allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenPolitiekHet Franse staatsbestel
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Het Franse staatsbestel

woensdag 9 december 2009 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 6 mei 2020

Beoordeling:
Bezoeken: 1.497
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Grondwet

De Grondwet van 4 oktober 1958 regelt het functioneren van de Vijfde Franse Republiek.

Sinds 1958 zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht, onder andere: het referendum, het verkorten van de ambtstermijn van de president en zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid, en het verbod op de doodstraf.

Klik op de knop voor de tekst van de

Franse Grondwet

Constitutionele Raad

De conseil constitutionnel, bestaande uit negen leden, ziet er met name op toe dat de verkiezingen regelmatig verlopen en dat de organieke wetten, alsmede de aan hem voorgelegde wetten conform de grondwet zijn.

President

Staatshoofd is de President van de Franse Republiek. De Président de la République wordt via algemene rechtstreekse verkiezingen gekozen voor vijf jaar. Tot 2000 bedroeg de ambtsperiode 7 jaar, maar een referendum in dat jaar bracht de termijn terug naar 5 jaar.

Eerste Minister

De Franse president benoemt de Premier Ministre. Op voorstel van de Eerste Minister worden de leden van de regering door de president benoemd. De Eerste Minister is voorzitter van de ministerraad, chef van het leger en vaardigt wetten uit. De Eerste Minister kan de Nationale Vergadering ontbinden.
Onder leiding van de Eerste Minister bepaalt de regering het landsbeleid en voert deze uit. De regering is verantwoording verschuldigd aan het Parlement.

Regering

De gouvernement bestaat uit de Eerste Minister, ministers (ministres) en staatssecretarissen (secrétaires d’État).

De ministers kunnen worden onderscheiden in:

Ministers van Staat, ministres d’État, een eretitel die in het algemeen wordt toegeschreven aan de belangrijkste partijleiders die protocolair voorrang hebben boven de "gewone" ministers;
De ministers zelf die verantwoordelijk zijn voor hun administratie domein maar geen regelgevende bevoegdheid hebben (alleen de eerste minister heeft die), met uitzondering van de maatregelen die nodig zijn voor de goede werking van hun diensten;
De ministres délégués zijn afgevaardigden van de eerste minister of andere ministers;
Staatssecretarissen, secrétaires d’État, kunnen zowel autonoom (en als zodanig hun eigen begroting, macht en gezag hebben), als onder een minister werken. In principe maken ze geen deel uit van de ministerraad (Conseil des ministres).
 

Het aantal leden van het kabinet is niet bepaald.

Parlement

Het Parlement heeft twee kamers:

de Assemblée Nationale, de Nationale Vergadering, die via algemene rechtstreekse verkiezingen wordt gekozen voor 5 jaar.
de Sénat wordt om de drie jaar voor een derde vernieuwd. De indirect gekozen leden hebben een zittingsperiode van 6 jaar.
De Assemblé Nationale in Parijs

De Nationale Vergadering heeft 577 leden.
Klik op de knop voor de website van de


Assemblée Nationale

De Senaat controleert de regering. Samen stellen de twee kamers wetten op en nemen ze aan. Iedere kamer moet een wet goedkeuren. Wordt een wetsvoorstel afgekeurd, dan moet de volledige procedure opnieuw worden doorlopen.

De Senaat telt 331 senatoren.
Ook zij hebben hun eigen website

Sénat.

Op internet: Hoe zit de Assemblée-Nationale in elkaar?


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Franse presidentskandidaten

  In 2012 zijn de volgende Franse presidentsverkiezingen. Weet je nog wie kandidaat waren in voorafgaande verkiezingen?

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention