allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenIn een Frans bedrijfFranse bedrijfscultuurJe baas mag niet alles controleren
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Je baas mag niet alles controleren

dinsdag 25 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De Franse bedrijfscultuur is niet te vergelijken met de Nederlandse. Maar sommige regels wijken niet veel af.

 

Natuurlijk wil je baas zich ervan verzekeren dat het werk goed wordt uitgevoerd maar dat geeft hem geen recht om allerlei middelen in te schakelen. In een bedrijf dient het privéleven van het personeel te worden gerespecteerd, net zoals erbuiten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hiërarchie in Franse bedrijven
Beoordeling:
Bezoeken: 1.817
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ook mag een baas niet van zijn personeel verwachten dat tijdens het werk vergeten wordt dat er ook leven buiten het werk bestaat. Wanneer hem middelen worden verstrekt om zijn werk uit te oefenen (laptop, telefoon, auto, enz.) mag hij die ook binnen redelijke grenzen voor privédoeleinden gebruiken. Door de moderne techniek krijgt de baas ook toegang tot diverse informatiebronnen (GPS, camera, recorders, enz.), maar dat betekent nog niet dat hij die informatie mag inzien of gebruiken.

Videocamera’s

Dat George Orwell er in zijn boek "1984" niet ver naast zat, blijkt wel uit het feit dat momenteel in Frankrijk bijna een miljoen camera’s geïnstalleerd zijn in bedrijven en openbare ruimtes. Maar de bedoeling van die camer’s mag niet zijn om werknemers te controleren. Iedere camera in een bedrijf dient te worden aangemeld bij de CNIL[1] met opgaaf van de redenen van plaatsing (veiligheid van het personeel, inbraakbeveiliging, enz.). Daarnaast moet de baas de vertegenwoordigers van het personeel, zoals een ondernemingsraad, en ieder personeelslid zelf op de hoogte brengen. Oordeelt de CNIL dat het hier om toezicht op het personeel gaat, dan moet het bedrijf de camera’s verwijderen.

Post en geschreven documenten

Behalve wanneer de huisregels van een bedrijf het verbieden, mag personeel het werkadres gebruiken voor het toezenden van privépost. Omdat hiervoor ook het briefgeheim (secret de la correspondence) van toepassing is, mag een bedrijf die post niet openen, op voorwaarde dat het duidelijk om privé-correspondentie gaat! Dat jouw naam op de envelop staat, betekent nog niet dat het om privépost gaat!

Hetzelfde geldt voor berichten die je op je computer ontvangt. Wanneer die duidelijk van privé-aard zijn, bijvoorbeeld omdat dit in het onderwerp staat, is hier het briefgeheim van toepassing. De inhoud mag door niemand anders worden gelezen, omgeacht of het privégebruik in het bedrijf is verboden.

Documenten die worden opgeslagen of in een bureaulade worden opgeborgen mogen ook niet worden ingezien. Opnieuw geldt de regel dat dit duidelijk zichtbaar moet zijn. In je lade kunnen ze in een mapje met de tekst "privé" liggen en op de harde schijf van de computer die je hetzelfde. De map "Mes documents"[2] is een standaardmap en hoeft niet als privé te worden beschouwd, maar wanneer je daaronder een map "Privé" maakt, is dat verboden gebied. Voor iedereen, behalve voor jou of tenzij er tijdens jouw aanwezigheid naar gekeken wordt.

Toegang tot Internet

Tenzij het bedrijf een "charter" heeft wat zegt dat Internet uitsluitend voor zakelijke doeleinden mag worden gebruikt, en je dit document hebt ondertekend, mag een bedrijf je de toegang tot Internet voor privé-doeleinden niet ontzeggen. Je mag dus af en toe je privé-email bekijken of iets op Internet opzoeken, maar er moet geen sprake zijn van excessief of onbehoorlijk gedrag.

Telefoon en SMS

Meestal tonen werkgevers wel enige tolerantie in het privégebruik van de telefoon, maar er kan binnen het bedrijf een "charter" zijn, waardoor dezelfde regels gelden als hierboven vermeld. Is het verboden, dan heeft het bedrijf het recht om privégesprekken aan je door te berekenen.

Maar je baas mag niet met een gesprek meeluisteren of het gesprek zonder jouw medeweten registreren. Dit soort materiaal zal in een rechtszaak dan ook nooit als bewijs worden geaccepteerd.

Bij SMS bestaat er geen twijfel over dat het bericht aan beide zijden wordt geregistreerd en je baas heeft dan ook het recht om deze berichten in te zien en als bewijs tegen je te gebruiken.

GPS

Werk je buiten de muren van het bedrijf, dan heeft je baas minder inzicht in jouw werkuren. Door middel van GPS zou het bedrijf precies kunnen weten waar je je op ieder moment van de dag bevindt. Dat kan met een badge, een mobiele telefoon of het navigatiesysteem van de auto, maar bijvoorbeeld ook met een IPAD.

Toch mag het bedrijf maar beperkt gebruik maken van de verstrekte informatie en moet het ook worden gemeld bij de CNIL, alsmede aan de werknemer zelf. Vooral intrusief gebruik is niet toegestaan. Het bedrijf mag bijvoorbeeld de gegevens niet gebruiken om je werkuren te controleren.

Fouilleren

Het lichamelijk fouilleren van personeelsleden is verboden. Deze handeling is voorbehouden aan de ordetroepen. Maar onder bepaalde voorwaarden mogen persoonlijke eigendommen van de werknemer wel worden onderzocht:

Als het gaat om het zoeken naar gestolen goederen mag het bedrijf om toestemming van de werknemer vragen en na accoord de eigendommen doorzoeken.
Als het om veiligheidsredenen gaat, moet het personeel hierover vooraf zijn geïnformeerd.
De werkgever mag uitsluitend in een garderobe of privébergkast van een werknemer kijken wanneer aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan:
het huishoudelijk reglement voorziet erin met een specifieke reden (bijvoorbeeld schoonmaken);
de betroffen werknemer is aanwezig of op de hoogte gesteld.
 

Voetnoten:

[1Commission nationale de l’informatique et des libertés

[2zoals "My Documents" of "Mijn documenten" in het Frans heet

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention