allesfrans.com

 • "Made in France"

  Tussen de verschillende labels voor niet-levensmiddelen is het moeilijk je weg te vinden en te begrijpen wat ze garanderen.

 • Verbeterde authenticatie bij online betalingen

  De elektronische systemen voor de onlineverificatie van betalingen moeten worden versterkt.

 • Adreslijsten van advocaten, notarissen en deurwaarders

  Ben je op zoek naar een notaris, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder?

 • "Made in France"

  Tussen de verschillende labels voor niet-levensmiddelen is het moeilijk je weg te vinden en te begrijpen wat ze garanderen.

 • Verbeterde authenticatie bij online betalingen

  De elektronische systemen voor de onlineverificatie van betalingen moeten worden versterkt.

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenEen woning zoekenWoordenlijst woning kopen

Woordenlijst woning kopen

woensdag 10 mei 2017 , door Hanjo

Enkele Franse woorden en uitdrukkingen die je kunt tegenkomen bij de aankoop van een woning in Frankrijk.

Het vorige artikel in deze rubriek: Woningprijzen zuidoost Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 74
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Biens propres

Privé-eigendom, eigendom dat exclusief toebehoort aan één van de echtgenoten (bijvoorbeeld eigendom van voor het huwelijk, of verkregen uit een erfenis).

Caution(nement)

Garantie door een derde partij die de geldschieter betaalt wanneer de leningnemer in gebreke blijft. Deze derde partij is vaak een onderlinge waarborgmaatschappij (société de caution mutuelle).

Compromis de vente

Met dit type voorlopig contract verbinden de koper en verkoper zich. Geen van beide mogen zich terugtrekken. De definitieve verkoop blijft evenwel onderhevig aan de ontbindende voorwaarden.

Démembrement

Het woord betekent letterlijk "versnippering", maar in dit geval heeft het betrekking op het scheiden van het eigendomsrecht in twee delen, vruchtgebruik (zie: usufruit) en bloot eigendom (zie: nue-propriété).

Hypothèque

De garantie voor een bank die een krediet verstrekt op een nog immateriële onroerend goed (te bouwen woning). Het stelt de bank in staat om het huis te vorderen in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft.

Inscription au privilège de prêteur de deniers (IPPD)

De garantie voor een bank die een krediet verstrekt op een bestaande woning of stuk grond. Het stelt de bank in staat om de woning of de grond te vorderen in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft.

Jours calendaires

Zijn alle kalenderdagen van een civiel jaar, van 1 januari tot en met 31 december inclusief feestdagen.

Mainlevée

Opheffing - Een handeling waarbij de schuldeiser (meestal de bank) bevestigt dat de schuldenaar zijn lening volledig heeft terugbetaald.

Voorheen vond deze vrijgave automatisch plaats twee jaar na de normale looptijd van de lening. Sinds 2006 is dit één jaar na de looptijd.

Vóór het einde van de looptijd (in geval van verkoop) moet de kredietnemer de bank om een mainlevée vragen. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.

Nantissement

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties. De inpandgeving van een onroerend goed heet in België het genotspand en valt in Nederland onder het hypotheekrecht.

Nue-propriété

Bloot eigendom - De bloot eigenaar (in België ook: blote eigenaar) is de eigenaar van een goed (zaak- of vermogensrecht), terwijl een ander een beperkt zakelijk recht op dat goed heeft. Het betreft meestal een recht op een onroerende zaak.

Door het recht van die ander heeft de bloot eigenaar over het algemeen niet de directe beschikking over zijn bloot eigendom.

Pleine propriété

Recht verkregen door de samenvoeging van het vruchtgebruik (zie: usufruit) en bloot eigendom (zie: nue-propriété)

Prêts secondaires

Aanvullende leningen (bijvoorbeeld een renteloze lening). In het geval dat de deellening hoger is dan 10% van het totaal geleende bedrag, valt ze onder de ontbindende voorwaarden van de andere lening(en).

Promesse unilatérale de vente

Een tijdelijk contract waarin de verkoper het onroerend goed voor de potentiële koper reserveert gedurende een bepaalde periode (de délai d’option). Als tegenprestatie maakt de potentiële koper een "indemnité d’immobilisation" van 5 tot 10% van de verkoopprijs over aan de verkoper. Hij is dit bedrag kwijt wanneer hij toch van de koop afziet.

Testament olographe

Eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend document.

Testament authentique

Een akte die is gepasseerd voor twee notarissen of één notaris met twee getuigen.
De erflater dicteert zijn wilsbeschikking en de notaris schrijft het document.

Tontine

Een overeenkomst waarbij partijen een goed of een zaak inbrengen. Het is een kanscontract, waarbij meerdere deelnemers elk een bedrag inleggen. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw wordt de tontine in Frankrijk en België bijna alleen nog gebruikt tussen samenwonende partners die het eigendom of vruchtgebruik willen vastleggen wanneer een van de partners later zou overlijden.

Usufruit

Vruchtgebruik - Het recht een onroerend goed te bewonen, of te verhuren.

 

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 27

In deze rubriek

Wanneer je op zoek naar een woning gaat, kun je van verschillende bronnen gebruik maken. Op het internet vind je slechts een klein deel van het aanbod, in kranten worden woningen particulier aangeboden en in gespecialiseerde tijdschriften staan meestal de duurdere objecten. Maar je kunt natuurlijk ook van een of meerdere makelaars in de door jouw verkozen regio gebruik maken. Het is gebruikelijk dat zij hun aanbod in speciale advertentiekranten publiceren.

Trefwoorden
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |