allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaFranse samenlevingFranse publieke opinieEuthanasie in Frankrijk

Euthanasie in Frankrijk

maandag 23 december 2013 , door Hanjo

Het vorige artikel in deze rubriek: Ecoconduite, zuinig autorijden krijgt elan
Beoordeling:
Bezoeken: 714
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In een recent onderzoek in opdracht van de vereniging voor het recht op waardig sterven (ADMD - Association pour le droit à mourir dans la dignité) zegt 92% van de Fransen " voorstander "te zijn voor een wet die actieve euthanasie toelaat. Een hoog aantal, maar minder dan in 2010 toen dezelfde vraag werd gesteld: "Sommige mensen die lijden aan ondraaglijke en ongeneeslijke ziekten vragen hun arts om euthanasie , om een einde aan hun leven te maken zonder te lijden. Denkt u dat de Franse wet het artsen mogelijk moet maken om het leven van mensen met ondraaglijk en ongeneeslijke ziekten op hun verzoek pijnloos te beëindigen?".

De Franse opinie in het voordeel van actieve euthanasie is dus licht gedaald, aangezien in 2010 de reacties op deze vraag voor 94% positief was.

Wet van Leonetti

Slechts 64% van de ondervraagde Fransen kent de Wet van Leonetti en maar 15% kent de contouren van deze wet uit 2005 die is bedoeld om de toepassing van actieve euthanasie tegen te gaan, maar ook zinloos doorbehandelen (acharnement thérapeutique) te voorkomen (aangeduid als "onredelijk koppigheid" bij de behandeling van patiënten aan het einde van hun leven). De wet laat de patiënt toe om binnen een afgebakend kader te vragen om het stopzetten van te zware medische behandeling. Deze wens kan met name worden uitgedrukt in een medische wilsverklaring (directives anticipées) of via een vertrouwenspersoon. Ook stelt deze wet de ontwikkeling van palliatieve zorg (soins palliatifs) voor bij terminale patiënten om rekening te houden met hun lijden.

Zo wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen medische behandeling, die kan worden onderbroken als ze niet in verhouding staat tot de verwachte verbetering, en zorg waarvan de voortzetting van essentieel belang is voor de waardigheid van de patiënt.

Nieuw wetsvoorstel

In juni 2013 belooft de Franse regering een nieuw wetsvoorstel. Maar tot op heden is nog geen sprake van een projet de loi.

De huidige situatie

Zo lang actieve euthanasie in Frankrijk niet is toegestaan, zijn de regels van de wet van Leonetti uit 2005 van toepassing. Passieve euthanasie die bestaat uit het toedienen van pijn bestrijdende middelen die een "secundaire" doodsoorzaak dood hebben.

Net als bij orgaandonatie wordt de wet al enige tijd met flexibiliteit toegepast, maar weinigen zijn bereid dit te erkennen. Het grootste probleem is om je wil kenbaar te maken en af ​​te dwingen, met name wanneer je daar als patiënt niet meer toe in staat bent.

"Wilsverklaring" en "vertrouwenspersoon"

De Franse wet bepaalt in artikel L L1111-11 dat de arts rekening houdt met een wilsbeschikking ("directives anticipées") bij elke beslissing voor een onderzoek, ingreep of behandeling. De patiënt kan ook een vertrouwenspersoon ("personne de confiance") aanwijzen en zijn mening prevaleert boven die van de andere leden van de familie: het is niet aan de familie om te beslissen, maar aan de patiënt.

De wetstekst

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |