allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingLeven en meelevenPrivacy en levenssfeerWat is een "tour d’échelle"?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat is een "tour d’échelle"?

zaterdag 30 april 2016 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

In bepaalde situaties bestaat geen andere oplossing dan via het terrein van de buren werkzaamheden aan of rond je huis uit te voeren. In Frankrijk wordt dan gesproken over "droit de tour d’échelle" of "servitude de tour d’échelle"[1].

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoeveel deel je als ouder over je kind?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 257
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het gaat dus om het recht van tijdelijke toegang tot een naastliggend terrein om de nodige werkzaamheden uit te voeren aan je eigendom dat zeer dicht bij de erfgrens ligt en je niet vanaf je eigen terrein kunt doen. Denk aan het plaatsen een ladder of een steiger.

Deze dienstbaarheid, die je buurman een tijdelijke recht van toegang geeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, is niet gebaseerd op enige wetgeving. Het is onderdeel van de verplichtingen van goed nabuurschap, op voorwaarde dat er geen andere oplossing is en het voor korte duur is! Jurisprudentie heeft de contouren van deze dienstbaarheid geleidelijk afgebakend.

Zo heeft het bijvoorbeeld geen betrekking op een gemeenschappelijke scheidingsmuur waarbij iedere eigenaar verantwoordelijk is voor zijn deel van het onderhoud.

In welke gevallen kan een beroep worden gedaan op deze dienstbaarheid?

Je buurman kan het je vragen wanneer hij werk wil (laten) uitvoeren aan een bestaand gebouw dat zeer dicht bij de erfgrens ligt en elke poging om het werk uit te voeren vanaf het eigen terrein onmogelijk bleek.

Dit houdt dus in dat je niet kan worden gevraagd om deze dienstbaarheid wanneer het mogelijk is dit werk vanaf het eigen terrein uit te voeren, maar dit extra kosten met zich meebrengt of langer zou duren. Toch zijn hier grenzen aan, want wanneer deze alternatieve oplossing onevenredig hoge kosten heeft in vergelijking met de waarde van het werk, mag hij het je wel vragen.

Wil je buurman zijn garage ombouwen tot woonhuis en vraag hij om deze reden om de dienstbaarheid, dan mag je het weigeren, want het gaat niet om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Welke voorwaarden kun je stellen voor de dienstbaarheid aan je buren?

Als je ermee akkoord gaat en je buurman de toegang tot jouw eigendom verstrekt, moet je een aantal praktische regelingen vastleggen, zoals de wijze waarop jouw eigendom mag worden betreden, de afmetingen van het te gebruiken deel en de duur van de interventie. Bovendien moet deze toegang op jouw terrein in verhouding staan tot de eruit verkregen voordelen voor je buurman. Veroorzaken ze een duidelijke hinder en/of schade (een beschadigd hek of gazon, gebroken boomtakken, enz.) dan mag daarvoor een gepaste compensatie worden gevraagd.

Hoe leg je de dienstbaarheid vast?

We hebben het hier over een onderdeel van de verplichtingen van goed nabuurschap en wanneer dat in der minne kan worden geregeld is dat prima. Toch is het beter om het akkoord schriftelijk te formaliseren, met vermelding van de aard van het werk, de datum waarop zij zullen worden uitgevoerd, de duur en de vergoeding die zal worden betaald bij eventuele schade, of een herstel van die veroorzaakte schade.

Om onaangename verrassingen aan het eind van het werk te voorkomen, is het ook aan te raden om voor en na het werk een ​​onderzoek te doen (foto’s!).

Soms wordt deze dienstbaarheid opgenomen in het contract: bijvoorbeeld in een contract met gemeenschappelijke eigendommen.

Kan je deze dienstbaarheid weigeren?

Als je buurman je vraagt om droit de tour d’échelle, kun je bezwaar maken indien de voorgenomen werken niet voldoen aan de criteria die door jurisprudentie zijn vastgelegd.
Bij gebreke van overeenstemming kan de rechter een beslissen nemen.

Als de rechter van mening is dat jouw weigering onbillijk is, dan kan hij je ook het betalen van een schadeloosstelling aan je buurman opleggen, in aanvulling op de verplichting om de dienstbaarheid te verstrekken.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 15

Dit artikel staat in rubriek:
 • Privacy en levenssfeer

  De bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd in 1948 per decreet bevestigd door de Verenigde Naties. Frankrijk doet dat sinds 17 juli 1970 in artikel 9 van haar Code civil, het burgerlijk wetboek.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention