allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringWerk en religie

Werk en religie

dinsdag 29 oktober 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Iedere werknemer heeft vrijheid van godsdienst in het kader van zijn activiteiten in het bedrijfsleven (recht om vrij je religieuze overtuigingen te uiten, het dragen van kledingstukken of tekens die verwijzen naar een religieuze overtuiging). Iedere sanctie, ontslag of discriminerende maatregel ten aanzien van de religieuze overtuiging van de werknemer is dan ook verboden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vakantiewerk, de regels
Beoordeling:
Bezoeken: 150
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Maar het recht op religieuze expressie van de werknemer in het bedrijf is wel onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zo kan de werkgever beperkingen opleggen op basis van objectieve elementen die vrij zijn van discriminatie. Zij moeten worden gerechtvaardigd door de aard van de werkzaamheden en in verhouding staan tot het nagestreefde doel. Een werknemer die zich niet houdt aan een gerechtvaardigde beperking kan worden ontslagen.

Goede werking van het bedrijf

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van de werknemer beperken, wanneer dit de goede werking van het bedrijf in de weg staat. Dus verlofaanvragen in verband met religieuze praktijken (verlof tijdens de vakantie, aangepaste werktijd voor gebeden) kunnen worden geweigerd voor een goede werking van het bedrijf .

Eisen van gezondheid en veiligheid

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van werknemers ook beperken om redenen van gezondheid, hygiëne of veiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een conflict tussen het dragen van een religieus teken en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, of wanneer het dragen van ongeschikte kleding of tekens het gevaar van een arbeidsongeval vergroten.

Ook kan de werknemer zich niet onttrekken aan de verplichte medische keuring in verband met een religieuze overtuiging .

Verbergen van het gezicht op de werkplek

Het is de werknemer niet toegestaan ​​om zijn gezicht te verbergen bij het werken op een openbare plek of bij een publieke dienst. De werknemer riskeert dan een boete van maximaal € 150.

Maar wanneer de werknemer om redenen van gezondheid of veiligheid zijn gezicht moet verbergen, kan dit niet worden bestraft .

Misbruik van het recht op religieuze expressie

Zelfs bij het ontbreken van interne regelgeving is schending van de vrijheid van meningsuiting verboden, zoals proselitisme en druk of daden van agressie tegen andere werknemers.
Dit misbruik kan worden bestraft door de werkgever .

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werken in Frankrijk

  De vrijheid van verkeer en vestiging in Frankrijk geldt voor alle burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |