allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenElektraNormenDoe zelf een diagnose van de elektrische installatie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Doe zelf een diagnose van de elektrische installatie

vrijdag 26 april 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

Wanneer je je huis verkoopt, moet de koper als één van de documenten van het aankoopdossier een diagnose van de elektrische installatie krijgen. Je moet die laten uitvoeren door een erkende vakman, maar -met de nodige voorzichtigheid- kun je zelf een simulatie doen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Diagnostische metingen elektra
Beoordeling:
Bezoeken: 829
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wees voorzichtig

De diagnose is vooral visueel, maar bij sommige stappen moeten metingen worden uitgevoerd. Dit moet gebeuren door een bevoegd persoon met specifieke apparatuur.

Checkpoints

De diagnose controleert de aanwezigheid van het volgende:

Een goed toegankelijke beveiligde hoofdschakelaar (AGCP, appareil général de commande et de protection);
De aanwezigheid van ten minste één aardlekschakelaar (DDR, dispositif différentiel), aangepast aan de omstandigheden (gevoeligheid en kwaliteit van de aarding);
In ieder circuit een overstroombeveiliging (dispositif de protection contre les surintensités) in overeenstemming met de diameter van de geleiders;
In iedere badkamer een aarding (liaison équipotentielle, potentiaalvereffening) afgestemd op de specifieke lokale omstandigheden.
 

De diagnose identificeert:

Verouderde elektrische apparatuur, ongeschikt voor gebruik of gevaar van direct contact met onder spanning staande delen;
Niet mechanisch beschermde geleiders.

Visuele diagnose

Bij deze vereenvoudigde diagnose zijn geen meettoestellen vereist. Ze is is niet compleet en kan dan ook niet als volledige diagnose worden beschouwd!

1: een gemakkelijk toegankelijke hoofdschakelaar.

De AGCP is meestal de hoofdschakelaar van EDF, de elektriciteitsmaatschappij, maar afhankelijk van de locatie (bijvoorbeeld wanneer de hoofdschakelaar van EDF buiten het huis is geplaatst, moet in de woning een andere onderbreker zijn aangebracht.

Controleer dit eerste checkpoint met de volgende tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Aanwezigheid van AGCP
Geplaatst binnen de wooneenheid
Sluit het gehele systeem af (proberen)
Schakelaar of stroomonderbreker (aangegeven op de AGCP)
Uitsluitend handmatig te bedienen
Gelijktijdige, omnipolaire onderbreking van alle aders
Geplaatst op een hoogte van maximaal 1.80 m boven de afgewerkte vloer (hoger is toegestaan wanneer er een opstapje is)
Geplaatst op een locatie die niet hoeft te worden bereikt via een een luik of een intrekbare trap
Toegankelijk zonder gebruik van een sleutel of gereedschap
Niet geplaatst onder watertappunt, boven een vuur of kookplaat
Geplaatst buiten de zones 0, 1 en 2 van een badkamer

2: ten minste één differentiële beveiliging (DDR).

De AGCP kan deze functie uitvoeren, maar de aanwezigheid van een aardlekschakelaar, een dispositif différentiel (DDR) met een hoge gevoeligheid is beter of zelfs noodzakelijk.

Doe deze tweede controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Aanwezigheid van ten minste één DDR
Vermelding van de door de aardlekschakelaar beveiligde apparaten (gevoeligheid in mA)
Bescherming van het gehele systeem (bij het bedienen van de schakelaar komt het gehele circuit zonder spanning te staan)
Gevoeligheid en vertragingstijd zijn niet regelbaar
Nominale differentiële stroom (gevoeligheid) is ten hoogste gelijk aan 650 mA
Het activeren van de test-knop (indien aanwezig) veroorzaakt een onderbreking (test alle DDR’s)
Er is een klasse II verbinding tussen de niet van een aardlekschakelaar voorziene hoofdschakelaar (disjoncteur de branchement non différentiel) en de aansluiting van de aardlekschakelaar die het gehele systeem beschermt

3: de aarding van het gehele circuit.

Doe deze derde controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Aanwezigheid van een aarding (prise de terre)
De aarding wordt verzorgd door een geschikt element (mag niet worden gemaakt door een metalen vloeistof- of gasleiding)
Aardaansluiting heeft eerdere onderlinge verbindingen
Alternatieve maatregel (DDR) bij de afwezigheid van de aardaansluiting (alleen bij appartementen) is goed uitgevoerd
Aanwezigheid van een aardgeleider (tussen de aarde en het meetpunt voor de aarding)
Aardgeleider is voldoende dik
De kwaliteit van de verbinding tussen de aardgeleider en de belangrijkste potentiaalvereffening, het aardverdeelpunt of het meetpunt
Alle geleidende delen zijn verbonden met het aardverdeelpunt (gas- en vloeistofleiding, enz.)
Verbinding van de aarding met de aardlekschakelaar(s) is van voldoende diameter
Bevredigende kwaliteit van de verbinding van de aardleidingen
Compenserende maatregelen in de keuken van een appartement zijn correct uitgevoerd bij het ontbreken van de belangrijkste aardlekschakelaar
Aanwezigheid van een goede aardleiding (tussen meetpunt en klemmenstrook in de zekeringenkast)
Diameter van de belangrijkste aardleiding is voldoende
De geleiding van de aarding gebeurt niet via gas- of vloeistofleidingen
Elk circuit heeft een aardleiding (PE)
De te aarden punten zijn niet verbonden via gas- of vloeistofleidingen
De diameter van aardingsdraden is voldoende
Alle van een aarding voorziene wandcontactdozen zijn ook aangesloten op een aardgeleider
Bij afwezigheid van een aardgeleider zijn compenserende maatregelen goed uitgevoerd (beschermd met DDR van 30mA)
Metalen aan de oppervlakte gemonteerde leidingen zijn geaard (antwoord "niet van toepassing" indien deze vraag en de volgende vragen niet relevant zijn)
Geen metalen leidingen aan de oppervlakte in de badkamer
Geleiders geplaatst in metalen leidingen zijn beveiligd met een DDR van maximaal 30 mA
Compenserende maatregelen zijn correct uitgevoerd (DDR van 30mA) in de afwezigheid van een aardgeleider in aan de oppervlakte gemonteerde metalen leidingen
Metalen frames waarin geleiders of waarop elektrische apparaten zijn bevestigd zijn geaard
Geen stroomgeleiders in metalen frames of apparatuur aangesloten of ingebouwd in metalen frames in de badkamer(s)
Compenserende maatregelen zijn correct uitgevoerd (beveiligd met DDR van 30mA) indien metalen frames met daarin geleiders of waarop apparatuur is gemonteerd niet zijn geaard
Geen metalen opbouw aansluitdozen in badkamers
Compenserende maatregelen zijn correct uitgevoerd (DDR van 30mA) indien metalen aansluitdozen waarin zich geleiders of kabels bevinden niet zijn geaard
Stopcontacten buiten zijn beschermd door een aardlekschakelaar met hoge gevoeligheid (maximaal 30 mA)
Verwarmingselementen in vloeren of plafonds zijn beschermd door aardlekschakelaars met hoge gevoeligheid (maximaal 30 mA)

4: een overstroombeveiliging op ieder circuit.

Voor deze vierde controle kan het noodzakelijk zijn de zekeringenkast te openenen. Doe de controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Aanwezigheid van een overstroombeveiliging op elk circuit (thermische of automatische zekering)
Gebruikte zekeringen zijn niet industriëel en niet herbruikbaar
Fasegeleiders zijn samengebracht onder dezelfde overstroombescherming in aanwezigheid van een aantal gemeenschappelijke neutrale circuits
Voldoende diameter van oude geleiders of bevredigende standaard bedrading (minimaal 9/10mm of 1,5 mm²)
Toegepaste beveiliging conform de norm (zie bijlage 1 onder de tabel)
Aderdoorsnede van de voedende bedrading van het distributiepaneel is aangepast aan de hoofdonderbreking (zie bijlage 2 onder de tabel)
Het paneel is niet onder een waterpunt of boven een vuur of kookpunt geplaatst en ook niet in de zones 0, 1 en 2 van een badkamer
Geen van de onderdelen vertoont verschijnselen van oververhitting
De nominale stroom van de hoofdschakelaar van de gehele elektrische installatie is aangepast (zie bijlage 3 onder de tabel)
De nominale stroom (kaliber) van de aardlekschakelaars is conform (zie bijlage 4a en 4b onder de tabel)
Bijlage 1: maximale nominale stroom van de onderbrekers in functie van de diameter van de geleiders
Diameter van oude geleiders (mm) of standaardmaten (mm²) Maximale nominale stroom automatische zekering Maximale nominale stroom smeltzekering
9/10 mm 4 A Verboden
10/10 mm 6 A Verboden
12/10 mm 10 A Verboden
1.5 mm² 16 A 10 A
16/10 mm 10 A 16 A
2.5 mm² 20 A 16 A
20/10 mm 20 16 A
4 mm² 25 A 20 A
5.5 mm² 32 A 25 A
6 mm² 32 A 32 A
Bijlage 2: Sectie van de geleiders volgens de huidige instelling van de hoofdschakelaar
Instelling Minimale sectie in koper Minimale sectie in aluminium
10 A 2.5 mm² 4 mm²
15 A 2.5 mm² 4 mm²
20 A 4 mm² 6 mm²
25 A 6 mm² of 5,5 mm² 10 mm ²
30 A 6 mm² of 5,5 mm² 10 mm ²
40 A 10 mm² 16 mm²
45 A 10 mm² 16 mm²
50 A 16 mm² 25 mm²
60 A 16 mm² 25 mm²
75 A 25 mm² 35 mm²
90 A 25 mm² 35 mm²
Bijlage 3: Minimum nominale stroom van de hoofdschakelaar van de gehele elektrische installatie
Type Stroom
Enkelfase 10/30 A 40 A
Enkelfase 15/45 A 63 A
Enkelfase 30/60 A 63 A
Enkelfase 60/90 A 100 A
3-fase 10/30 A 40 A
Bijlage 4a: Minimum nominale stroom van de aardlekschakelaar die de gehele elektrische installatie beschermt
Type vermogensschakelaar Stroom
Enkelfase 10/30 A of 15/45 A 40 A (*) of 63 A
Enkelfase 30/60 A 63 A
Enkelfase 60/90 A 3 x 40 A of 2 x 63 A
3-fase 10/30 A 25 A (*) of 40 A
Bijlage 4b: Minimum nominale stroom van DDR’s die bescherming bieden aan wandcontactdozen of circuits in badkamers
Oppervlakte van de woning Nominale stroom van aardlekschakelaar
Oppervlakte ≤ 35 m² 1 x 25 A
Oppervlakte tussen de 35 en 100 m² 1 x 40 A
Oppervlakte > 100 m² 2 x 40 A[1]

5: een aardlekschakelaar voor iedere badkamer

Doe deze vijfde controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Aanwezigheid van een extra potentiaalvereffening, een liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
LES is compleet
Afdoende sectie van de extra potentiaalvereffeningsader (1.5 mm² afgeschermde koper of 2,5 mm² onafgeschermd koper)
Bevredigende kwaliteit van de bevestiging van de aanvullende potentiaalvereffeningsader en de massa
Compenserende maatregel (bescherming door DDR van 30mA) indien de aanvullende potentiaalvereffening niet zichtbaar is

6: het respecteren van de zones in de badkamer(s)

Doe deze zesde controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
De elektrische installatie voldoet aan de specifieke eisen die aan de badkamer worden gesteld
Stroomcircuit van vloerverwarmingselementen zijn beschermd door aardlekschakelaar met hoge gevoeligheid (maximaal 30 mA)
Materiaal onder het bad is alleen bereikbaar door het verwijderen van het dek of luik met behulp van gereedschap
Regels met betrekking tot de installatie van een elektrische boiler worden gerespecteerd (LES en DDR 30mA)

7: geen risico op direct contact met elektriciteit

Doe deze zevende controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
De behuizing van elektrische apparatuur is geplaatst en onbeschadigd
Aderisolatie is in goede staat
Mechanische bescherming van leidingen door pijpen, kabelgoten, plinten
Geen elektrische apparatuur met ongeïsoleerde delen
De elektrische installatie in de meterkast geeft geen kans op direct contact

8: geen verouderde of ongeschikte apparatuur

Doe deze zevende controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Geen verouderde elektrische apparatuur (zie bijlage 5 onder de tabel)
Geen elektrische apparatuur die niet geschikt is (bijv. materiaal waarvan de mate van bescherming is niet geschikt is voor waar het is geïnstalleerd)
Geen onjuist gebruik van geelgroene bedrading ( gebruikt als actieve geleider
Bijlage 5 - Voorbeelden van verouderde en verboden apparatuur (volgens UTE C 15-600-4)
Schakelaars:
Tuimelschakelaars (genaamd TUMBLER) waarvan de deksel van metaal is;
Opbouwschakelaars met geïsoleerde geleiders zonder doorlopende mechanische bescherming van de geleiders;
Apparaten die kunnen worden geopend zonder het gebruik van een hulpmiddel;
Metalen bouten die verlichtingcircuits regelen.
Opmerking: Recente apparatuur waarvan de behuizing van metaal of porselein slechts ter versiering dient, is toegestaan.
Contactdozen:
Opbouwcontactdozen met geïsoleerde geleiders zonder doorlopende mechanische bescherming van de geleiders;
Wandcontactdozen waarbij de stekker in een wachtstand kan worden geplaatst;
Wandcontactdozen met metalen of porselein front.
Overstroombeveiliging:
Zogenaamde fusibles à tabatières, porceleinen zekeringen, industriële soorten ...
Opmerking: Deze materialen vormen een risico van direct contact en vuur.
Fittingen:
Metalen fittingen zonder aardaansluiting;
Aansluiting voor tijdelijk gebruik (werkfittingen)

.

Geleiders en kabels:
Geleiders met een gevlochten isolatie van textiel;
Flexibele platte kabel zonder mantel.
Kabelgoten:
Type ORF (ook wel genaamd Bergmann) met licht ontvlambaar isolatie gebruikt in opbouw.
Armaturen en aansluitingen:
Splitsingen;
Zichtbare geleiders;
Toegankelijke open verbindingen.

9: extern gevoede apparatuur

Deze controle heeft betrekking op permanent geïnstalleerde apparatuur buiten de woning die van binnen wordt gevoed en omgekeerd. Doe deze controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
Apparatuur gevoed uit een gemeenschappelijke ruimte die binnen de woning wordt gebruikt moet voldoen aan de volgende minimale bepalingen: ze moet worden gevoed door zeer lage spanning, of door lage spanning waarbij apparatuur van klasse I moet worden geaard. Ook moet de laagspannings voeding binnen de wooneenheid kunnen worden geschakeld.
Apparatuur in een gemeenschappelijke ruimte die wordt gevoed vanuit een privéwoning moet voldoen aan de volgende minimale bepalingen: het moet zijn uitgevoerd in zeer lage of lage spanning worden uitgevoerd, integraal worden beschermd door een aardlekschakelaar met een hoge gevoeligheid van maximaal 30 mA en een schakelaar hebben in de nabijheid van het apparaat (wandcontactdoos en verlichting vallen niet onder deze verplichting).

10: privé zwembad

Doe deze controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
De elektrische installatie moet voldoen aan specifieke eisen voor zwembaden (geschikte locatie voor de elektrische apparatuur en de kenmerken van de geïnstalleerde apparatuur - regels van bescherming tegen elektrische schokken - volgens deel 7-702 van de norm NF 15-100).

11: overige aanbevolen verificaties

Doe deze controle aan de hand van onderstaande tabel (een negatief antwoord betekent een fout):

Omschrijving JA NEE Niet te
controleren
Niet van
toepassing
De elektrische installatie is beveiligd met ten minste één aardlekschakelaar met een hoge gevoeligheid (maximaal 30 mA)
Alle wandcontactdozen zijn beveiligd

Metingen

De metingen zijn voorbehouden aan professionals en vereisen specifieke apparatuur en vaardigheden. Je leest erover in een apart artikel.

Voetnoten:

[1Wanneer de installatie is beveiligd met een differentiaal stroomonderbreker 15/45 A is het toegestaan ​​om een enkele differentiële schakelaar 40 A te plaatsen

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Drie- en meerwegstekkers

  De in Nederland verboden en naar de markt verbannen meerwegstekkers zijn in Frankrijk gewoon in de winkel te verkrijgen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention