allesfrans.com

 • Beton voor het maken van (kunst)objecten

  Tips voor het kiezen en aanmaken van beton om decoratieve objecten te maken.

 • Gereedschap voor loodgieterswerk

  De verschillende loodgieters werkzaamheden vereisen een klein specifiek instrumentarium.

 • Een extra boiler plaatsen

  Wanneer een tappunt voor warm water ver van de productiebron ligt, kan een elektrische boiler van tien of vijftien liter een uitkomst bieden.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagBeëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

donderdag 25 oktober 2012 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Kan een arbeidscontract worden verbroken zonder ontslagprocedure? Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Men spreekt dan van een atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.024
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse arbeidsrecht onderscheid de volgende vormen van ontslag:

Démission is een eenzijdig initiatief van de werknemer om een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging.
Je leest hierover meer in artikel Ontslag nemen.
Licenciement is het initiatief van de werkgever om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging. Er zijn twee gronden:
Rupture conventionnelle du contrat de travail is een minnelijke contractbreuk. Deze conventionele beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd geïntroduceerd door de Franse wet n° 2008-596 van 25 juni 2008 over de modernisering van de arbeidsmarkt. Het laat de beëindiging van de contractuele betrekkingen tussen de werknemer en de werkgever toe door middel van een overeenkomst tussen beide partijen.
Je leest hier meer over in artikel Rupture conventionnelle.
Rupture anticipée de la période d’essai is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de proefperiode, waarbij het initiatief zowel van de werkgever als van de werknemer kan komen.
Rupture atypique du contrat de travail betekent letterlijk atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Rupture atypique du contrat de travail

Wanneer de werknemer meent dat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan hij het contract per onmiddellijk verbreken door de werkgever in gebreke te stellen[1]. Geeft hij er de voorkeur aan zijn werk voort te zetten, dan kan hij om de rechterlijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst[2] vragen.

Stelt de rechter het falen van de werkgever vast, dan is er sprake van een licenciement. Wanneer de rechter het niet met de werknemer eens is, komt de actie van de werknemer neer op een démission.

De werknemer en de werkgever kunnen besluiten de contractuele relatie te breken door het aangaan van een minnelijke contractbreuk, een rupture amiable du contrat de travail. Er kan toe worden overgegaan om economische redenen (met name in het kader van een vrijwillig sociaal plan) of om persoonlijke redenen.
Dit is iets anders dan de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Tot slot kan overmacht een contractbreuk rechtvaardigen: rupture pour cas de force majeure. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebeurtenissen die bij het afsluiten van het contract niet te voorzien waren, maar waardoor het onmogelijk is het contract voort te zetten.

Voetnoten:

[1prendre acte de la rupture du contrat de travail

[2résiliation judiciaire de son contrat de travail

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Congé de reclassement

  Dit verlof om je om te scholen voor een nieuwe baan kan worden voorgesteld bij een collectief ontslag om economische redenen.

Reacties

Huidige bezoekers: 47

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |