allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaOverheidZorgstelselWet sociale zorg 2013

Wet sociale zorg 2013

donderdag 27 december 2012 , door Hanjo

De wet op de financiering van de sociale zekerheid voor 2013 werd dinsdag 18 december 2012 gepubliceerd in het Franse Staatsblad.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg?
Beoordeling:
Bezoeken: 297
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze wet richt zich in het bijzonder op:

verbetering van de toegang tot vrijwillige onderbreking van de zwangerschap (IVG)
gratis anticonceptie voor minderjarigen onder de 15 jaar
de omzetting van vaderschapsverlof (congé de paternité) naar "vaderschapsverlof en opvang van het kind" (congé de paternité et d’accueil de l’enfant), open voor iedereen die met de moeder samenleeft,
de oprichting van een extra service naar derden berekend op basis van de werkelijke behoeften van bijstand voor de slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten,
de mogelijkheid van werknemers in de asbest om hun volledig pensioen op 60-jarige leeftijd op te nemen,
terugbetaling van extra pensioenbijdragen die als gevolg van het uitstel van de pensioengerechtigde leeftijd nutteloos zijn geworden.
 

De wetstekst bevat ook een aantal doelen om de uitgaven voor sociale zorg te beheersen:

lagere prijzen voor medicijnen,
regulering van medische voorschriften,
fraudebestrijding.
 

Voor de inkomsten voorziet de wet in het volgende:

een bijdrage op de reële lonen van thuiswerkers,
een extra solidariteitsbijdrage op bepaalde pensioenen,
een verhoging van de belasting op tabak en bier.
 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |