allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagOntslag nemen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Ontslag nemen

woensdag 24 oktober 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Met zijn ontslag beëindigt een werknemer een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (CDI). Hij zal echter wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe berekening ontslagvergoeding
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.841
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Iedere werknemer kan met zijn ontslag een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (CDI) beïndigen, zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden. Het is een recht dat op elk gewenst moment kan worden uitgeoefend. Maar het ontslag mag niet buitensporig zijn, dat wil zeggen: met de bedoeling de werkgever te schaden.

Een werknemer kan een termijncontract (CDD) niet vroegtijdig beëindigen.

Algemene voorwaarden

Om een ontslag rechtsgeldig te doen zijn, moet de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig ("claire et non équivoque") zijn wens kenbaar maken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarom kan ongerechtvaardigde afwezigheid van de werknemer of het opgeven van de positie niet worden beschouwd als een ontslag.

In geval van onduidelijkheid over de ontslagaanvraag van de werknemer (bijvoorbeeld als de werknemer niet meer werkt of als de werkgever druk uitoefend om ontslag te nemen), kan het ontslag nemen door de arbeidsrechter (conseil de prud’hommes) worden geherclassificeerd als ontslag zonder werkelijke reden.

De werkgever op de hoogte stellen

De werknemer moet zijn werkgever op de hoogte stellen van zijn wens om ontslag te nemen. Er zijn geen wettelijke regels die bepalen op welke manier dan moet worden gedaan. De werknemer kan zijn werkgever schriftelijk of mondeling de hoogte stellen.

Maar uitsluitend met een schriftelijk ontslag, per aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs, kan toekomstige geschillen voorkomen.

Let op: een collectieve arbeidsovereenkomst bevat in het algemeen een clausule over uittreding, waaraan de werknemer zich moet houden. Ook kunnen sommige bepalingen in de overeenkomst te maken hebben met bepaalde te vervullen formaliteiten.

En dan verder werken...

Een werknemer kan niet stoppen met zijn baan als hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij vervult normaal zijn arbeidsovereenkomst tot een einde van de opzegtermijn (tenzij er ontheffing van kennisgeving bestaat).

Waarschuwing: een werknemer die weigert om zijn werkzaamheden uit te voeren moet de werkgever een vergoeding betalen die gelijk is aan het bruto salaris dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij had gewerkt.

Opzegtermijn (préavis)

De duur van de opzegtermijn wordt vastgesteld:

ofwel door collectieve arbeidsovereenkomsten of een collectief accoord;
ofwel door de wet (voor bepaalde beroepsgroepen);
ofwel door plaatselijke wetgeving (in Alsace-Moselle).
 

De arbeidsovereenkomst kan ook een opzegtermijn bevatten, op voorwaarde dat die korter is dan de termijn zoals die hierboven wordt bepaald.

De opzegtermijn van een part-time medewerker is hetzelfde als een full-time medewerker. Dus een opzegtermijn van een maand die in een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, geldt voor iedere werknemer, ongeacht zijn werkschema. De termijn begint op het moment dat de werknemer zijn ontslag indient.

Geen opzegtermijn

In sommige situaties is geen opzegtermijn van toepassing. Dit is het geval in een van de volgende situaties:

ontslag wegens zwangerschap of het opvoeden van een kind;
ontslag vanwege een verlof voor ondernemerschap[1].
 

Naast deze redenen kan de werknemer ook vragen om direct te mogen vertrekken, maar de werkgever is niet verplicht dit te accepteren. Wordt het toegelaten, dan wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd op een door beide partijen overeengekomen datum. De werknemer kan dan geen aanspraak maken op de vergoeding voor de niet voltooide opzegtermijn.

De werkgever kan de werknemer ook vrijstellen van de opzegtermijn. De zerkgever kan dit schriftelijk of mondeling melden, maar alleen een schriftelijke mededeling is rechtsgeldig in geval van een conflict. De vrijstelling door de werkgever vervroegt niet datum waarop het contract afloopt en de werkgever ontvangt het salaris en de voordelen die hij zou hebben ontvangen indien hij zijn werk tot het einde van de opzegtermijn zou hebben uitgevoerd en heeft recht op een opzeggingsvergoeding.

Afwezigheid voor het zoeken naar werk

De collectieve arbeidsovereenkomst kan voorzien in vrije tijd tijdens de opzegtermijn om een nieuwe baan te zoeken. Er kan ook sprake zijn van plaatselijke of professionele gewoontes, maar die zijn niet verplicht.

Voetnoten:

[1congé pour création d’entreprise

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention