allesfrans.com

 • "Made in France"

  Tussen de verschillende labels voor niet-levensmiddelen is het moeilijk je weg te vinden en te begrijpen wat ze garanderen.

 • Verbeterde authenticatie bij online betalingen

  De elektronische systemen voor de onlineverificatie van betalingen moeten worden versterkt.

 • Adreslijsten van advocaten, notarissen en deurwaarders

  Ben je op zoek naar een notaris, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder?

 • Verbeterde authenticatie bij online betalingen

  De elektronische systemen voor de onlineverificatie van betalingen moeten worden versterkt.

 • Adreslijsten van advocaten, notarissen en deurwaarders

  Ben je op zoek naar een notaris, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder?

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRenovatieHet laten uitvoeren van kleinere werkzaamheden

Het laten uitvoeren van kleinere werkzaamheden

zondag 24 november 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 31 augustus 2019

Een muurtje plaatsen, de zolder isoleren of wat schilderwerk. Allerlei kleinere werkzaamheden die je kunt laten uitvoeren door een onderneming. Maar voorkom problemen door alle tabs van dit artikel te lezen!

Het vorige artikel in deze rubriek: Een te renoveren woning kopen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 342
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

 • Verplicht asbestonderzoek bij werkzaamheden
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Laten doen

  Sinds 19 juli 2019 is het verplicht om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Ook voor kleine werkzaamheden.

Keuze van ondernemer

Sinds de Raffarin-wet in april 1998 van kracht werd, hebben alle professionals in de bouw een minimale kwalificatie:

een getuigschrift van vakbekwaamheid: certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
of een brevet van studie in het beroepsonderwijs: brevet d’études professionnelles (BEP),
of drie jaar professionele ervaring.
 

Veel professionele organisaties hebben procedures in het leven geroepen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Een ontevreden klant kan altijd contact opnemen met het bureau dat het keurmerk uitgeeft.

Maar een onderneming die noch gekwalificeerd noch gecertificeerd is, hoeft niet te worden uitgesloten. Elk bedrijf beheert kwaliteit volgens haar eigen behoeften en middelen. De kosten van een keurmerk vind je meestal terug in de prijs die je betaalt.

Maître artisan De titel van meester mag worden gevoerd door houders van een meestersbrevet wat een beroepservaring van minimaal twee jaar inhoudt of ten minste 10 jaar geregistreerd is in het handelsregister. Het meesterslabel is rood.
De titel van ambachtsman (artisan) vereist een diploma of zes jaar inschrijving in het handelsregister.

Certificat d’identité professionnelle (CIP) is een bewijs van professionele identiteit, uitgegeven door een organisatie, de Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
, die daarmee verklaart dat de opdrachtnemer verzekerd is en dat hij permanent educatie cursussen volgt. CAPEB kent ook een certificaat Métiers du patrimoine, gereserveerd voor ambachtelijke bedrijven die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden aan oude (al dan niet beschermde) gebouwen.

Kwalificatie en certificatie

Qualibat verklaart de technische bekwaamheid van een bedrijf, de indeling op basis van de werkelijke omzet, en het niveau van certificering. Het certificaat wordt afgegeven voor één jaar. Deze organisatie staat onder toezicht van het ministerie van wonen.
Qualifelec is een organisatie die net als Qualibat kwalificatie en certificering verzorgt voor electriciteitsbedrijven.
 

Het label Artisan confiance is ingesteld door verzekeraar Maaf om klanten te helpen de juiste keuze te maken. Het label is voor bedrijven die ten minste 10 jaar verzekerd zijn en in die periode geen enkele schade gemeld hebben.

De offerte

Neem de tijd om bedrijven te vergelijken. Vraag hen om de kwaliteit van de geleverde materialen, de levertijd en de prijzen. Vergelijk meerdere offertes.

Prijsinformatie

De prijs is niet alles en je kunt er als klant voor kiezen om meer te betalen voor een betere dienstverlening. Toch is het nodig om de prijzen van dezelfde aangeboden dienst te kennen en te vergelijken. Een decreet van 2 maart 1990 (gewijzigd in 1999) regelt het publiceren van de tarieven voor reparatie- en onderhoudswerk in de bouw en elektrische huishoudelijke apparaten.

Voor aan werkzaamheden begonnen wordt, moet je de volgende informatie krijgen:

het uurtarief van de arbeid (TTC[1])
de wijze van berekening van de bestede tijd (als het uurtarief kan worden verdeeld, onder welke voorwaarden, of als een volledig uurloon verschuldigd is)
de tarieven (TTC) van de verschillende aangeboden standaarddiensten
eventuele reiskosten
de eventuele offertekosten
alle andere voorwaarden van de beloning.
 

Weergave van tarieven
De onderneming moet de prijzen binnen haar gebouwen op een zichtbare en leesbare manier aan zijn klanten tonen. Wanneer het bedrijf bij de klant langs komt, moet het voorafgaand aan de werkzaamheden, een schriftelijk overzicht met bovengenoemde gegevens afgeven.

Afgifte van een offerte

Het decreet van 1990 verplicht de afgifte van een offerte op het verzoek van de klant of bij een dienstverlening van meer dan € 150 TTC. Maar dit betreft alleen reparaties en onderhoud, want het is een gebied waar misstanden bestaan, vooral vanwege de urgentie van de werkzaamheden. Dit werk betreft alle bouwactiviteiten: metselwerk, schoorsteenvegen, isolatie, houtbewerking, dakbedekking, loodgieterswerk, sanitair, afdichten, stukadoorswerk, schilderwerk, ruiten en spiegels, wandbekleding en vloerbedekking, elektrische installatie, enz. Een decreet van 30 juli 1999 breidt deze verplichting uit tot aansluiting, onderhoud, reparatie of aanpassing met betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur, computers, radio’s, en elektrische huishoudelijke apparaten.

Voor reparatie en onderhoud moeten de volgende gegevens op de offerte staan:

de datum
de naam en het adres van het bedrijf
de naam van de klant en de plaats van uitvoering
een gedetailleerde specificatie (in aantal en prijs) van elk product en elke dienst die nodig is voor het werk met vermelding van de naam, de eenheidsprijs en typeaanduiding (kosten uurloon, strekkende meter of vierkante meter) en de verwachte hoeveelheid
reiskosten , indien van toepassing
het totaal te betalen bedrag, exclusief en inclusief belastingen en TVA, met vermelding van het BTW-tarief
de duur en de geldigheid van de offerte
een indicatie van de kosten van de prijsopgave (vergoedingen of vrijblijvend).
Vermelding van de datum van uitvoering van de werkzaamheden is vereist indien de offerte hoger is dan € 500.
 

Voor andere werkzaamheden, zoals nieuwbouw moet soortgelijke informatie worden verstrekt. Voor sommige taken ( zoals de installatie van een automatische garagedeur) is het nuttig om de aankoopprijs van de apparatuur te kennen. Het bedrijf kan een concurrerende prijs voor het uitvoeren de arbeid berekenen, maar een hoge marge nemen op de apparatuur.

Extra clausules kunnen (naast de verplichte vermeldingen) aan de offerte worden toegevoegd. Accepteer geen onduidelijke offerte of een offerte die een wijziging of aanvulling van een dienst toelaat. Zorg dat al je persoonlijke wensen in de offerte zijn opgenomen voordat het door beide partijen wordt ondertekend.

Betalingscondities hangen vaak af van de grootte van het project. Voor een groot project kunnen termijnbetalingen nodig zijn. Voor een gemiddelde prestatie kan het bedrijf om een voorschot vragen voor de aankoop van goederen, eventueel een betaling aan het begin van de bouw en het saldo na ontvangst van de eindfactuur. Voor eenvoudigere service zal betaling in contanten bij ontvangst van de factuur gelden.

De termijn van uitvoering van de werkzaamheden is belangrijk. Je kunt de werkzaamheden beter organiseren. Bouw voor een groot project een boete wegens vertraging in die automatisch van toepassing zal zijn.

Een nauwkeurige beschrijving van de kwaliteit van de leveringen voorkomt misverstanden. Het stelt hoge eisen aan het opstellen van specificaties met het type of de aard van de materialen, het merk, de gebruikte techniek.

Een vaste, definitieve prijs vermijdt de verrassing van een beoordelingsfout of het verstoren van je financieringsplan.

De verzekering mag niet over het hoofd worden gezien. De verklaring van de verzekeringsmaatschappij van de aannemer en eventueel de fabrikant, eventueel via een persoonlijk certificaat voor jouw werken, is essentieel voor een tienjarige garantie.

De opdrachtnemer moet zich verzekeren voor een tienjarige garantie op het werk en eventueel erdoor veroorzaakte schade (lekkage, slechte afdichting materialen ...). Vraag naar een assurance de responsabilité décennale dat de verzekeringsmaatschappij aan de aannemer verstrekt. Kijk naar de geldigheidsduur van het contract en de gedekte posten ( welke moeten overeenkomen met de aard van het werk). Je kunt deze informatie controleren door rechtstreeks met de verzekeraar contact op te nemen.
Naast deze tienjarige verzekering kan het bedrijf ook een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten die verschillende incidenten ( letsel of schade aan de eigenaar of een derde ...) dekt.

Offertekosten zijn er in het algemeen niet en mogen alleen in rekening worden gebracht wanneer je er vooraf over bent geïnformeerd. De kostenraming wordt in mindering gebracht op de eindfactuur. Denk ook aan reiskosten in verband met het uitbrengen van een offerte.

Een offerte wordt bindend op het moment dat hij is opgesteld in twee exemplaren en er door de klant handgeschreven op staat: "Devis reçu avant exécution des travaux", gevolgd door een datum en handtekening. Je verklaart daarmee de offerte voorafgaand aan de werkzaamheden te hebben ondertekend. Je behoudt een van de twee exemplaren.

Einde werkzaamheden

Onafhankelijk van de omvang van een project is een minimum aan formaliteiten noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. Zorg voor geschreven verslagen en niet alleen verbale beloften. Daarom is één van de laatste stappen van de werkzaamheden het organiseren van een afspraak met de aannemer(s) om het einde van de werkzaamheden te formaliseren en de te bewaren documenten uit te wisselen.

Réception des travaux- de oplevering

Nadat is gecontroleerd dat alles goed en conform is uitgevoerd, onderteken je een procès-verbal "sans réserve", je goedkeuring zonder voorbehoud. Anders moet je de gebreken (réserves) vermelden en spreek je een deadline af om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Natuurlijk betaal je in dit geval niet het volledige bedrag van de factuur. Je houdt een bedrag in dat overeen komt met de hoeveelheid nog uit te voeren werk. Op het moment van oplevering gaat de termijn van de garantie op de werkzaamheden in.

Facturatie

Voordat enige betaling plaats vindt, moet een factuur aan de cliënt worden afgegeven. Deze moet voldoen aan de specificaties, met uitzondering van door de klant aanvaarde wijzigingen (in de vorm van "avenants à la convention"). Vergeet niet om het bedrijf de handleidingen en garantiebewijzen van geleverde apparatuur te vragen. Als je geen verzekeringscertificaten hebt gekregen, is dit het moment om ze te vragen.

Een factuur is verplicht

Vanaf € 15,24 moet je een gedetailleerde factuur ontvangen. Verplichte vermeldingen op de factuur zijn:

de datum van het opstellen van de factuur
de naam en het adres van de aanbieder
de naam van de opdrachtgever, tenzij deze hiertegen bezwaar maakt
de datum en plaats van uitvoering van de dienst
het totaalbedrag, zowel exclusief als inclusief belastingen
gedetailleerde hoeveelheden en prijs van elke dienst en geleverd of verkocht product, dat wil zeggen: de naam, de prijs per eenheid en de aanduiding van de eenheid die is toegepast en de geleverde hoeveelheid.
Deze specificatie is optioneel wanneer er eerder een gedetailleerd bestek door de opdrachtgever werd aanvaard en deze consistent is met de uitgevoerde werkzaamheden.
 

Betaal bij voorkeur per cheque in plaats van contant. De cheque is jouw bewijs van betaling! Betaal je toch liever contant, vraag dan om een ontvangstbewijs met vermelding van je feitelijke betaling en de datum.

Waak voor zwart werken

Om sancties waarmee zwartwerken kan worden bestraft te voorkomen, moet de opdrachtgever het bedrijf toetsen, met name wanneer de werkzaamheden € 3000 of meer kosten. De door het bedrijf of de zelfstandige werknemer uitgebrachte offerte moet verplicht zijn professionele registratienummer (beroepenregister, handelsregister) worden vermeld. Deze informatie staat ook op reclamemateriaal of correspondentie.

Garanties

De goede werking van de apparatuur is gegarandeerd voor ten minste twee jaar. Alle belangrijke gebreken zijn gedekt door een garantie van tien jaar. Het bedrijf moet een after-sales service na oplevering bieden gedurende tenminste één jaar. Daarna, en alleen voor het werk waarvoor een tienjarige verzekering van toepassing is, kan het zijn verzekering aanwenden.

Geschillen

Zoek altijd naar een minnelijke schikking. Mocht dat mislukken, stuur dan een aanmaningsbrief per aangetekende post met ontvangstbewijs.
Een deurwaarder kan handig zijn als bewijsmateriaal zou kunnen verdwijnen.

Om je te helpen met de beslissing om naar de rechter te stappen, kun je een expert inschakelen om aan te tonen dat het werk niet werd uitgevoerd volgens de overeenkomst of om de schade te beoordelen.

Waarschuwing: de rechter niet verplicht om rekening te houden met de bevindingen van de expert, tenzij het ​​bedrijf aanwezig was op het moment van de expertise.
Als de rechter een deskundige (expert juridicair) aanwijst, zijn de kosten die je vooraf maakte, je eigen verantwoordelijkheid.
 

Voor geschillen van niet meer dan € 10.000, ga je naar een tribunal d’instance of (tot € 4.000) naar een juridiction de proximité.
Daarboven is het tribunal de grande instance de aangewezen rechtbank en zul je een advocaat moeten inschakelen, behalve voor de aanwijzing van een expert juridicair.

Voor werkzaamheden die door een verzekering gedekt worden kun je de verzekering van het bedrijf aanspreken, of je eigen schadeverzekering, wanneer je er een had afgesloten.

Voetnoten:

[1inclusief belastingen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

INC: conseil 621 fj111 - petite travaux dans le batiment

Reacties
 • Renoveren in je huis 19 mei 2016 15:18, door Victor Decker

  Interessante vraag. De eerste dingen die ik heb uitgevoerd in mijn "nieuwe" woning zijn schilderwerken, renovatie van de keuken en het plaatsen van zonnepanelen. Het was niet bepaald een energievriendelijke woning voor ik er ging wonen. Dit heb ik proberen veranderen door kleine dingen aan te passen in het huis. Spaarlampen plaatsen, een baksteen in de wateropslag van de WC leggen, zonnepanelen plaatsen, een pellets kachel gezet enz,... Na enkele maanden merkte ik al een grote verandering op mijn energierekening. Meer tips om te besparen op je energielening vond ik in deze artikels https://www.topcompare.be/nl/blog/b... , http://financieel.infonu.nl/sparen/...
  Hopelijk hebben jullie iets aan mijn informatie.
  Groetjes van Victor
  _


Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |