allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieDe Franse justitie

De Franse justitie

dinsdag 8 december 2009 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

De Franse rechterlijke macht noemt zich de "bewaker van de individuele vrijheid". Dit is vastgelegd in artikel 66 van de Grondwet.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bijdrage voor juridische hulp
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 910
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De justitie kan in twee categorieen worden onderverdeeld: de rechtbanken die zich bezig houden met geschillen tussen personen, en de administratieve rechtbanken, die belast zijn met de rechtspraak tussen burger en de overheid.

De justitiële taken zijn:

 • de bescherming;
 • het bestraffen van overtredingen;
 • het artbitreren bij conflicten tussen personen.

In Frankrijk zijn alleen de overtredingen zoals voorzien door de wet en vastgelegd in het strafwetboek (Code Pénal) strafbaar. De sancties die zij tot gevolg hebben, worden er eveneens in beschreven.

De rechterlijke organisatie kent drie hoofdtakken, die elk een verschillende functie uitoefenen:

 • de burgerlijke rechtspraak (justice civile) neemt een beslissing in conflicten van particuliere aard tussen de personen: familie, huisvesting, verbruik, arbeidsverhoudingen, enz. Daarvoor is er de gewone (arrondissements-)rechtbank of de meer gespecialiseerde rechtbank, zoals de kantongerecht, de handelsrechtbank, de rechtbank voor sociale zekerheidszaken en de rechtbank die uitspraak doet in de geschillen tussen werknemers en werkgevers (conseil des Prud’hommes).
 • de strafrechtspraak (justice penale) oordeelt en bestraft personen die overtredingen begaan. Zij beschermt eveneens de belangen van de slachtoffers en die van de gemeenschap.
  Er zijn drie niveaus van overtredingen:
  • bekeuringen, die door de politierechtbank behandeld worden;
  • delicten, waarover de correctionele rechtbank uitspraak doet;
  • misdrijven, die voor het Hof van Assisen komen. Dit hof is de enige rechtbank met een jury. Tegen uitspraken is geen beroep mogelijk.
 • De administratieve justitie (justice administrative) lost de conflicten tussen de burgers en de overheid op.

Ook bestaat er een rechtbank voor kinderen, een speciale rechtbank die zowel civiele als strafzaken behandelt.

Het hoogste rechtscollege, het hof van cassatie Cour de Cassation, onderzoekt de cassatieberoepen tegen de vonnissen van het hof van beroep (Cours d’appèl).

De hoogste instantie in het bestuursrecht is de Raad van State. Deze oordeelt als laatste over de wettigheid van aktes. Ook geeft de Raad advies aan de regering over wetsontwerpen of verordeningen.

Het is Napoleon, die vanaf 1804 een groot deel van de hedendaagse principes van de Franse rechtspraak heeft opgesteld. Bovendien heeft hij de eerste Code civil, het burgerrecht opgesteld en met name de rol en de taak van de verschillende rechtspersonen.

Civiel recht en strafrecht

Administratief recht

Bekijk ook

 • De rechtspractici
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Verschillende spelers nemen deel aan het burgerlijk recht en het strafrecht: rechters, advocaten, griffiers, gerechtsdeurwaarders....

Op internet: De website van de Franse justitie


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |