allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaVerzekeringenWaterschade

Waterschade

zondag 24 november 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Een lekkende waterleiding, lekkage in het dak, een niet goed gesloten kraan, een overlopend bad. Wat je moet doen lees je in onderstaand artikel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Waartoe dient een "assurance scolaire"?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 520
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Dit artikel is gebaseerd op een brochure van het Institut national de la consommation (INC) dat antwoorden geeft rond waterschade en verzekering.

De dekking

Een verzekering tegen waterschade is in Frankrijk opgenomen in vrijwel alle woning- en ongevallenverzekeringen (contrats multirisques habitation). In de meeste gevallen kun je rekenen op de volgende dekking:

Lekkage, breuk of overlopen van waterleidingen. De meeste contracten bepalen dat het alleen om afgedekte, niet-ingegraven leidingen gaat;
Lekkage, breuk of overstromen van apparatuur (bad, wasmachine, vaatwasser ... ) en verwarming;
Verstopping en overlopen van goten;
Binnendringen van water of hagel door het dak.
 

Aanvullend, afhankelijk van de verzekering:

Lekkage van terrassen, balkons, glazen daken, ramen, dakramen;
Lekkage van voegen in sanitaire voorzieningen en tegels;
Overlopen of morsen van bakken, zoals bijvoorbeeld een aquarium;
Lekkage door muren, in principe alleen voor schade aan schilderwerk, vloeren, meubels, enz.
 

Van dekking uitgesloten:

Schade als gevolg van condensatie, vocht, poreusheid;
Schade als gevolg van lekkage, breuk en verstopping van ondergrondse leidingen;
Schade veroorzaakt door een andere vloeistof dan water (bijv. stookolie ).
 
Goed om te weten: Sommige contracten bevatten speciale clausules in het geval van afwezigheid (in het bijzonder het afsluiten van de watervoorziening). Besteed extra aandacht aan deze clausules, want wanneer je ze niet naleeft, kan een vergoeding worden verminderd of geweigerd. Doe dit ook bij een kortere afwezigheid!

De vergoedingen

Doorgaans ontvang je een vergoeding voor:

Materiële schade aan onderdelen van de woning (muren, daken, vloeren ... );
Schade aan meubels, apparatuur, kleding. Maar elke verzekering is anders in de specificaties.
Schade aan decoratie: verf, behang, gelijmde vloerbedekking;
Verlies van woongenot: gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten van een tijdelijk onderdak wanneer de woning niet bewoonbaar is. Deze compensatie wordt vaak berekend op basis van de jaarlijkse huur of huurwaarde van de beschadigde woning en de tijd die nodig is om de woning te herstellen (meestal beperkt tot een jaar).
 

Deze opties zijn in diverse verzekeringen beschikbaar:

De kosten om de lekkage te lokaliseren (slopen van een muur, het verwijderen van een parket ... );
De schade ten gevolge van een onderzoek;
De kosten van het weggestroomde water.
Onder bepaalde voorwaarden heeft je waterleidingbedrijf een speciale regeling, zoals je kunt lezen in artikel Een lek in de waterleiding. Wie betaalt?;
 

Uitgesloten zijn in het algemeen de kosten aan de veroorzaker van de lekkage. Dit betekent dat wanneer de waterschade het gevolg is van een overlopende wasmachine, de veroorzaakte waterschade zal worden gedekt, maar de reparatie van de wasmachine zelf is voor jouw rekening. Is een lekkende waterleiding de oorzaak, dan zijn de gevolgen van de overstroming gedekt, maar de kosten van het herstel van de lekkende pijp niet!

Sommige contracten bieden wél een dekking voor deze kosten, maar de voorwaarden zijn zeer beperkend.

Wat moet je doen in geval van schade?

Te treffen noodmaatregelen:

Is er lekkage en weet je de veroorzaker niet, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan af.
Komt de lekkage van een van je buren, waarschuw ze dan. Bij hun afwezigheid kun je ​​contact opnemen de huismeester, de conciërge of de verhuurorganisatie.
In geval van een zeer grote overstroming mag je de brandweer bellen.
Neem maatregelen om je bezittingen te beschermen door zoveel mogelijk buiten het bereik van het water te plaatsen.
Neem alle mogelijke maatregelen om de schade te beperken.
Zorg voor bewijs dat je van de omvang van de schade hebt geprobeerd te beperken. Maak foto’s!
Bewaar indien mogelijk de beschadigde eigendommen, maak foto’s, ga op zoek naar aankoopfacturen voordat de schade-expert langs komt.
 

Voer eventueel noodreparaties uit:

Wanneer je contact wilt opnemen met een loodgieter, maak dan geen gebruik maken van noodreparatiebedrijven[1] waarvan je reclame in de bus gekregen hebt of in de gids hebben gevonden.
Neem liever eerst contact op met je verzekeraar. Mogelijk biedt het contract een volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten.
Als je niet over dergelijke waarborgen in je verzekering hebt, heb je misschien een specifieke verzekeringspolis die het onderzoek naar lekkage achter de meter, bijvoorbeeld via het waterbedrijf.
Kies bij voorkeur een een professional die met je verzekeraar samenwerkt. Kies anders een professional die je kent of die je werd aanbevolen.
Bewaar de rekening zorgvuldig en vraag om een verklaring met vermelding van de datum van de reparatie en de locatie van het lek. Mogelijk heb je deze stukken nodig voor een beperkte rekening van het waterbedrijf.
Beperk je tot de noodzakelijke maatregelen om verdere schade te beperken. Laat nog geen herstelwerk uitvoeren, want dit kan de bepaling van de vergoeding door de verzekeraar aanzienlijk bemoeilijken of zelfs volledig onmogelijk maken.
 

Meld je vordering

Informeer mede-eigenaren of een vereniging van eigenaren;
Wanneer je huurt, informeer dan de verhuurder of het kantoor dat belast is met het beheer van het onroerend goed;
Meld het ongeval aan je verzekeraar. Denk daarbij aan de termijn:
De periode waarbinnen je de schadeclaim moet indienen staat vermeld in het contract. Het kan niet minder zijn dan 5 werkdagen vanaf de dag dat je van de schade op de hoogte kwam, tenzij onvoorziene omstandigheden of overmacht voorkomt dat je tijdig melding kunt doen.
In het geval dat de verzekeraar niet volledig uitkeert wegens te late aangifte, kan hij dat alleen maar doen wanneer deze mogelijkheid wordt vermeld in het contract en als hij bewijst dat de vertraging hem extra kosten heeft berokkend, bijvoorbeeld doordat de te vergoeden schade verhoogde.
Houd rekening met de volgende gegevens:
Je naam en adres;
Het polisnummer van de verzekering;
De datum van de waterschade (indien bekend) en de aanwijsbare oorzaak;
Een beschrijving van de schade (ook die van de buren indien van toepassing);
Elementen die een beoordeling van de beschadigde eigendommen toelaten (aankoopfacturen, bankafschriften, foto’s ... )
Naam, adres en zo mogelijk referentie van het verzekeringscontract voor andere benadeelden ( buren, eigenaar van de woning ... )
De reeds uitgevoerde stappen (bijvoorbeeld de tussenkomst van een loodgieter).
 

De verzekeraar kan eisen dat speciaal formulier worden ingestuurd, maar je kunt ook zelf om deze documenten vragen of ze downloaden van de website van je verzekeraar. Neem een aantal voorzorgsmaatregelen wanneer je de verklaring invult:

Lees de instructies aandachtig door;
Vul het document goed leesbaar in met een balpen;
Vermeld de referenties van de verzekeringscontracten van alle betrokkenen;
Neem de tijd om elke vraag goed te lezen en juist te beantwoorden;
Wanneer meerdere personen gevraagd wordt het formulier in te vullen, teken dan niet voordat iedereen het heeft ingevuld. Lees alle reacties en ondertekenen niets waar je het niet eens mee bent. Want eenmaal ondertekend zal het veel moeilijker worden om te veranderen wat in de verklaring staat.
 

Voetnoten:

[1entreprises de dépannage multiservices d’urgence

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

Institut national de la consommation (INC)

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Waterschade 25 november 2013 09:43

  Misschien ook goed om te weten dat het verplicht is dat je ook een extra kraan die je af kunt sluiten achter de meter nodig hebt.


Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |