allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenSVA: Wie zwijgt stemt toe

SVA: Wie zwijgt stemt toe

donderdag 16 juni 2016 , door Hanjo

Deze Franse wetgeving werd in het Publicatieblad van woensdag 13 november 2013 gepubliceerd. Volgens de wet mag "een stilte van twee maanden op een verzoek aan een bestuursorgaan worden gezien als een acceptatie".

Het vorige artikel in deze rubriek: ICC, prijsindex voor de bouw
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 167
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het nieuwe principe van "silence vaut acceptation" (sva) is bedoeld om de relatie tussen overheid en burger te vereenvoudigen. Maar ze is niet altijd van toepassing of ze heeft een afwijkende termijn!

Voor alle zekerheid kan de aanvrager aan het bestuursorgaan om een impliciete aanvaarding vragen en ontvangt hij een certificaat.
 

Het niet binnen twee maanden reageren van de overheid op een verzoek mag niet worden gezien als een goedkeuring in de volgende gevallen:

wanneer de aanvraag niet het karakter van een individuele beschikking heeft;
wanneer het verzoek niet binnen een door een wet of regelgeving voorgeschreven procedure valt, of het een klacht of vordering tegen de overheid betreft;
indien de aanvraag van financiële aard is, behalve wanneer het (op het gebied van de sociale zekerheid) bij decreet is bepaald;
in bepaalde gevallen en bij decreet van de Raad van State (Conseil d’État), wanneer een impliciete aanvaarding in strijd is met de internationale en Europese verbintenissen van Frankrijk, de bescherming van de nationale veiligheid, de bescherming van de vrijheden en grondwettelijke beginselen en het behoud van de openbare orde;
in de betrekkingen tussen de overheid en haar ambtenaren.
 

Al deze bepalingen zijn in werking getreden:

vanaf 12 december 2014 voor handelingen die binnen de jurisdictie van de landelijke autoriteiten of landelijke openbare bestuurlijke instellingen vallen,
vanaf 12 december 2015 voor handelingen van de lokale overheden en publieke instellingen, evenals die van de sociale zekerheid en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een openbare administratieve dienst.
 
De website van de Franse overheid, service-public, heeft een speciale zoekmachine waarmee kan worden opgezocht of een bepaalde procedure onder dit sva-principe valt.

Op internet: De wetgeving


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Maison de services au public

  In het algemeen gesitueerd in landelijke of bergachtige gebieden telt Frankrijk al bijna 1000 "maisons de services au public" waar de burger terecht kan voor allerlei soorten dienstverlening.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |