allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteJe auto werd weggesleept
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Je auto werd weggesleept

dinsdag 9 juli 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Om een in beslag genomen voertuig (véhicule mis en fourrière) terug te krijgen, moet je voldoen aan bepaalde deadlines.
Mogelijk krijg je te maken reparatiekosten en je betaalt de sleepkosten en de kosten voor opslag.

Het vorige artikel in deze rubriek: Inning boetes buitenlanders
Beoordeling:
Bezoeken: 2.030
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Kennisgeving inbeslagneming

Ben je aanwezig op het moment dat je voertuig wordt verwijderd, dan moet je contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiebureau. Daar kun je ook navraag doen in geval van twijfel.

Wanneer je je na enkele dagen nog niet hebt gemeld, zal je binnen vijf werkdagen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op de hoogte worden gebracht.

De melding bevat:

welke overheidsinstantie heeft besloten je voertuig in beslag te nemen, het opslagadres (adresse de la fourrière) en de reden voor de sanctie (motif de la sanction),
de toestand van het voertuig (voertuig kan worden teruggegeven in de huidige staat, voertuig moet worden gerepareerd, voertuigen moet na expertise worden vernietigd)
de bevoegde instantie die het voertuig terug kan geven,
het bevel om het kentekenbewijs in te leveren en de sancties indien het bevel niet wordt opgevolgd,
de mededeling dat voertuig moet worden opgehaald en de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan,
de waarschuwing dat na deze periode het voertuig zal worden vernietigd of worden verkocht,
de aard en het bedrag van de te betalen kosten,
rechtsmiddelen voor verhaal.
 

Ook ontvang je een kopie van de omschrijving van de staat van het voertuig op het moment van verwijdering, zoals vastgesteld door de verwijderaar van het voertuig.

Formaliteiten om het voertuig op te halen

De procedure is afhankelijk van de staat van het voertuig en of je de eigenaar of exploitant van het voertuig bent.

In alle gevallen wordt de inbeslagneming beëindigd door een "mainlevée", een beslissing door de autoriteit die de opdracht had gegeven of hem had uitgevoerd.

Binnen 3 dagen

Haal je het voertuig binnen 3 dagen na de inbeslagneming op, dan kun je het voertuig (en het kentekenbewijs) tegen betaling van de vergoedingen meenemen.

Meer dan 3 dagen

Haal je het voertuig na meer dan 3 dagen op, dan zijn de formaliteiten afhankelijk van de categorie waarin het voertuig is beoordeeld:

voertuig kan in huidige staat worden geretourneerd aan de eigenaar of exploitant,
voertuig kan pas worden teruggegeven aan de eigenaar of exploitant na essentiële reparaties of technische maatregelen,
het voertuig kan niet meer worden gebruikt en moet worden vernietigd na een expertise.
Indeling in de tweede of derde categorie wordt besloten na overleg met een expert.
 
Staat van het voertuig Procedures om te herstellen
Voertuig in goede staat kan tegen betaling van de vergoeding worden meegenomen
Voertuig moet worden gerepareerd en/of een technische controle is vereist naast de betaling van vergoedingen is vereist:
een gedetailleerde factuur waarop de reparatiewerkzaamheden vereist door de erkende deskundige staan vermeld


of het ontvangstbewijs uitgegeven door een erkende technische inspectie.

Als het voertuig niet geschikt voor gebruik wordt geacht, kun je een second opinion aanvragen. Aan deze contra-expertise moet de autoriteit die verantwoordelijk is voor de opslag meewerken. Kosten zijn voor jouw rekening wanneer de contra-expertise de eerdere expertise bevestigt.

Volgens heb je 10 tot 30 dagen om het voertuig te halen. De termijn begint een dag na de datum van kennisgeving. Na deze periode wordt het verkocht door de overheidsdienst of vernietigd.

Gemaakte kosten

Voor je je voertuig kunt meenemen, moet je alle kosten betalen bovenop de boete voor de oorspronkelijke overtreding.

 

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention