allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenVerwarmingPelletkachelPelletkachel: de plaatsing
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Pelletkachel: de plaatsing

vrijdag 24 januari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

We geven wat informatie over de plaatsing van een pelletkachel. Ook vertellen we waar je mee rekening moet houden.

Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 7.442
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De locatie

4 factoren moeten bij het bepalen van de locatie van een pelletkachel in aanmerking worden genomen :

De te verwarmen ruimte(s): De kachel moet natuurlijk wel in of in de buurt van (tenzij je een ventilatiesysteem toepast) de te verwarmen ruimte staan. Je moet een plaats vermijden waar je vaak langs loopt.
De schoorstenen: In nieuwe huizen worden ze standaard aangebracht en beschik je vaak niet over de keuze van de locatie. Dit wordt dan een structurele beperking voor je project. Je kunt natuurlijk gebruik maken van bochten, maar ook daarvoor gelden beperkingen.
Op veilige afstand van brandbare materialen. Deze afstand hangt van het apparaat af en wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing.
De luchtaanvoer: Als u niet beschikt over een “poele “étanche”, een “gesloten kachel” met een concentrische pijp, is een “verse” luchttoevoer dicht bij de kachel essentieel.
De opslagruimte van de korrels (optioneel) : Als je met een pelletsilo werkt, zal de kachel achter de muur in de buurt van de silo moeten staan.
Een opslag in de buurt van de kachel bespaart onnodige inspanning. Als je zakken 15kg gebruikt, loop je in een jaar waarschijnlijk 120 keer heen en weer (het Franse gemiddelde is 2 ton per jaar)!
Bijzondere geval: de locatie van een gesloten kachel met gevelafvoer.
Bij een gesloten pelletkachel met rookgasafvoer door de gevel moet de kachel net achter de muur staan, waarbij het volgende in acht moet worden genomen:
De afvoer moet meer dan 2 m hoog geplaatst zijn;
De afvoer moet op meer dan 2 meter afstand van elke opening of luchttoevoer worden geplaatst;
De afvoer moet meer dan 3 m vanaf een scheidingsmuur of haag aan de voorkant en meer dan een 1m van een hoekmuur worden aangebracht.
Denk er ook aan dat je voor een pelletkachel een geaarde wandcontactdoos nodig hebt!

Plaatsing

Het plaatsen van een pelletkachel bestaat uit het aansluiten op een rookkanaal ( de kachelpijp in de kamer zelf), die wordt aangesloten op een schoorsteen (al dan niet via een andere ruimte). Er zijn verschillende opties. Dit zijn de drie voorkomende aansluitingen:

1. Het rookkanaal gaat door het huis

Als het rookkanaal via andere bewoonde delen loopt, moet je kiezen voor een dubbelwandig rookkanaal (habillage double peau ) waar omheen een bekisting (geventileerd bestaande uit minimaal M1 materialen of brandbare materialen met inachtneming van de veiligheidsafstanden) vereisen. Lees verderop meer informatie over de rookkanalen van een pelletkachel.

2. Gesloten systeem

De kachel verwijdert de rook direct naar buiten en gebruikt weinig of geen verbrandingslucht uit de kamer zelf, omdat hij de lucht van buiten haalt.

3. Gesloten kachel – zuigsysteem

De kachel is nog steeds gesloten (als bij 2), maar luchtinlaat en rookgasafvoer gebeuren via een concentrische buis.

Goed om te weten: De plaatsing van de kanalen
De uitvoering wordt bepaald door DTU 24.1
Het is zeer belangrijk om de richting van de luchtstroom zoals aangegeven door de pijl op het etiket te volgen.
Een van de belangrijkste regels is om een pijp steeds minimaal 5 cm in de volgende te laten doorlopen. Meer info bij rookkanalen.

Rookkanaal

Deze informatie is bedoeld om je te helpen bij de keuze van de juiste rookkanalen. Maar dealers en installateurs van kachels, alsmede specialisten in bouwmarkten zijn er ook om je te helpen!

Ter herinnering: een rookkanaal moet:
de dampen verwijderen
hitte, vuur en condensatie kunnen weerstaan.
 

De eigenschappen van het rookkanaal zijn direct gekoppeld aan de keuze van de pelletkachel:

Het kanaal moet een omvang hebben die minimaal gelijk is aan de diameter van het mondstuk van de kachel. De diameter van het rookkanaal mag beslist niet kleiner zijn. Is hij groter, dan gebruik je een verloopstuk. Een typische diameter is 80 mm (dit is ook dezelfde diameter als de concentrische buizen die een buitendiameter van 130 mm hebben).
Het kanaal moet zorgen voor een goede trek (“tirage”, gemeten in Pa).
Het kanaal moet gemiddelde temperaturen aankunnen die hoger dan de gemiddelde temperatuur van de rookgasafvoer van het apparaat ( “Tw” ). Deze waarde staat aangegeven op het typeplaatje van de kachel.
Concreet moet de “T” van het kanaal 50°C boven de “Tw” van de kachel liggen.
Het kanaal moet van een klasse “G” zijn om een schoorsteenbrand te weerstaan (dit staat geschreven op het etiket).
 

De route van het kanaal in het huis bepaalt ook zijn eigenschappen:

Loopt hij via een bewoonbare ruimte dan moet hij dubbelwandig (“double peau”) geïsoleerd zijn en in een ventilerende bekisting zijn opgeborgen.
De contacttemperatuur in een bewoonbare ruimte mag niet hoger zijn dan 50°C.
Als deze niet-bewoonbare of onbewoonde ruimtes passeert, mag de contacttemperatuur van de buitenste buis maximaal 80°C zijn en het materiaal van de bekisting moet brandbestendig zijn (M1).
Het kanaal mag niet meer dan twee bochten van 90° of één bocht van 90° en twee van 45° bevatten.
De keuze van de pijp bepaalt de veiligheidsafstanden tussen het kanaal en brandbare materialen (meestal 8 tot 10 cm).
De rookafvoer mag niet worden aangesloten op een collectief systeem!
Een mogelijke oplossing voor een concentrisch systeem via een bestaande schoorsteen vind je in artikel Een concentrisch rookkanaal via de schoorsteen.

Kachelpijp

Met de kachelpijp bedoelen we het zichtbare deel dat zich in de kamer bevindt waar de kachel is geplaatst. In het Frans heet dat de conduit de raccordement, het aansluitkanaal.

Het vrouwelijke deel van de kachelpijp wordt aan de kachelzijde gemonteerd op de “buse”.

Beide moeten een overeenkomende diameter hebben.
Hij moet op een afstand van drie keer de diameter (maar minimaal 375mm) van een muur of plafond staan die uit brandbaar materiaal bestaat.
Indien deze afstand een probleem geeft, moet je ofwel onbrandbare materiaal (M0) aanbrengen (en isolatie tussen de MO en het brandbare materiaal plaatsen om de verspreiding van warmte naar het brandbare materiaal te stoppen) of een beveiligingsplafond aanbrengen.
De route van de pijp moet zo eenvoudig mogelijk zijn.
Verticale kanalen zijn ideaal voor het afvoeren van dampen.
Er mogen maximaal 2 ellebogen in worden geplaatst binnen een hoogteverschil van maximaal 5 m tussen de twee ellebogen (bijvoorbeeld twee van 45°).
Wanneer er een horizontaal deel in moet worden opgenomen, mag dit niet langer zijn dan 3 meter.
Een reductie van de diameter is mogelijk. Niet op het mondstuk van de kachel (de uitgang), maar op de aansluiting naar het rookkanaal. Maar de diameter mag nooit minder zijn dan die van het mondstuk van de haard.

Dakuitgang

De regulering rond de mond van de schoorsteen (in het Frans: terminal d’évacuation des produits de combustion of souche de cheminée) voor pelletkachels laat in Frankrijk nog op zich wachten. We moeten dus afgaan op de aanbevelingen in de professionele pers. Daar wordt een duidelijke voorkeur aangegeven voor een uitgang in zone 1, en wel 40cm boven de nok (faîtage ) van het dak. De belangrijkste redenen zijn:

Hoe hoger, hoe beter de natuurlijke trek, zelfs als deze wordt bijgestaan door een motor.
Boven de nok is veel minder risico op tegenwind die rook terugblaast en het apparaat mogelijk buiten werking stelt.
Geen vervuiling van de gevel of dakpannen.
 

Wanneer in oudbouw de bestaande schoorsteen kan worden gebruikt, dan wordt waarschijnlijk aan deze aanbeveling voldaan.
Wanneer een nieuw rookgasafvoer moet worden aangelegd verdient zone 1 opnieuw de voorkeur. Wanneer de kachel zijn luchtaanvoer van buiten haalt, zijn zones 2 en 3 een optie.

Samengevat:

 1. Alle pelletkachels (zowel open als gesloten) kunnen van een uitgang in zone 1 worden voorzien en voor nieuwbouw is dit een onontkoombaar gegeven.
 2. Gesloten kachels kunnen van een uitgang in zones 2 of 3 worden voorzien.
 3. Niet-gesloten systemen kunnen ook hun uitgang in zones 2 en 3 hebben, maar dit vereist professioneel onderzoek en mogelijk advies van de fabrikant.

Normen

De te gebruiken materialen voor de rookkanalen moeten aan de volgende normen voldoen:

Voor metalen buizen wordt verwezen naar de norm NF EN 1856-1 en 1856-2;
Voor stenen kanalen wordt verwezen naar de norm NF EN 1806;
Voor buizen met een inwendige keramische wand wordt verwezen naar de norm NF EN 13063;
De plaatsing van de kanalen wordt bepaald in de technische handleiding “DTU 24.1”.

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

 
Aanleg schoorsteen Concentrische gevelaan- en afvoer Doorsnede pelletkachel

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention