allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingTrouwen in Frankrijk

Trouwen in Frankrijk

zondag 20 december 2009 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 5 februari 2017

Het Franse rechtssysteem vereist dat het burgerlijke huwelijk in een Franse mairie (stadhuis) plaats vindt. Daarom kan een huwelijk bijvoorbeeld niet in een ambassade of consulaat in Frankrijk worden voltrokken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Termieten: melding is verplicht!
Beoordeling:
Bezoeken: 6.550
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Houdt er rekening mee dat een huwelijk dat in Frankrijk gesloten wordt, valt onder het Franse recht!

Nederlands huwelijk in Frankrijk

Op grond van de huidige regelgeving is het hoofd van de consulaire post te Parijs niet bevoegd akten van de burgerlijke stand (w.o. huwelijksakten) op te maken. Een huwelijksvoltrekking op de Nederlandse Ambassade te Parijs is dus niet mogelijk.

Burgerlijke Ceremonie

Alle huwelijken moeten door een Frans burgerlijk gezag worden uitgevoerd alvorens om het even welke godsdienstige ceremonie plaatsvindt. De burgemeester kan de afgevaardigde burgemeester of een wethouder machtigen om de ceremonie in de stad uit te voeren waarin één van de te huwen partijen minstens 40 dagen voorafgaand aan het huwelijk verbleven heeft. Deze vereisten kunnen niet worden opgeschort.

Godsdienstige ceremonie

De godsdienstige ceremonie moet na de burgerlijke ceremonie (nooit ervoor) worden uitgevoerd. De dominee, de priester of de rabijn zullen een certificaat van burgerlijk huwelijk vereisen voor een godsdienstige ceremonie plaatsvindt.

Publicatie van huwelijksaankondiging

De Franse Wet vereist het publiceren van de huwelijksaankondiging bij de aangewezen mairie tenminste 10 dagen voor de trouwdatum. De eerste publicatie van de huwelijksaankondiging kan pas na een verblijf van ten minste 30 dagen door één van de huwelijkspartners worden gedaan.
Wanneer je Nederlands ingezetene bent, zal in Nederland geen aankondiging worden gedaan!

Huwelijksakte

Paren die in Frankrijk worden gehuwd ontvangen een " livret de famille". Dit is een boekje dat als officieel huwelijksdocument dient. Ook verdere gebeurtenissen in de familie zoals geboorten, sterfgevallen, scheiding of naamveranderingen worden erin vermeld. Een huwelijksakte kan worden verkregen bij de "mairie" waar het huwelijk werd voltrokken.

Vereiste documenten

Let op: De meesten mairies eisen deze basisdocumenten. Maar controleer voor de zekerheid bij de lokale mairie, want het kan afhankelijk zijn van de nationaliteit.


- Een geldig paspoort of legitimatiebewijs;
- Een meertalige uittreksel uit het geboorteregister (minder dan drie maanden oud);
- Een certificaat van celibaat (minder dan drie maanden oud) dat door het consulaat in Frankrijk kan worden afgegeven;
- Een beëdigde verklaring (moet door een advocaat worden gedaan die zowel Frankrijk als in het vaderland van de huwelijkspartner mag praktizeren) die aangeeft dat het huwelijk ook in het vaderland van de huwelijkspartner wordt erkend;
- Een medisch certificaat (minder dan drie maanden oud);
- Bewijs van verblijfplaats ("Justificatif d’adresse");
- Certificat du notaire (wanneer de huwelijkspartners voor een contract op huwelijkse voorwaarden kiezen).

Verklarende woordenlijst

mairie stadhuis
maire burgemeester
adjoint au maire beëdigde ambtenaar
conseiller municipal gemeentelijk
Officier de l’Etat civil Frans burgerlijk gezag
publication des bans publicatie van huwelijksaankondiging
bans à publier ondertrouw
attestation de marriage huwelijksakte
extrait d’acte de naissance geboorteakte
carte de séjour Franse verblijfsvergunning
attestation de célibat verklaring dat men vrijgezel is
certificat médical medisch certificaat
Justificatif d’adresse bewijs van verblijfplaats
livret de famille huwelijksboekje, trouwboekje
lune de miel Wittebroodsweken

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |