allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsOnderwijs aan huis

Onderwijs aan huis

maandag 12 november 2012 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Frankrijk kent een leerplicht die bij voorkeur op een school moet worden vervuld. Maar wanneer een school om een of andere reden niet mogelijk is, bestaat ook de école à la maison.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe onderwijswet gepubliceerd
Beoordeling:
Bezoeken: 512
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer een kind thuis onderwijs krijgt, zal het dezelfde kennis en vaardigheden moeten verwerven als op school en die voortgang van het kind zal dan ook worden gecontroleerd.

Ecole à la maison is mogelijk voor leerplichtige kinderen , dat wil zeggen tussen de 6 en 16 jaar. Het geldt voor alle kinderen die in Frankrijk wonen, ongeacht hun nationaliteit. Het is niet van toepassing op een Franse kind dat in het buitenland woont.

Thuisonderwijs kan een bewuste keuze zijn van de personen die verantwoordelijk zijn voor het kind. Het onderwijs kan worden gegeven ​​door de ouders of door een persoon van hun keuze. Daarbij is geen specifiek diploma vereist.

Het kind kan niet op een school worden ingeschreven

Sommige kinderen kunnen niet worden ingeschreven in een school, in het bijzonder om de volgende redenen:

een handicap,
sportieve of artistieke activiteiten,
reizende ouders,
geografische afstand tot de school.
 

Het kind in een van deze situaties gratis worden ingeschreven bij het Centre national d’enseignement à distance (Cned) en in een gereglementeerde klas worden geregistreerd na een positief advies van de directeur académique van Franse onderwijsdienst.

Te nemen stappen

Aan het begin van ieder schooljaar moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor het kind zich melden bij de burgemeester van hun gemeente en bij de directeur académique.

Er wordt een schriftelijke verklaring (déclaration d’instruction dans la famille) opgesteld met de gegevens van het kind, van de verantwoordelijken en van de plaats waar het kind onderwijs zal krijgen. Wanneer gedurende een schooljaar voor deze wijze van onderwijs wordt gekozen, moet dat binnen 8 dagen na de verandering worden gemeld.

De directeur académique zal de ontvangst van de verklaring bevestigen en een onderwijscertificaat verstrekken dat aan de organisatie voor gezinsbijslagen kan worden overhandigd.

Controle door de burgemeester

De burgemeester moet het eerste jaar onderzoeken of het kind daadwerkelijk thuis onderwijs krijgt. Dit onderzoek zal om de 2 jaar worden herhaald tot het kind 16 jaar oud is. Het onderzoek heeft tot doel toezicht te houden op de redenen waarom voor deze leerwijze werd gekozen en om te controleren of de gezondheid en de leefomstandigheden van de familie niet in het geding komen. Het gaat niet om de kwaliteit van het onderwijs.

Controle van het onderwijs

Een kind kan niet op een school kan worden ingeschreven, heeft een machtiging van de directeur académique des services de l’éducation nationale. Deze verzekert een pedagogische begeleiding. Ze verstrekt de cijferlijsten van de leerling en bevestigt de overgang naar een volgend leerjaar. Deze documenten zijn erkend en benodigd voor de overgang naar een andere school.

De CNED informeert de directeur académique en indien het vaststelt dat een kind niet voldoende voortgang maakt, kan een controle van de toegepaste pedagogie worden opgelegd.

Wanneer het thuisonderwijs een keuze van de familie is, moet de directeur académique ervoor zorgen dat het kind voldoende onderwijs krijgt en kennis verwerft. Deze controle dient ten minste een keer per jaar plaats te vinden. Ten minste één maand voor de geplande controle wordt de familie hiervan schriftelijk in kennis gesteld en de resultaten worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke voor het kind.

Als ze ontoereikend worden geacht, wordt een tweede test gepland. Indien de resultaten van de tweede test ook ontoereikend zijn, zal de directeur académique ​​de ouders vragen om het kind binnen 15 dagen na kennisgeving in te schrijven op een school (openbaar of particulier). De ouders geven deze inschrijving door aan de burgemeester.

Sancties

Op het niet jaarlijks melding doen (déclaration d’instruction dans la famille) bij de burgemeester en directeur académique staat een boete van € 1.500.
De familie kan zich niet verzetten tegen de pedagogisch controle. Gebeurt dit toch, dan wordt het gemeld aan de officier van justitie.
Ouders die, na de tweede inspectie, wordt opgedragen om hun kind in te schrijven op een school en bewust weigeren om dat te doen, kunnen rekenen op zes maanden gevangenisstraf en een boete van € 7.500.

Meer informatie

In Frankrijk zijn active verenigingen in het begeleiden van ouders die voor thuisonderwijs kiezen. Er zijn discussiegroepen zoals hier aangegeven:

 

Ook kun je boeken vinden over het onderwerp, zoals:

Démarrer l’école à la maison.
Les 10 plus gros mesognes sur l’école à la maison.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Schooltijden

  Het Franse lesrooster wordt gekenmerkt door lange dagen en een lange zomervakantie. Er wordt al sinds 1977 over gediscussieerd. Is het nu tijd voor verandering?

Reacties

Huidige bezoekers: 51

Website in deze rubriek
 • onderwijs.fr

  Op deze site vind je alle informatie over het Franse onderwijssysteem. In welke klas komt jouw kind als je uit Nederland komt en waar staan al die afkortingen voor? Kies je voor een openbare of een privé school? Allerlei vragen waar deze site antwoord op geeft.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |