaarde vermenigvuldigd met het belastingtarief dat is bepaald door de betrokken lokale overheden.

De belasting wordt berekend voor het hele jaar op basis van de situatie op 1 januari. Ook al verandert die situatie gedurende het jaar, bijvoorbeeld omdat je verhuist, je blijft belastbaar op het adres waar je op 1 januari woont.

Kortingen voor het hoofdverblijf

Verplichte aftrek voor personen ten laste
De korting voor personen ten laste wordt bepaald volgens de volgende tarieven:

10% van de gemiddelde huurwaarde van woningen in de gemeenschap betrokken voor elk van de eerste twee personen ten laste,
15% voor elk van de volgende persoon ten laste.
Deze tarieven worden gehalveerd voor kinderen ten laste van hun gescheiden ouders, of in geval van afwisselend verblijf.
 

Deze percentages kunnen worden verhoogd bij besluit van de lokale gemeenschap, maar mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Als ten laste voor de berekening van de onroerende voorheffing in 2012 worden beschouwd:

de kinderen die in aanmerking genomen voor de berekening van de inkomstenbelasting over het vorige jaar. Wanneer de kinderen ten laste zijn getrouwd of een PACS zijn aangegaan, moeten zij in uw huishouden wonen om als afhankelijk te worden beschouwd.
je inwonende ouders en die van je partner, wanneer ze ouder zijn dan 70 jaar of gehandicap zijn. Daar bij mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 

Deze korting wordt automatisch toegepast. Wanneer de toegepaste korting onjuist is, kun je per post een bezwaarschrift indienen bij de lokale belastingdienst.

Optionele algemene kortingen

Gemeentes kunnen een korting toekennen aan hun belastingbetalers.
Die korting van 1% tot 15% op de gemiddelde huurwaarde van woningen kan bij besluit worden vastgesteld.

Optionele korting voor mensen met een laag inkomen

Gemeentes kunnen ook een korting op basis van inkomen toekennen. De belastingbetaler moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

een fiscaal inkomen beneden bepaalde grenzen hebben,
een hoofdverblijfplaats hebben waarvan de huurwaarde lager is dan 130% van de gemiddelde huurwaarde van woningen in de betreffende gemeenschap. Dit percentage wordt verhoogd met 10% voor iedere persoon ten laste (of 5% per kind met een wisselende verblijfplaats).
 

Het tarief van deze korting kan bij besluit worden vastgesteld, tot 15% meer dan de gemiddelde huurwaarde van woningen.

Optionele korting voor personen met een handicap

Gemeenschappen kunnen ook tot een korting voor gehandicapten beslissen en wel in ten minste één van de volgende situaties:

houder van de aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid, de allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
houder van de toelage voor gehandicapte volwassenen, de allocation aux adultes handicapés (AAH),
houder van een gehandicaptenkaart (carte d’invalidité),
een ziekte of handicap die belet inkomsten uit arbeid te hebben,
personen die samenwonen met een persoon in een van de hierboven beschreven situaties.
 

De korting bedraagt 10% van de gemiddelde huurwaarde van woningen.

Om te kwalificeren voor deze aftrek, moet een verklaring met vereiste bijlages worden ingeleverd. Deze moet worden ingezonden vóór 1 januari van het eerste jaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
Je gebruikt hiervoor formulier Cerfa N° 13573*01.

Wanneer je niet meer aan de eisen voor deze toelage voldoet, moet je dat uiterlijk aangeven op 31 december van het jaar waarin je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Betaling

Je hoeft voor deze belasting geen speciale aangifte te doen.
In het laatste kwartaal van het jaar ontvangt je een aanslag waarop vermeld staan:

de elementen die gebruikt werden om de belasting te berekenen,
het te betalen bedrag,
de betalingstermijn,
de betaalmethodes die je kunt gebruiken.
 

Ben je eigenaar of huurder van onroerend goed in verschillende steden, dan ontvang je per gemeente een afzonderlijke aanslag.

Omdat de impôt sur la revenue een grondslag is voor deze belasting, ontvang je de aanslag pas nadat je de aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen.

Omroepbijdrage
Samen met de taxe d’habitation betaal je ook je bijdrage aan de publieke omroep, de contribution à l’audiovisuel public (CAP).

Via je aangifte inkomstenbelasting kun je aangeven dat je vrijstelling voor de omroepbijdrage wenst. Meer in artikel Omroepbijdrage.

Beroep

Wanneer je van mening bent dat je ten onrechte bent belast, kunt je een claim indienen bij het lokale centre des finances publiques. Je moet dat bezwaar uiterlijk inleveren op 31 december van het jaar dat volgt op de betaling van de taxe d’habitation, dus bij voorbeeld op 31 december 2017 voor de taxe d’habitation 2016.

Formulieren

Onderstaande formulieren kun je vinden op de belastingsite.
Model G-TH korting voor sociale huisvesting (GD-1200)
Model E-TH voor de vrijstelling voor studentenhuisvesting (GD-1201)
Ontheffingsaanvraag toeristische huisvesting (ZRR) (GD-1205)
Verzoek korting voor gehandicapten of mindervaliden (GD-1206)
 

Opmerkingen

[1Het Franse woord betekent ook "afhankelijkheid"

[2vrijstelling gebeurt in overleg met de gemeente

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Taxe d’habitation op leegstaande woning
Lees ook:
 
Reacties
 • Taxe d’habitation 29 november 2016 13:43, door annet

  Hallo ,
  Op21 maart 2016 hebben wij ons vakantiehuis verkocht maar nu heb ik wel de aanslag gehad van de taxe habitation voor het hele jaar.Moet ik dat nu betalen of moet ik bezwaar aantekenen,ik hoop dat iemand antwoord heeft op mijn vraag.
  groetjes Annet

  • Taxe d’habitation 29 november 2016 13:59, door Hanjo

   Net zoals in Nederland is de situatie op 1 januai bepalend voor het hele jaar. Je moet dus betalen zonder mogelijkheid tot bezwaar. Wel kan je alsnog proberen (eventuee via de notaris) een deel op de nieuwe eigenaren te verhalen.

  • Taxe d’habitation 7 maart 2017 15:36, door willem van lieshout

   Hallo Annet,
   Ik ook in maart 2016.
   Ja, die moet je betalen, want je was op 01012016 eigenaar.
   Ook de taxe foncière, maar die krijg je terug van de nwe eigenaren.

   Maar het is een hele toer om die belasting te betalen als je in het buitenland woont.
   Daar worstel ik nu mee....

   Groet,
   willem

 • Taxe d’habitation 7 juni 2016 11:43, door Wayder G

  Wij huren al jaren een huis "a l’annee" in Z Frankrijk via een Immo kantoor. Daar ben ik vandaag mijn licht gaan opsteken maar die verwijzen mij naar de Franse overheid. Voor ik dat doe heb ik een vraag.
  Wij verblijven hier enkele maanden per jaar vooral in voor- en naseizoen, dus als tweede (vakantie) verblijf. De rest van het jaar staat het leeg. Onze belastingen betalen wij in het land van hoofdverblijf, België. Een recentelijk artikel in de VAR Matin doet mij twijfelen over het bedrag dat wij jaarlijks betalen. Wij zijn beiden met pensioen en het huis heeft slechts 1 slaapkamer, toch betalen wij jaarlijks ongeveer 1200Euro taxi d’habitation samen met de contribution audiovisuel. Lijkt dat een aannemelijk bedrag of eerder aan de hoge kant of valt daar zo niet op te antwoorden? Voor de volledigheid zeg ik er nog even bij dat het een alleenstaand huisje is met tuin, zonder zwembad en dus slechts 1 slaapkamer maar wel aan de Cote d’Azur.
  Alvast bedankt.

  • Taxe d’habitation 7 juni 2016 17:12, door Hanjo

   Het lijkt inderdaad een erg hoog bedrag, helemaal omdat het alleen om het bewonersdeel gaat. Het is altijd mogelijk om een herwaardering aan te vragen bij de belastingdienst.

   • Taxe d’habitation 8 juni 2016 07:31, door Wayder G

    Hanjo bedankt.
    Wat bedoel je juist met het bewonersdeel? Wij gaan zeker de belastingdienst contacteren maar hoe meer ik er zelf van te weten kan komen hoe beter. De berekening achteraan het formulier Taxe d’Habitation is niet te begrijpen. Er staan cijfertjes bij die ergens een uitleg zouden moeten verschaffen maar die uitleg is nergens op de documenten te vinden

 • Taxe d’habitation 30 maart 2016 08:25, door hugelier

  ik heb kontakt opgenomen met de belastingdienst te sete en die hebben me laten weten dat ik in december dit jaar een aanslag zal krijgen.

 • Taxe d’habitation 22 februari 2016 08:45, door hugelier

  ik krijg al jaren geen taxe d’habitation. wat indien ik eigendom wens te verkopen. kan dit problemen geven. hoelang kan belastingen terugkeren.

  • Taxe d’habitation 22 februari 2016 11:38, door Hanjo

   In Frankrijk geldt een meldingsplicht. Door je belastingaangifte geef je aan ergens een (tweede) woning te hebben, waarna je de taxe d’habitation betaalt.
   Of het niet betalen van deze belasting consequenties heeft bij verkoop, durf ik niet te zeggen. De verjaringstermijn voor deze belasting is op 31 december 3 jaar na het jaar waarin de belasting zou moeten worden betaald.

   • Taxe d’habitation 22 februari 2016 13:23, door hugelier

    wij hebben geen belastingaangifte in Frankrijk. wel in Belgie waar we onze eigendom in Frankrijk aangeven. In Frankrijk betalen we wel de Taxe Foncieres die we ieder jaar toegezonden krijgen. Melden wij ons best zelf aan te Frontignan om een Taxe d’habitation aan te vragen dit jaar.

 • Taxe d’habitation 4 maart 2014 07:48, door hugelier jean-pierre

  ik heb reeds jaren een app t3 in frankrijk in een residentie aan de kust in de streek van
  de herault. ik krijg geen taxe d’habitation wel een taxe fonciere. normaal gezien zou ik er een moeten krijgen. ik heb dit aangekocht onder de voorwaarden van para-hotelier en gedurende 8 jaar verplicht geweest het te verhuren met 4 weken recht op verblijven. daarbij was een boekhoudingskantoor verplicht. ik heb toen wel een vraag gekregen om de taxe habitation te betalen en gedaan maar dit kantoor heeft dit doen terugstorten en gezegd dat ik dit niet moest betalen. na de 8 jaar zijn we gestopt en hebben we gevraagd om alle instanties te verwittigen. nu verhuren we nog altijd aan vacantal met een driejaarlijks kontrakt maar zonder boekhouding. kan dit problemen geven het is toch aan de belastingen om mij een aanslag te bezorgen en wat bij een evetuele verkoop. ik kan het ook niet aftrekken van de belasting in belgie.

Aangesloten bezoekers: 32


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |