allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaFranse taalFrancofonieIdiotisme

Idiotisme

zondag 10 februari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Een Frans "idiotisme" is wel eigenaardig, maar niet gek! Het woord heeft alles met "idioom" te maken, de eigenaardigheden van een taal.

Het vorige artikel in deze rubriek: Francofonen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 388
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een idiotisme is bijvoorbeeld een zinsconstructie die specifiek is voor een bepaalde taal. De samenstelling van de woorden geeft betekenis aan het geheel, niet de afzonderlijke woorden. Er kunnen grammaticale constructies of vaker symbolische of metaforische uitdrukkingen worden gebruikt. Een idioom is over het algemeen woord voor woord onvertaalbaar en is soms moeilijk of onmogelijk uit te drukken in een andere taal. Het Franse "il-y-a" is een goed voorbeeld.

In het Nederlands zou "Welke tijd is het?" (net zoals in het Frans) volledig juist zijn. Toch zeggen we gewoonlijk: "Hoe laat is het?".

Wanneer je idioom letterlijk in een ander taal vertaalt, krijg je een bijvoorbeeld een germanisme of een anglicisme: "secouer les mains" komt van het Engelse "to shake hands". De juiste Franse uitdukking is "serrer la main".

Soorten idiotismes

Men maakt onderscheid tussen verschillende groepen van idioom:

idiotisme animalier, dierlijk idioom;
idiotisme botanique, botanisch idioom;
idiotisme chromatique, kleuridioom;
idiotisme corporel, lichamelijk idioom;
idiotisme gastronomique, gastronomisch idioom;
idiotisme numérique, getal-idioom;
idiotisme toponymique, topologisch idioom;
idiotisme vestimentaire, kleding-idioom;

Idiotisme animalier

Wanneer je van de hak op de tak springt, zegt men in Frankrijk: "sauter du coq à l’âne", van de haan naar de ezel springen.

Idiotisme botanique

Stranden, mislukken kun je in het Frans uitdrukken met "faire chou blanc", wittekool maken.

Idiotisme chromatique

Zegt een Fransman "laisser carte blanche" dan mag je doen wat je wil om iets op te lossen. Maar doe je het verkeerd dan eindigt dit in "voir rouge", in grote problemen.

Idiotisme corporel

Wanneer je overhaast vertrekt, spreekt men van "prendre ses jambes à son cou". Maar diezelfde hals kan je ook volledige vrijheid geven: "avoir la bride sur le cou".

Idiotisme gastronomique

Het is niet verbazend dat in het Frans veel eet-idioom bestaat. Heel bekend is wel "les carottes sons cuites": het spel is uit!

Idiotisme numérique

"Se mettre sur son trente-et-un" is er op je Paas-best uitzien. Het verwijst naar de 31e december, wanneer je je mooi aankleedt voor het nieuwe jaar.

Idiotisme toponymique

Wanneer je op een stiekeme manier vertrekt, zegt men in Frankrijk "filer à l’anglaise". Het werkwoord "filer" kunnen we ook bij de gastronomische idiomen indelen, want "filer doux" betekent zoete broodjes bakken.

Idiotisme vestimentaire

"Mouiller sa chemise" is je persoonlijk bij een project betrekken. Verwar het niet met "mouiller sa culotte", wat zowel figuurlijk als letterlijk het in zijn broek doen betekent.

Op internet: http://fr.wikipedia.org/wiki/Idioti...


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 9

Dit artikel staat in rubriek:
 • Francofonie

  In de ruimste zin van het woord gaat het om alle acties die worden ondernomen om de Franse taal en de daaraan verbonden waarden te bevorderen. Als instelling - en dan schrijven we Francofonie met een hoofdletter F - staat Francofonie voor de internationale organisatie OIF (Organisation internationale de la Francophonie), die uit de 55 landen bestaat die besloten hebben het handvest van de OIF te ondertekenen.

Verder in deze rubriek:
Website in deze rubriek
 

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |