allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenNalatenschappen tussen echtgenoten of PACS-partners
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Nalatenschappen tussen echtgenoten of PACS-partners

zondag 12 januari 2014 , door Hanjo

Op 22 augustus 2007 ging de loi Tepa in werking. Een van de onderdelen van deze wet is de afschaffing van successierechten voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner (PACS). Voor de langst­levende echtgenoot geldt vanaf dat moment de regel van de "donation au dernier vivant", ook wel genoemd "donation entre époux".

Het vorige artikel in deze rubriek: Lokale belastingen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 473
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De nalatenschappen tussen echtgenoten werden daarbij volledig vrij van rechten (art. 796-0 bis van de CGI). In tegenstelling tot andere vormen van donaties, gaat het hier om een "donation au dernier vivant", een gift aan de langstlevende die pas bij het overlijden van de levenspartner gegeven wordt.

Donaties of giften met onmiddellijke ingang

Wanneer een echtgenoot of samenwonende PACS tijdens zijn leven een schenking met onmiddellijke ingang aan echtgenoot of partner doet, is deze donatie onderworpen aan een droit de mutation, na een aftrek van de vrijstelling (zie onderaan). Dit soort giften, vaak "donation entre vifs" of "donation de biens présents" genoemd, resulteert (volgens art. 1096 alinea 2 van de code civil pour les conjoints) in een onmiddellijke overdracht van het eigendom aan de begunstigde en niet pas bij zijn of haar overlijden. Het moet dan ook niet worden verward met een donation au dernier vivant (zie hierboven).

Voorbeeld van de berekening van de heffing bij een schenking

Stel dat je je partner in 2013 een landhuis met een waarde van € 100.000 wilt geven met onmiddellijke overdracht van eigendom. Je verleent dan een onvervreemdbare "donation entre vifs". Na het toepassen van de mindering van € 80.724 wordt het netto belastbaar bedrag € 19.276. De te vergoeden rechten worden alsvolg berekend:

Over het bedrag tot € 8.072 5 % € 403,60
Van € 8.073 tot € 15.932 ( € 15.932 - € 8.073 ) 10 % € 785,90
Van € 15.933 tot € 31.865 ( € 19.276 - € 15.933 ) 15 % € 501,45
Afgerond totaal[1] € 1.691,00

De actuele rechten

Successierechten en rechten op giften en legaten (vanaf 17 augustus 2012)

VrijstellingSchijven[1]HeffingCumulatief[2]
Directe lijn
Gift/erfenis: € 100.000 tussen ouder en kind tot en met € 8.072 5%
van € 8.073 t/m € 12.109 10% + € 404
Gift: € 31.865 tussen grootouder en kleinkind;
€ 5.310[3] van achtergrootouder aan achterkleinkind
van € 12.110 t/m € 15.932 15% + € 1.009
van € 15.933 t/m € 552.324 20% + € 1.806
van € 552.325 t/m € 902.838 30% + € 57.038
€ 31.865 wanneer de gever jonger is dan 80 jaar aan volwassen kind, kleinkind of achterkleinkind van € 902.839 t/m € 1.805.667 40% + € 147.322
boven € 1.805.667 45% + € 237.606
Tussen broers en zussen
€ 15.932 (of onder bepaalde voorwaarden volledig) tot en met € 24.430 35%
boven € 24.430 45% - € 2.443
Tussen ouders tot en met 4e generatie
Aan neef/nicht: € 7.967
Andere ouder: € 1.594
Geldgift [3]: € 31.865
saldo 55%
Aan derden of boven de 4e generatie
Erfenis: € 1.594
Gift: € 0
saldo 60%
Erfenis tussen echtgenoten/partners (PACS)
Totale vrijstelling[4]
Directe gift tussen echtgenoten/partners (PACS)
€ 80.724 tot en met € 8.072 5%
van € 8.073 t/m € 15.932 10% - € 404
van € 15.933 t/m € 31.865 15% - € 1.200
van € 31.866 t/m € 552.324 20% - € 2.793
van € 552.325 t/m € 902.838 30% - € 58.026
van € 902.839 t/m € 1.805.667 40% - € 148.312
boven € 1.805.667 45% - € 238.594
Gift en erfenis aan gehandicapten
€ 159.325 bovenop persoonlijke vrijstelling afhankelijk van de familieband

Voetnoten:

[1Dit bedrag wordt gehalveerd wanneer je tijdens de gift jonger bent dan 70 jaar

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Omroepbijdrage

  De omroepbijdrage is verschuldigd door iedereen die op 1 januari een TV of soortgelijke apparatuur in zijn bezit heeft.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention