allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingTrouwen in Frankrijk
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Trouwen in Frankrijk

zondag 20 december 2009 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 5 februari 2017

Het Franse rechtssysteem vereist dat het burgerlijke huwelijk in een Franse mairie (stadhuis) plaats vindt. Daarom kan een huwelijk bijvoorbeeld niet in een ambassade of consulaat in Frankrijk worden voltrokken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Termieten: melding is verplicht!
Beoordeling:
Bezoeken: 6.714
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Houdt er rekening mee dat een huwelijk dat in Frankrijk gesloten wordt, valt onder het Franse recht!

Nederlands huwelijk in Frankrijk

Op grond van de huidige regelgeving is het hoofd van de consulaire post te Parijs niet bevoegd akten van de burgerlijke stand (w.o. huwelijksakten) op te maken. Een huwelijksvoltrekking op de Nederlandse Ambassade te Parijs is dus niet mogelijk.

Burgerlijke Ceremonie

Alle huwelijken moeten door een Frans burgerlijk gezag worden uitgevoerd alvorens om het even welke godsdienstige ceremonie plaatsvindt. De burgemeester kan de afgevaardigde burgemeester of een wethouder machtigen om de ceremonie in de stad uit te voeren waarin één van de te huwen partijen minstens 40 dagen voorafgaand aan het huwelijk verbleven heeft. Deze vereisten kunnen niet worden opgeschort.

Godsdienstige ceremonie

De godsdienstige ceremonie moet na de burgerlijke ceremonie (nooit ervoor) worden uitgevoerd. De dominee, de priester of de rabijn zullen een certificaat van burgerlijk huwelijk vereisen voor een godsdienstige ceremonie plaatsvindt.

Publicatie van huwelijksaankondiging

De Franse Wet vereist het publiceren van de huwelijksaankondiging bij de aangewezen mairie tenminste 10 dagen voor de trouwdatum. De eerste publicatie van de huwelijksaankondiging kan pas na een verblijf van ten minste 30 dagen door één van de huwelijkspartners worden gedaan.
Wanneer je Nederlands ingezetene bent, zal in Nederland geen aankondiging worden gedaan!

Huwelijksakte

Paren die in Frankrijk worden gehuwd ontvangen een " livret de famille". Dit is een boekje dat als officieel huwelijksdocument dient. Ook verdere gebeurtenissen in de familie zoals geboorten, sterfgevallen, scheiding of naamveranderingen worden erin vermeld. Een huwelijksakte kan worden verkregen bij de "mairie" waar het huwelijk werd voltrokken.

Vereiste documenten

Let op: De meesten mairies eisen deze basisdocumenten. Maar controleer voor de zekerheid bij de lokale mairie, want het kan afhankelijk zijn van de nationaliteit.


- Een geldig paspoort of legitimatiebewijs;
- Een meertalige uittreksel uit het geboorteregister (minder dan drie maanden oud);
- Een certificaat van celibaat (minder dan drie maanden oud) dat door het consulaat in Frankrijk kan worden afgegeven;
- Een beëdigde verklaring (moet door een advocaat worden gedaan die zowel Frankrijk als in het vaderland van de huwelijkspartner mag praktizeren) die aangeeft dat het huwelijk ook in het vaderland van de huwelijkspartner wordt erkend;
- Een medisch certificaat (minder dan drie maanden oud);
- Bewijs van verblijfplaats ("Justificatif d’adresse");
- Certificat du notaire (wanneer de huwelijkspartners voor een contract op huwelijkse voorwaarden kiezen).

Verklarende woordenlijst

mairie stadhuis
maire burgemeester
adjoint au maire beëdigde ambtenaar
conseiller municipal gemeentelijk
Officier de l’Etat civil Frans burgerlijk gezag
publication des bans publicatie van huwelijksaankondiging
bans à publier ondertrouw
attestation de marriage huwelijksakte
extrait d’acte de naissance geboorteakte
carte de séjour Franse verblijfsvergunning
attestation de célibat verklaring dat men vrijgezel is
certificat médical medisch certificaat
Justificatif d’adresse bewijs van verblijfplaats
livret de famille huwelijksboekje, trouwboekje
lune de miel Wittebroodsweken

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention