allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Beëindigen arbeidsovereenkomst
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Personeel aan huis - Beëindigen arbeidsovereenkomst

maandag 14 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 september 2018

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen een partikulier en zijn werknemer aan huis kent enkele regels die afwijken van de beëindiging van een dienstverband bij een bedrijf.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Assistante maternelle
Beoordeling:
Bezoeken: 471
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Tijdens de proefperiode

Tijdens of aan het einde van de proefperiode kan de individuele werkgever of werknemer de overeenkomst vrij opzeggen, zonder vorm van proces. Geen van de twee partijen kan aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Werknemer neemt ontslag

De werknemer kan besluiten om zijn arbeidsovereenkomst te verbreken. Hij stuurt daartoe een aangetekende ontslagbrief met bericht van ontvangst.

Het moet voldoen aan een opzegtermijn die afhankelijk is van zijn anciënniteit, de lengte van de periode dat hij bij dezelfde werkgever in dienst was.

Werkgever verbreekt het contract

Wanneer de particuliere werkgever besluit tot beëindiging van het contract van de medewerker moet hij voldoen aan de volgende procedure:

Hij nodigt de werknemer uit voor een gesprek voorafgaand aan de beëindiging. Hij zendt de uitnodiging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of overhandigt de uitnodiging persoonlijk tegen ontvangstbewijs,
Tijdens het gesprek met de werknemer meldt de werkgever de redenen van het voorgenomen besluit en beantwoordt hij vragen.
Het gesprek wordt gehouden ten minste 5 werkdagen na ontvangst of verstrekking van de brief gehouden.
In tegenstelling tot andere werknemers, heeft de werknemer van een particuliere werkgever niet de mogelijkheid om te worden bijgestaan ​​door een extern persoon.
Indien de werkgever zijn besluit handhaaft, volgt opzegging per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Deze brief moet de reden voor ontslag vermelden en moet ten minste 1 volle dag na de voorlopige interview worden verstuurd.
Behalve in geval van ernstig wangedrag of grove schuld, heeft de werknemer recht op een opzegtermijn die varieert naar gelang zijn anciënniteit.
De datum van eerste bezorging van de ontslagbrief bepaalt het beginpunt van de opzegtermijn.

Afwezigheden voor het zoeken naar werk

Tijdens de opzegtermijn heeft een full-time werknemer recht op afwezigheid voor een nieuwe baan zonder verlies van loon:

2 uur per dag gedurende 6 dagen, als hij minder dan 2 jaar in dienst is bij dezelfde werkgever,
2 uur per dag gedurende 10 dagen, als hij meer dan 2 jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.
Wanneer beide partijen niet tot overeenstemming komen, worden deze periodes van 2 uur afwisselend genomen, de ene keer naar goeddunken van de werkgever, de andere dag gekozen door de werknemer.
 

De werknemer die tijdens de opzegtermijn een nieuwe baan vindt, kan zijn werk verlaten op vertoon van het bewijs van zijn nieuwe baan. Maar hij moet ten minste 2 weken van zijn opzegtermijn vol maken.

De werknemer heeft geen recht op betaling van de niet voltooide periode van de opzegtermijn en de werkgever heeft geen recht op enige compensatie.

De individuele werkgever komt te overlijden

De dood van de werkgever beëindigt het dienstverband van de werknemer. De erfgenamen hebben niet de plicht het arbeidscontract voort te zetten.

De datum van overlijden van de werkgever is het begin van de opzegtermijn.

De werknemer heeft recht op het laatstverdiende salaris, een ontslagvergoeding tijdens de opzegtermijn en uitbetaling van vakantiedagen.

Contractuele beëindiging

De twee partijen kunnen in gemeenschappelijk overleg de arbeidsovereenkomst ontbinden. Lees hiervoor de procedure van een Rupture conventionnelle.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is afhankelijk van de periode dat de werknemer zonder onderbreking bij dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Anciënniteit Werknemer neemt ontslag Werkgever ontslaat werknemer
minder dan 6 maanden 1 week 1 week
6 maanden tot 2 jaar 2 weken 1 maand
2 jaar en langer 1 maand 2 maanden
 

Indien de opzegtermijn niet wordt aangehouden is de verantwoordelijke partij de ander een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van de te betalen vergoeding voor de opzegtermijn.

Ontslagvergoeding

In het geval van contractbeëindiging door de werkgever, heeft de werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (CDI), behalve in geval van ernstig wangedrag of grove schuld, recht op een ontslagvergoeding van ten minste éénvijfde van een maandsalaris per dienstjaar, plus tweevijftiende maandsalaris per dienstjaar boven de 10 jaar anciënniteit.

De Arbeidswet en de nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers van particuliere werkgevers hebben verschillende manieren voor de bereking van deze toelage. De Hoge Raad heeft bepaald dat de bepalingen van de arbeidswet moeten worden toegepast.

Vakantiegeld

Wanneer het ontslag op initiatief van de werkgever is en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat de werknemer alle jaarlijkse vakantiedagen heeft kunnen opnemen, heeft hij recht op een financiële compensatie, behalve wanneer hij wegens ernstig wangedrag of grove nalatigheid werd ontslagen.

Documenten

De werkgever moet de werknemer de volgende documenten overhandigen:

een overzicht van betaalde bedragen, een solde de tout compte
een werkcertificaat met vermelding van de datum van aanvang en beëindiging van de overeenkomst en de aard van de werkgelegenheid,
Ook moet hij een verklaring invullen voor het arbeidsbureau, hetzij op een speciaal formulier, of online op de website van de Pôle emploi.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention