allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe Professionnelle
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe Professionnelle

maandag 10 december 2012 , door Hanjo

Deze bedrijfsbelasting (afgekort tot TP) is een van twee belastingen die sinds de belastinghervorming van 2010 samen de Contribution économique territoriale, de territoriale economische bijdrage vormen. Het is één van de vier directe belastingen geheven door de Franse lokale overheden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Onterechte verhoging woonbelasting voor 2016
Beoordeling:
Bezoeken: 306
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Anders dan de drie andere lokale directe belastingen geldt deze alleen voor bedrijven, terwijl de andere drie onroerendgoedbelastingen zijn[1] die voor huishoudens gelden. Overigens betalen bedrijven ook belasting over het land.

De TP vertegenwoordigt 50% van de belastinginkomsten van de lokale overheden. Het is een belasting geheven ten behoeve van gemeenten, departementen en regio’s en ook (voor 43% van de totale opbrengst) ten behoeve van lokale gemeenschappen of stedelijke, publieke intergemeentelijke samenwerkings­verbanden met hun eigen belasting.

De TP is verschuldigd door iedere Franse of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Frankrijk op 1 januari van het belastingjaar een beroepsactiviteit uitoefent. Uitgesloten zijn non-profit activiteiten of activiteiten van privé aard. Er zijn ook enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld activiteiten van algemeen belang (uitgevoerd door de staat, de lokale overheden of verenigingen), agrarische activiteiten, ambachtelijke activiteiten[2], alsmede coöperatieve vennootschappen zijn vrijgesteld van de TP.

Basis van de belasting is de fiscale huurwaarde van het pand waarin de activiteiten worden uitgevoerd. De hoogte van de belasting hangt af van de gemeente.

Voetnoten:

[1taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non-bâties en taxe d’habitation

[2onder bepaalde voorwaarden

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention