allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringWerk en religie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Werk en religie

dinsdag 29 oktober 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Iedere werknemer heeft vrijheid van godsdienst in het kader van zijn activiteiten in het bedrijfsleven (recht om vrij je religieuze overtuigingen te uiten, het dragen van kledingstukken of tekens die verwijzen naar een religieuze overtuiging). Iedere sanctie, ontslag of discriminerende maatregel ten aanzien van de religieuze overtuiging van de werknemer is dan ook verboden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vakantiewerk, de regels
Beoordeling:
Bezoeken: 174
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Maar het recht op religieuze expressie van de werknemer in het bedrijf is wel onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zo kan de werkgever beperkingen opleggen op basis van objectieve elementen die vrij zijn van discriminatie. Zij moeten worden gerechtvaardigd door de aard van de werkzaamheden en in verhouding staan tot het nagestreefde doel. Een werknemer die zich niet houdt aan een gerechtvaardigde beperking kan worden ontslagen.

Goede werking van het bedrijf

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van de werknemer beperken, wanneer dit de goede werking van het bedrijf in de weg staat. Dus verlofaanvragen in verband met religieuze praktijken (verlof tijdens de vakantie, aangepaste werktijd voor gebeden) kunnen worden geweigerd voor een goede werking van het bedrijf .

Eisen van gezondheid en veiligheid

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van werknemers ook beperken om redenen van gezondheid, hygiëne of veiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een conflict tussen het dragen van een religieus teken en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, of wanneer het dragen van ongeschikte kleding of tekens het gevaar van een arbeidsongeval vergroten.

Ook kan de werknemer zich niet onttrekken aan de verplichte medische keuring in verband met een religieuze overtuiging .

Verbergen van het gezicht op de werkplek

Het is de werknemer niet toegestaan ​​om zijn gezicht te verbergen bij het werken op een openbare plek of bij een publieke dienst. De werknemer riskeert dan een boete van maximaal € 150.

Maar wanneer de werknemer om redenen van gezondheid of veiligheid zijn gezicht moet verbergen, kan dit niet worden bestraft .

Misbruik van het recht op religieuze expressie

Zelfs bij het ontbreken van interne regelgeving is schending van de vrijheid van meningsuiting verboden, zoals proselitisme en druk of daden van agressie tegen andere werknemers.
Dit misbruik kan worden bestraft door de werkgever .

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werken in Frankrijk

  De vrijheid van verkeer en vestiging in Frankrijk geldt voor alle burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention