allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagCongé de reclassement
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Congé de reclassement

woensdag 24 oktober 2012 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 24 januari 2013

Dit verlof om je om te scholen voor een nieuwe baan kan worden voorgesteld bij een collectief ontslag om economische redenen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Beëindiging arbeidsovereenkomst
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 205
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer een groot bedrijf een collectief ontslag om economische redenen overweegt, moet zij het elke betrokken werknemer de gelegenheid tot omscholing bieden. Dit verlof van variabele duur is eveneens bedoeld om medewerkers te trainen in het zoeken naar werk.

Congé de reclassement staat open voor alle werknemers die bedreigd worden met ontslag om economische redenen, in een bedrijf of instelling van ten minste 1.000 werknemers. Maar de werkgever is hiertoe niet altijd verplicht. Een uitzondering geldt voor de volgende gevallen:

indien de werknemer accoord gaat met een verlof voor mobiliteit (congé de mobilité),
wanneer het bedrijf onder curatele staat of onder juridische opheffing.

Acceptatieprocedure van het verlof

In aanvulling op de verplichting de vertegenwoordigers van de werknemers te informeren en raad te legen, dient de werkgever alle werknemers die bij een ontslag procedure betrokken zijn te informeren over de voorwaarden voor de uitvoering van een congé de reclassement. Deze informatie wordt verstrekt in de volgende situaties:

hetzij in de eerste gesprek wanneer het ontslag minder dan 10 werknemers betreft,
of, wanneer het niet nodig is om een ​​eerste vergadering bijeen te roepen, in de laatste vergadering met vertegenwoordigers van het personeel.

Voorstel aan werknemers

De werkgever moet het recht vermelden in de ontslagbrief. De werknemer heeft vervolgens een periode van 8 kalenderdagen na deze kennisgeving om te reageren.

Het niet binnen deze termijn reageren, komt neer op een weigering van de werknemer.
Indien de werknemer het verlof aanvaardt, begint de verlofperiode bij het verstrijken van de responstijd van 8 dagen.
Wanneer er sprake is van een opzegtermijn, dan heeft deze geen invloed op het begin van de congé de reclassement, alleen op de hoogte van het uitbetaalde loon.

Stelt de werkgever het verlof niet voor, dan kan de werknemer de arbeidsrechtbank om compensatie vragen.

Acceptatie van her verlof

Wanneer de werknemer het verlof accepteert, wordt een oriëntatie- en beoordelingsgesprek georganiseerd door de bijstandseenheid (cellule d’accompagnement). Dit onderhoud bepaalt de professionele herindeling van de werknemer en de manier van uitvoering.

Naar aanleiding van het interview geeft de cellule d’accompagnement aan de werkgever en de werknemer een document met vermelding van de inhoud en de duur van de acties die nodig zijn om de omscholing te bevorderen.

De werknemer moet binnen 8 kalenderdagen na de eerste aanbieding van de ontslagbrief aangeven dat hij met het voorstel instemt. Je vindt op onze website een voorbeeldbrief. Reageert de werknemer niet of te laat, dan gaat hij niet accoord met het verlof. In dat geval moet de werkgever de werknemer per aangetekende brief met bericht van ontvangst informeren over de beëindiging van het verlof.

Hoe verloopt het verlof?

Onder begeiding van de cellule d’accompagnement volgt de werknemer opleidingsactiviteiten om de "beroepsrevalidatie" te bevorderen.
Tevens kan de werknemer tijdens het verlof zijn verworven ervaring valideren (of stappen ondernemen om deze erkenning te verkrijgen).

Het verlof begint, indien nodig, met een beoordeling van de vaardigheden om zo een ​​professioneel project te definiëren.

Al deze acties worden door de werkgever betaald.

Verplichtingen tijdens het verlof

De werknemer is verplicht de maatregelen uit te voeren in het document dat hij heeft ondertekend en neemt deel aan activiteiten georganiseerd door de bijstandseenheid.

Indien de werknemer zonder geldige reden niet voldoet aan zijn verplichtingen, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van het recht. In dit geval zal de werkgever, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, mededeling doen van te nemen acties. Indien de werknemer hier niet aan voldoet, wordt per aangetekende brief met bericht van ontvangst het einde van de verlofperiode aangekondigd.

Een nieuwe baan tijdens het verlof

Vindt de werknemer tijdens verlof een nieuwe baan, dan moet hij de werkgever per brief met bericht van ontvangst op de hoogte stellen voor hij wordt ingehuurd, met vermelding van de datum waarop zijn nieuwe baan zal ingaan.

Duur

De werkgever bepaalt na overleg met vertegenwoordigers van het personeel de duur van het verlof. De periode loopt van 4 tot 9 maanden. Wanneer de werknemer ermee instemt, kan de periode minder dan 4 maanden zijn.

Wanneer de werknemer een bepaald traject volgt, kan de duur van het verlof niet korter zijn dan de duur van dit traject, maar niet meer dan 9 maanden.

Vergoeding

De werkgever blijft de werknemer loon betalen en de werknemer is als zodanig ook verzekerd en blijft ook pensioen opbouwen. Maar wanneer de periode van het verlof de vastgestelde periode overschrijdt, ontvangt de werknemer een maandsalaris dat vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen, waarvan het bedrag ten minste gelijk is aan 65% van het gemiddelde bruto-inkomen van de 12 maanden voorafgaand aan de aankondiging van het ontslag. Maar dit bedrag mag niet minder zijn dan 85% van het minimumloon.

Opschorting van verlof

Het verlof kan worden geschorst wanneer de werknemer werkzaamheden verricht namens een werkgever (met uitzondering van particulieren). Deze werkzaamheden kunnen plaats vinden middels een contract voor bepaalde duur (CDD), dat éénmaal kan worden verlengd, hetzij middels een tijdelijk contracten. Aan het einde van deze periode start de verlofperiode opnieuw, zonder overschrijding van de oorspronkelijke termijn.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention