allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenRijbewijsWanneer is een medische controle vereist?

Wanneer is een medische controle vereist?

donderdag 20 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Wanneer in Frankrijk een rijbewijs wordt gebruikt voor professionele doeleinden, kan het niet worden afgegeven of vernieuwd zonder een positief medisch attest.

 

De regelmaat van deze medische controle is afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder en de categorie van het rijbewijs.

Sinds 31 mei 2016 valt de E-toevoeging (bijvoorbeeld in een BE-rijbewijs) niet meer onder deze regeling!
Het vorige artikel in deze rubriek: Theorie-examen ook bij La Poste en SGS
Beoordeling:
Bezoeken: 378
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het medisch onderzoek omvat niet alleen de fysieke fitheid van de bestuurder, maar ook zijn cognitieve en zintuiglijke capaciteiten. Soms kan ook een uitgebreider onderzoek noodzakelijk zijn.

Betrokken personen

Bij het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs is in de volgende gevallen een periodieke medische controle vereist:

rijbewijs A en B wanneer het rijbewijs wordt gebruikt om voertuigen te besturen die speciaal zijn ontworpen voor professionele activiteit (taxi’s, motortaxi’s, bestelwagens, ambulances, schoolbussen of openbaar vervoer),
rijbewijs C (poids lourds, zware vrachtwagens)
rijbewijs D (openbaar vervoer)
de E-toevoeging (aanhangers voor bepaalde voertuigen).

Regelmaat van de medische controles

De medische controle moet regelmatig worden herhaald. De frequentie is afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder en het type rijbewijs.
Onderstaande tabel toont de geldigheid, afhankelijk van de categorie en de leeftijd:

Type rijbewijs Onder de 55 jaar Van 55 tot 60 jaar Van 60 tot 76 jaar Boven de 76 jaar
A of B[1] 5 jaar tot de 60e verjaardag 2 jaar of tot de 76e verjaardag 1 jaar
C 5 jaar tot de 60e verjaardag 2 jaar of tot de 76e verjaardag 1 jaar
D 5 jaar tot de 60e verjaardag 1 jaar 1 jaar
E 5 jaar tot de 60e verjaardag 2 jaar of tot de 76e verjaardag 1 jaar

Procedure

De bestuurder moet op eigen initiatief contact op met een bevoegde, door de overheid goedgekeurde arts (het kan nooit de eigen huisarts zijn).

Een lijst van de keuringsartsen is beschikbaar in de prefecturen (préfecture), onderprefecturen (sous-préfectures) en gemeentehuizen (mairies) van een aantal steden. De lijst kan ook worden geraadpleegd op de website van de prefectuur.

De kosten van de medische controle (in 2012: € 33), alsmede eventuele extra tests zijn voor rekening van de bestuurder en worden niet terugbetaald door de sociale zekerheid.

De controle

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het onderzoek een avis médical te downloaden. Het formulier kan ook worden opgehaald bij de prefectuur.

Bij het onderzoek moet de bestuurder de volgende documenten meenemen:

een legitimatiebewijs en een kopie ervan,
twee recente pasfoto’s,
een voldoende gefrankeerde (50 gram) antwoordenvelop met het adres van de bestuurder.
 

De arts dient de bestuurder ervan op de hoogte te stellen dat het onderzoek zich niet alleen zal richten op zijn fysische rijgeschiktheid, maar ook op cognitieve en zintuiglijke bekwaamheden. Hij moet zich ervan verzekeren dat de bestuurder in staat is alle informatie die hij tijdens het rijden ontvangt, kan begrijpen en gebruiken.

Als zodanig kan de arts aanvullend onderzoek (met inbegrip van psychometrische tests) voorschrijven of de prefect vragen de bestuurder voor de departementale medische commissie te laten verschijnen.

Als het medisch onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, maar de bestuurder kan aantonen dat hij maatregelen heeft genomen om het onderzoek binnenkort te doen plaatsvinden, mag hij in afwachting het rijbewijs blijven gebruiken.

Wanneer de termijn voor een volgend medisch onderzoek wordt overschreden, verliest het betrokken rijbewijs haar geldigheid, maar wordt niet geannuleerd. Na een positief medisch onderzoek[2] is het rijbewijs opnieuw geldig.

Uitgifte van medisch advies

De arts stuurt de prefectuur een formulier Cerfa N° 14801*01 en geeft de bestuurder het deel wat voor hem bedoeld is. Deze verklaring is 2 jaar geldig.

Als het medisch advies negatief is, zal de prefect aan de chauffeur vragen om zijn rijbewijs in te leveren.

Op internet: Avis médical


Voetnoten:

[1onder de hierboven omschreven voorwaarden

[2binnen een redelijke termijn

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wat is een "permis blanc"?

  Een aanpassing van de gerechtelijke sanctie voor schorsing van een rijbewijs, die alleen kan worden toegekend door de rechter die de sanctie uitspreekt.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |