allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenFormaliteitenGeboorteFormaliteiten rond zwangerschap en geboorte
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Formaliteiten rond zwangerschap en geboorte

maandag 23 december 2013 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Zodra de zwangerschap door een arts wordt bevestigd moeten de aanstaande ouders een aantal stappen nemen. Wat deze formaliteiten precies zijn, lees je in het Frans op de website van service-public.fr. Een samenvatting vind je hieronder.

Het vorige artikel in deze rubriek: Voornamen
Beoordeling:
Bezoeken: 197
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Tijdens de zwangerschap

Zodra de zwangerschap door een arts wordt bevestigd, moet een aantal formaliteiten worden vervuld met betrekking tot gezondheidsinstanties, uitkeringen en de werkgever.

Sociaal - Gezondheid

De inschrijving bij een kraamkliniek;
Inleveren van de zwangerschapsverklaring bij de ziektekostenverzekering en een kinderbijslagfonds;
Verplicht laten uitvoeren van medische onderzoeken;
Informeren naar de vergoedingen van de gezondheidszorg;
Indien nodig hulp aan huis aanvragen;

Opvang

Neem de nodige maatregelen indien inschrijving in een kinderdagverblijf gewenst is.

Werkgelegenheid - Arbeid

Meld de zwangerschap bij de werkgever (of bij werkloosheid, bij het arbeidsbureau);
Vraag bij de werkgever om de voordelen voor zwangere vrouwen:
vraag informatie over de mogelijkheid van het verkrijgen van een ontheffing voor mijn werktijden;
vraag om verlof om naar medische onderzoeken te gaan;
Vraag de werkgever om tijdelijk ander werk indien het werk onverenigbaar is met de zwangerschap, omdat:
het een positie is die risico’s met zich meebrengt;
het om nachtwerk gaat;
Vraag naar de duur van het zwangerschapsverlof die in de particuliere sector anders is dan in de publieke sector.
Opmerking: een zwangere vrouw heeft het recht haar baan op te zeggen, zonder opzegtermijn of betaling van een schadevergoeding.

Rond de geboorte

De vader van het kind heeft recht op drie dagen verlof ter gelegenheid van de geboorte.

Ze kunnen worden opgenomen in de periode van 15 dagen voor de verwachte geboortedatum en 15 dagen na de geboorte.

Waarschuwing: een persoon die met de moeder samenwoont, maar niet de vader van het kind is, heeft geen recht op drie dagen verlof ter gelegenheid van de geboorte.

Na de geboorte

Verzoek om bijstand

De moeder kan van allerlei steun gebruik maken:

steun voor kinderopvang;
specifieke financiële steun van de agentschappen die gezinsbijslagen beheren, met name voor de alleenstaande ouder:
Gezinssteuntoelage (allocation de soutien familial);
Hulp bij kinderopvang voor werkzoekenden;
Gezinskaart of grote familiekaart;
Ouderschapsverlof.

Adoptie

Wanneer het kind ter adoptie moet worden aangeboden, zijn er specifieke procedures voor:

een gewone adoptie (adoption simple);
of een plenaire adoptie (adoption plénière).

Binnen 3 dagen

Binnen 3 dagen na de geboorte moeten de voor- en achternaam van het kind worden gekozen en moet aangifte van de geboorte worden gedaan. Dat doe je op het gemeentehuis.
Je kunt daarna de buitenlandse geboorteakte laten registreren in je vaderland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig is.

Heb je de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen heeft een buitenlands document nog legalisatie nodig om het te kunnen gebruiken.
Heb je de aangifte op een Nederlandse ambassade gedaan? Dan staat het kind nog niet automatisch in Nederland geregistreerd. Dit kunt je alsnog regelen en legalisatie is dan niet nodig.

In de eerste maand na de geboorte

De instanties die verschillende voordelen beheren moeten worden geïnformeerd:

het kinderbijslagfonds,
het ziekenfonds,
de aanvullende verzekering.

Binnen maximaal 4 maanden

Er kan recht op vaderschapsverlof worden gevraagd door:

de vader van het kind,
de persoon met wie de moeder samenleeft.
De aanvraagprocedures verschillen tussen de publieke en de particuliere sector.

Binnen maximaal 6 maanden

Onderzoek de mogelijkheid van vervroegd vrijkomen van (een deel van) het spaarloon (of die van de andere ouder van het kind). De afdeling personeelszaken van de werkgever is de aangewezen instantie.

Binnen één jaar na de geboorte

Informeer de belastingdienst over de gewijzigde omstandigheden.
Vraag eventueel om een vermindering van een uur per dag werk om het kind te zogen.

Voor de derde verjaardag van het kind

Onderzoek de mogelijkheden van ouderschapsverlof om meer tijd aan de zorg voor het kind te besteden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention