allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe d’habitationTaxe d’habitation op leegstaande woning
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe d’habitation op leegstaande woning

dinsdag 18 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

In sommige gemeenten en voor sommige woningen moet belasting op leegstaande woningen worden betaald.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taxe d’habitation
Beoordeling:
Bezoeken: 1.273
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) is van toepassing wanneer:

je huis is gelegen in een stad die de THLV invoert,
en je eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van een leegstaande woning bent.

Betrokken Huisvesting

De belasting wordt geheven over woningen (appartementen of huizen) die op 1 januari van het belastingjaar meer dan vijf jaar vacant staan.

De accommodatie voor residentieel gebruik moet afgesloten, overdekt en uitgerust zijn met basisvoorzieningen (elektriciteit, water, sanitaire).
De accommodatie moet onbewoond zijn en van onvoldoende meubilair zijn voorzien om bewoning toe te laten, en dus niet aan de taxe d’habitation onderworpen zijn.
De huisvesting moet al meer dan vijf opeenvolgende jaren leeg staan.
De duur van de leegstand wordt beoordeeld met betrekking tot dezelfde eigenaar. Een nieuwe termijn van leegstand begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van verwerving van de woning.

Vrijstellingen

Bij onvrijwillige leegstand hoeft geen THLV te worden betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

huisvesting die gaat verdwijnen, onder een stedelijke herontwikkeling valt, of binnen 1 jaar wordt gesloopt,
woningen die tegen marktprijzen te huur of te koop staan, maar waarvoor geen huurder of koper kan worden gevonden.
 

Wanneer de woning gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen tijdens de periode van vijf jaar bewoond is, hoeft deze belasting niet te worden betaald.

Je kunt om vrijstelling van de THLV vragen wanneer grote verbouwings­werkzaamheden bewoning onmogelijk maken. In de praktijk moet de hoeveelheid werk meer dan 25% van de waarde van woningen bedragen.

De THLV geldt niet voor ingerichte tweede woningen wanneer deze al onder de normale taxe d’habitation vallen.

Berekening

De belastinggrondslag is de huurwaarde van woningen (dezelfde als die gebruikt worden voor de normale taxe d’habitation). Er gelden geen kortingen en de normale tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn van toepassing.

Het resulterende bedrag wordt verhoogd met beheerskosten en mogelijk een hogere basisheffing.

Betaling

Je hoeft geen aangifte in te dienen. In november ontvang je een aanslag voor de THLV. Deze omvat met name de volgende informatie:

elementen die worden gebruikt om de belasting te berekenen,
het te betalen bedrag,
de betalingstermijn,
de betaalmethodes die je kunt gebruiken.

Bezwaar

Als je het gevoel hebt dat je geen THLV hoeft te betalen, kunt u een bezwaarschrift indienen.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention