allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenBrief over niet-conforme oplevering van werkzaamheden

Brief over niet-conforme oplevering van werkzaamheden

maandag 9 december 2013 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 28 augustus 2017

Dit is een voorbeeld van een brief die je aangetekend met ontvangstbevestiging stuurt naar een aannemer waarvan je vindt dat hij de werkzaamheden aan jouw huis niet conform de geaccepteerde offerte heeft uitgevoerd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Brief om te vragen om een "remise gracieuse"
Beoordeling:
Bezoeken: 253
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse brief

Messieurs,

En date du (acceptatiedatum offerte ), je vous ai demandé d’effectuer des travaux pour le logement qui m’appartient sis (adres van de woning). Les travaux effectués à ce jour sont incomplets par rapport aux prévisions du devis accepté. Vous m’adressez cependant la facture totale des travaux dont je ne vous réglerai qu’une partie. Le solde n’interviendra qu’après exécution complète de vos obligations.
En effet, je vous précise qu’il vous reste à exécuter :

- (lijst van nog uit te voeren werkzaamheden)

 

Sans réponse de votre part dans un délai de 8 jours, je me verrai dans l’obligation d’avoir recours à la justice pour obtenir l’autorisation de faire terminer par une autre entreprise, et à vos frais, risques et périls, les travaux non exécutés, conformément à l’article 1144 du Code civil.

(Indien van toepassing kun je deze paragraaf toevoegen:)
Je vous précise d’autre part que si ces travaux ne sont pas effectués dans les délais les plus courts, je ne pourrai, comme j’en avais l’intention, mettre en location ce logement à la date prévue et je serais donc dans l’obligation de vous demander des dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du Code civil.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

(Handtekening)

 


Vrije Nederlandse vertaling

Mijne heren,
 

Op (acceptatiedatum offerte ) vroeg ik U werkzaamheden aan mijn huisvesting gelegen (adres woning) te doen. De tot op heden uitgevoerde werkzaamheden zijn onvolledig in vergelijking tot wat in de overeengekomen kostenraming staat vermeld. Toch heeft u mij de totale factuur van de werkzaamheden doen toekomen, die ik gedeeltelijk zal betalen. Het saldo zal worden overgemaakt na volledige uitvoering van uw taken.
Hierbij de lijst van nog uit te voeren werkzaamheden:
- (lijst van nog uit te voeren werkzaamheden)

 

Ontvang ik geen reactie van u binnen 8 dagen, dan zal ik verplicht moeten zijn om bij de rechtbank om toestemming te vragen een ander bedrijf de werkzaamheden te laten afmaken, en dat voor Uw rekening en risico, op grond van artikel 1144 van het Burgerlijk Wetboek .
 
(Indien van toepassing kun je deze paragraaf toevoegen:)
Ook deel ik U mede dat wanneer deze werken niet in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd, een geplande verhuur van deze accommodatie niet kan doorgaan en ik dus verplicht zal zijn een vordering tot schadevergoeding te doen op grond van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Hoogachtend,

(Handtekening)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 9

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |